Farmisopimussäännöt Itä-Suomi

1 §  SPL:n Itä-Suomen piirin Kolmosessa, Nelosessa tai Viitosessa pelaavat seurat keskenään tai pelkästään juniorityötä tekevä seura jonkun edellä mainituilla sarjatasoilla pelaavan seuran kanssa voivat tehdä yhtä pelikautta koskevan piirin farmisopimuksen.

Seuralla, jolla on edustusjoukkue edellä mainituissa sarjoissa voi olla vain yksi, eri sarjatasolla pelaavan seuran kanssa tehty farmisopimus kerrallaan voimassa.

Pelkästään junioritoimintaa harjoittavalla seuralla voi yhtäaikaisesti olla useampia farmisopimuksia sellaisten seurojen kanssa, joilla on edustusjoukkue – kuitenkin vain yksi farmisopimus sarjatasoa kohden.

2 §   Piirin farmisopimus tulee tehdä erillisellä sopimuskaavakkeelle ja se tulee rekisteröidä vuosittain viimeistään 15.04.maksamalla piirihallituksen vahvistama rekisteröintimaksu piirin ilmoittamalle tilille.
Sopimus astuu voimaan, kun rekisteröintimaksu on suoritettu.

3 §   Piirin farmisopimuksen rekisteröintimaksun suorittaa ylemmällä sarjatasolla pelaava seura ja se on toistaiseksi suuruudeltaan 500 €.

4 §   Piirin farmisopimuksessa ei siirrolla tarkoiteta väliaikaista edustusoikeuden muuttamista toiseen sopijaseuraan vaan piirin farmisopimuksessa pelaajan virallinen edustusoikeus säilyy koko sopimuskauden siinä seurassa, johon se Palloliiton kilpailumääräysten mukaisesti on viimeksi rekisteröity.

Piirin farmisopimus antaa sopijaosapuolten pelaajille ainoastaan seurojen keskinäisellä sopimuksella oikeuden pelata (=pelioikeus) piirin otteluita Palloliiton kilpailumääräyksistä poiketen muussa seurassa kuin siinä, jossa pelaajan edustusoikeus on.

5 §  Siirtojen lukumäärää ei ole rajoitettu. Kuitenkin ylemmästä seurasta siirretyistä ylemmän seuran aikuispelaajista voi alemmassa seurassa pelata samassa ottelussa korkeintaan kolme (3) pelaajaa, ei koske ikämiesikäisiä pelaajia.

Aikuisen pelaajan siirtoja ei voi tehdä 2.9. jälkeen.  Aikuisen pelaajan pelioikeus on  3.9. alkaen pelikauden loppuun siinä seurassa, jossa hän pelasi ennen mainittua päivää viimeksi virallisessa ottelussa, ellei seura ole tuon viimeisen ottelun jälkeen, viimeistään 2.9. ilmoittanut näiden sääntöjen 8 §:n mukaisesti pelaajan siirrosta toisen farmisopimusosapuolen joukkueeseen.

Tämä aikarajoitus ei koske maalivahteja tapauksessa, jossa siirto tapahtuu tämän sopimuksen alemmasta seurasta tai junioriseurasta ylemmän seuran joukkueeseen.

6 §  Sarjoissa, joissa on edestakainen vaihto-oikeus ja siten pelaajavaihtoja ei kirjata, pelaaja voi farmisopimuksen puitteissa iästään riippumatta pelata alemman sarjan ottelussa seuraavana päivänä ylemmässä sarjassa pelatun ottelun jälkeen.

Kolmosen joukkueeseen rekisteröity aikuinen pelaaja (ei koske ikämiesikäisiä pelaajia) voi pelata alemman sarjan ottelussa seuraavana päivänä Kolmosessa pelatun ottelun jälkeen, mikäli hänen edellisen Kolmosen ottelun peliaikansa on enintään 45 min.

Alemman sarjatason joukkueeseen rekisteröity pelaaja iästä riippumatta voi aina pelata alemman sarjatason joukkueessa seuraavana päivänä ylemmän sarjatason joukkueen ottelusta.

Muissa tilanteissa Farmisopimuksen piiriin kuuluvan aikuisen pelaajan (ei koske ikämies-ikäisiä pelaajia) pelioikeus alkaa kuudentena (6) päivänä edellisen virallisen ottelun jälkeen, kun pelaaja siirtyy ylemmästä seurasta alempaan.

Pelaajan siirtyessä alemmasta seurasta tai nuorten joukkueesta ylempään seuraan, pelioikeus alkaa aina seuraavana päivänä alemman sarjatason tai nuorten ottelun jälkeen.

