Yli-ikäisyyssäännöt Itä-Suomi

Tee yli-ikäisyysanomus/-ilmoitus >>>>>

LIITON KILPAILUT JA ALUEELLISET SARJAT
• Palloliiton kilpailumääräyksiin on tehty muutos, joka sallii kahden ilmoitetun yli-ikäisen pelaamisen kaikissa nuorten sarjojen joukkueissa – myös liiton sarjoissa sekä alueellisissa sarjoissa.

• Nuorten sarjan joukkue voi peluuttaa niin liiton sarjoissa kuin alueellisten sarjojen otteluissaan kahta sellaista pelaajaa, jotka ovat syntyneet ko. sarjan ikäluokkaa edeltävän vuoden aikana.  Näillä ilmoitetuilla pelaajilla ei ole pelioikeutta muissa nuorten sarjojen joukkueissa – aikuisten sarjoissa voivat kuitenkin pelata.  Yli-ikäisiä pelaajia voidaan nimetä kaikkiin nuorten sarjoihin ja ikäluokkiin.

• Joukkueiden tulee ilmoittaa yli-ikäisten pelaajien nimet kilpailun järjestäjälle ennen kuin pelaavat sarjan ensimmäisen ottelun.
Kevätkierroksella käytettävien yli-ikäisten pelaajien nimet - enintään kaksi, tulee ilmoittaa kilpailun järjestäjälle viimeistään 31.5. ja syyskierrokselle viimeistään 2.9.

• SM-karsintasarjat katsotaan yhdeksi kilpailuksi.  Näiden sarjojen jälkeen pitää ilmoittaa uudestaan yli-ikäisten pelaajien nimet ennen SM-sarjojen ja Ykkösten alkua.  Joukkueen pelattua puolet SM-sarjan otteluistaan, sillä on oikeus muuttaa yli-ikäisiä pelaajia ilmoittamalla siitä liittoon

• Alueellisissa sarjoissa yli-ikäisten pelaajien ilmoitukset tehdään joukkueen omaan piiriin.  Kevätkierroksille ilmoitetut yli-ikäiset pelaajat voidaan vaihtaa sarjojen kevätkierroksien jälkeen ennen syyskierroksien alkua.

• PSL:ssa karsinnat ja sarjan kevätkierros ja vastaavasti syyskierros ja sitä ennen pelatut mahdolliset karsinnat katsotaan yhdeksi kilpailuksi.  Näin ollen tähän kilpailuun keväälle ilmoitetut yli-ikäiset pelaajat voidaan vaihtaa vasta kevään sarjan päätyttyä.

PIIRIN KILPAILUT
Anomukset käsitellään pääasiassa piirijohtajan toimesta kerran viikossa ja anomuksia voi tehdä aina 2.9. asti. 
Anomuksen voi tehdä seuran virallinen edustaja tai henkilö, jolle tämä oikeus on annettu.

• Yli-ikäisyysluvan tarkoituksena on ensisijaisesti mahdollistaa pelaajalle pelaaminen omaa tasoaan vastaavassa sarjassa.  On tärkeää, ettei yli-ikäisyysluvalla haeta kilpailullista etua joukkueelle vaan harrastusmahdollisuus nuorelle pelaajalle sopivalla tasolla.  Pelaajan kehittymistä haittaava sairaus tai muu sosiaalinen peruste sekä pelaamisen mahdollistaman joukkueen puuttuminen seurasta ovat hyviä perusteita yli-ikäisyyksille.

• Kaikki piirin kilpailujen yli-ikäisyysluvat tulee aina etukäteen anoa piiristä.

