Yli-ikäisyyslomake Itäinen alue / Futsal

Tällä lomakkeella ilmoitetaan Palloliiton futsalkilpailumääräysten 14§:n mukainen yli-ikäinen pelaaja Palloliiton Itäisen alueen futsalsarjoissa pelaavaan nuorten joukkueeseen. Samalla lomakkeella voidaan myös anoa lisälupia enemmän kuin yhden YI-pelaajan käyttämiseksi Itäisen alueen futsalotteluissa alueen YI-määräysten mukaisesti.

Ilmoituksen lähettäjä vakuuttaa, että osapuolet ovat tutustunee mainittuihin sääntöihin ja määräyksiin ja pelaajan peluuttamisessa sitoudutaan noudattamaan niitä. Ilmoituksen lähettäjä vakuuttaa myös, että päätös YI-ilmoituksesta ja/tai YI-luvan hakemisesta on tehty harkiten mm. säännöissä mainittuja perusteita tulkiten ja että päätöson tehty yhteisymmärryksessä seuran edustajien, ko. joukkueen edustajien ja pelaajan huoltajan kanssa.

Yli-ikäisyysilmoitus (1 kpl) on voimassa ilmoitushetkestä ja pelaaja voi pelata ko. joukkueessa ilmoituksen jättämistä seuraavassa joukkueen ottelussa. Itäisen alueen kilpailutoiminto kirjaa YI-merkinnän ko. pelaajan kohdalle joukkueen pelaajaluetteloon TASO-järjestelmässä.

Hakemuksella haettavien lisälupien voimassaolo (pelioikeus) alkaa vasta, kun kilpailunjärjestäjä on käsitellyt hakemuksen ja kirjannut YI-merkinnän pelaajalle. Yhtä pelaajaa koskeva YI-ilmoitus on maksuton, mutta haetuista YI-luvista peritään Palloliiton päättämä valtakunnallinen rekisteröintimaksu, joka on 25 euroa per pelaaja.

Esim. IPS/Punainen
Futsalin kilpailumääräysten 14 § mukainen YI-pelaaja
Lisähakemus YI-pelaajan käyttämiseksi
Lisähakemus YI-pelaajan käyttämiseksi
Lisähakemus YI-pelaajan käyttämiseksi
Lisähakemus YI-pelaajan käyttämiseksi
Ilmoituksen lähettäjän on oltava joko seuran tai ko. joukkueen nimetty edustaja
Henkilö (esim. junioripäällikkö) joka vastaa seuran pelaajakehityksestä ja joka on hyväksynyt nämä yli-ikäisyysilmoitukset ennen tämän lomakkeen lähettämistä.
Lähettämällä tämän lomakkeen ilmoitan tutustuneeni Kaakkois-Suomen piirin verkkolomakkeiden tietosuojaselosteeseen osoitteessa https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/kaakkois-suomi/jasenpalvelut/lomakkeita/verkkolomakkeiden-tietosuoja ja hyväksyn kirjaamieni tietojen selosteen mukaisen tallentamisen ja käsittelyn.