Sarjoissa, joissa pelaajavaihtojen määrä on rajattu, katsotaan pelaajan pelanneen ottelussa, jos hän on pelannut osankin siitä. Sarjoissa, joissa on edestakainen vaihto-oikeus, katsotaan kaikkien ottelupöytäkirjaan merkittyjen pelanneen ottelussa.

7 §   Ylemmällä sarjatasolla pelaavan farmiseuran pelaajalla ei ole oikeutta pelata alemman sarjatason tai junioriseuran nuorten joukkueessa.

Vaikka pelkästään junioritoimintaa tekevällä seuralla olisi useampia farmisopimuksia eri aikuisten sarjatasoilla pelaavien seurojen kanssa, voi sen yksittäinen nuori pelaaja kuitenkin oman seuransa lisäksi pelata pelikauden aikana vain yhden muun sopijaosapuolen joukkueissa.

Tällainen piirin farmisopimus ei anna kenellekään pelaajalle oikeutta pelata sopimuskaudella Palloliiton kilpailuissa (myös Suomen Cup ja Suomen Regions Cup) eikä sellaisissa jatkosarjoissa tai karsintaotteluissa, joissa karsitaan Palloliiton sarjaan ja johon osallistuu eri piirien alueelta olevia joukkueita, muussa kuin siinä seurassa, jossa hänen virallinen edustusoikeutensa on.

8 §   Farmisopimuspelaajista tulee tehdä sähköiseen pöytäkirjaan järjestelmän mukainen merkintä.

9 §   Sopimuskauden päätyttyä kaikkien farmisopimuksen piiriin kuuluvien pelaajien pelioikeudet palautuvat 16.11. alkaen siihen seuraan, johon hänen edustusoikeutensa on rekisteröity.

10 §   Jos pelaaja asetetaan pelikieltoon jommankumman farmisopimusosapuolen joukkueen ottelussa, voi pelaaja siirtyä toisen sopijaosapuolen joukkueeseen vasta kun hän on kärsinyt kokonaan pelikieltonsa sen seuran otteluissa, jonka joukkueessa pelikielto on saatu.
Siirron määräajan laskeminen alkaa tällöin siitä virallisesta ottelusta, jossa pelaajan pelikielto täyttyy. Tämä sääntö koskee myös nuorta pelaajaa.

11 §    Muilta osin tämän sopimuksen piiriin kuuluviin sovelletaan Palloliiton kilpailumääräyksiä sekä niihin liittyviä Palloliiton ja piirin erillismääräyksiä.

12 §    Jos jompikumpi osapuolista haluaa purkaa tehdyn sopimuksen kesken sopimuskauden, on seuran neuvoteltava asiasta toisen sopijaosapuolen kanssa ja mikäli vastapuoli ei vastusta sopimuksen purkua, on seurojen edustajien toimitettava piiriin kirjallinen sopimuksen purkamisilmoitus. Ao. sopimuksen piiriin kuuluvien pelaajien pelioikeudet palautuvat tässä tapauksessa näiden määräysten 6 §:n mukaan seuroihin, jossa heidän viralliset edustusoikeutensa ovat.

Mikäli yhteisissä neuvotteluissa ei yksimielisesti päädytä kannattamaan sopimuksen purkamista, on purkamista haluavan seuran toimitettava piiriin perusteltu pyyntö yksipuolisesta sopimuksen purkamisesta. Mikäli piiri katsoo seuralla olevan hyväksyttävän syyn sopimuksen purkamiseen, mitätöi piiri sopimuksen ja määrää sopimuksen piiriin kuuluvien pelaajien pelioikeuksien haltijat.  Pelioikeus piirin määräämässä seurassa astuu voimaan tässä tapauksessa kaikilla pelaajilla kuudentena päivänä piirin kirjallisesta päätöksestä.

Jos piiri toteaa että sopimuksen yksipuoliselle purkamiselle ei ole perusteita, jää sopimus voimaan ja pelaajien pelioikeudet säilyvät niissä seuroissa, joissa ne olivat ao. purkuhakemuksen allekirjoitushetkellä ellei ko. seura ao. päivämäärän jälkeen ilmoita pelaajan siirrosta toiseen seuraan näiden sääntöjen 8 §:n mukaisesti piiriin (5 §:n rajoitus huomioiden).

14 §    Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaisee SPL:n Itä-Suomen piirin kurinpitoryhmä.  Kurinpitoryhmän päätöksestä voidaan valittaa piirihallitukselle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.