• Pelaajalla ei voi pääsäätöisesti olla yhtä aikaa useita poikkeuslupia (esim. yli-ikäisyys ja kaksoisedustus)

• Yli-ikäisyysluvista peritään 20 €:n käsittelymaksu siltä osin kun seuralle on kuhunkin joukkueeseen myönnetty enemmän kuin kaksi (2) lupaa (futsal yksi lupa)

• Myönnetyt yli-ikäisyydet ovat voimassa koko maassa.  Piiri ei myönnä yksittäisiä yli-ikäisyyslupia piirin kilpailutoiminnan ulkopuolisiin turnauksiin

• Yli-ikäisyyslupa voidaan vain erittäin perustelluista syistä perua kesken kauden – hyväksytyistä perutuista luvista peritään kuitenkin käsittelymaksu

• Yksittäiselle joukkueelle voidaan perustellusta anomuksesta myöntää ottelu-/turnauskohtaisia yli-ikäisyyslupia, kun sillä on muutoin vaikeuksia saada tarvittavaa määrä pelaajia eikä sillä ole käytettävissään nuorempien ikäluokkien pelaajia.

• Mikäli yli-ikäisyysluvan saanut pelaaja pelaa luvan saannin jälkeen ilman erillistä lupaa seuran oman ikäisten tai vanhempien nuorten joukkueissa, pelaajan katsotaan olleen edustuskelvoton ja asia siirtyy kurinpitokäsittelyyn.

Tytöt poikien joukkueessa ja poikien sarjassa
• 17-vuotias ja sitä nuorempi tyttöpelaaja voi pelata omaa ikäänsä kahta vuotta nuoremmassa poikien piirisarjajoukkueessa Dn12- ja sitä vanhemmissa ikäluokissa ilman erillistä lupaa
• poikien LeikkiMaailman ikäluokissa tyttöpelaaja voi pelata omaa ikäänsä yhtä vuotta nuoremmassa poikien joukkueessa ilman erillistä lupaa
• tyttöjen joukkue voidaan hyväksyä joukkueena mukaan enintään kahta vuotta nuorempien poikien C15- ja Dn12-ikäluokkien piirisarjaan ja LeikkiMaailmassa yhtä vuotta nuorempien poikien ikäluokkiin – seuralla tulee kuitenkin olla joukkue tyttöjoukkueen pelaajien iän mukaisessa tyttöjen sarjamuotoisessa kilpailussa.
• seuran perustellusta erillisanomuksesta voidaan hyväksyä myös toisenlainen käytäntö

Yli-ikäisten määrä
• Pääsääntöisesti seuralle voidaan myöntää ikäluokkaa kohden enintään viisi (5) yli-ikäisyyslupaa ja nämä kaikki saavat olla mukana ottelussa huomioiden pelaajien yhtä aikaiset käyttörajoitukset
• Normaalikentän otteluissa (11v11) ja pienkenttäpelin (8v8) ottelussa voi joukkueella olla yli-ikäisiä yhtä aikaa kentällä enintään kaksi (2), mikäli joukkueelle ei ole perustellusta anomuksesta erikseen annettu muuta lupaa. 
• 5v5 sarjan ottelussa otteluissa yli-ikäisten yhtä aikainen käyttö on rajattu yhteen (1) luvan saaneeseen pelaajaan, mikäli joukkueelle ei ole perustellusta anomuksesta annettu muuta lupaa.
• Sairauden perusteella saatua yli-ikäisyysoikeutta ei lasketa kiintiöön.

Puolen Suomen Liigaan ilmoitetut yli-ikäiset piirin kilpailussa
• Jos joukkue käyttää Puolen Suomen Liigassa yli-ikäisiä pelaajia, näillä on pelioikeus piirin kilpailussa vain samassa ikäluokassa mukana olevassa PSL:n mukaisessa yhteisjoukkueessa tai pelaajan oman seuran ko. ikäluokan joukkueessa.   Pelaaja ei voi tällöin pelata oman ikäluokkansa joukkueessa.

Futsal
• Nuorten sarjan joukkueen kokoonpanoon voidaan kirjata yksi yli-ikäinen pelaaja - kyseisellä pelaajalla ei ole sen jälkeen pelioikeutta muissa nuorten sarjojen joukkueissa.  Pelaaja tulee ilmoittaa ennen joukkueen ensimmäistä ottelua eikä pelaajaa voida futsal-kauden aikana vaihtaa. Jalkapalloon myönnetyt luvat eivät ole lajissa futsalissa voimassa.

Myönnetyt luvat - jalkapallo >>>>>
Myönnetyt luvat - futsal >>>>>

Tee yli-ikäisyysanomus/-ilmoitus >>>>>