Tekniktävling

AKTUELLT I TEKNIKTÄVLINGVERKSAMHET
Tekniktävlingarnas åldersgrupper har ändrats på så sätt att de äldre åldersgrupperna, Flickor/pojkar 14-15 år, lämnar bort. Härmed är distriktets tävlingar för pojkar/flickor i åldersgrupperna 8-13 och de nationella tekniktävlingarna är för flickor/pojkar i åldersklasserna 10-13.

Föreningarna arrangerar egna tekniktävlingar och meddelar resultaten till distriktet. Föreningen meddelar på förhand datum och kontaktperson till distriktet. Det rekommenderas att föreningarna samarbetar angående arrangemangen. Om spelare i en förening som inte arrangerar egna tävlingar vill delta kan han/hon delta i någon annan förenings tävling (då behövs även beredskap att ställa upp som funktionärer). Resultatet måste meddelas senast 14.10. Baserat på resultaten väljs deltagarna till distriktets tekniktävling 9.11.2019.
Det är möjligt att få tekniktävlingsprogram (Excel eller Taso) samt resultatkort i elektronisk form från distriktet.

Regler för Tekniktävling 2019 >>

DM Tekniktävling 2019
Vasa distrikts tekniktävlingen arrangeras 9.11.2019 i Fennia Arena, Vasa.
Deltagarpris (5 €)  faktureras efterhand fr. föreningarna!

Deltagare
Pojkar >>
Flickor >>

Meddela distriktet endast om tävlande INTE DELTAR! sami.nikkola(at)palloliitto.fi
-> helst före 4.11.

DM Tekniktävligen lördagen 9.11.2019 Fennia Arena / Tidtabel:
9.00 med början P8(-11), P9(-10) och T8(-11), T9(-10)
        (hallen öppnar kl 8.30, uppvärmning på banorna!)
11.30 med början P10(-09), P11(-08) och T10(-09), T11(-08)
        (uppvärmning enligt direktiv (av tävlingsledningen) med början kl 11.00 på de banor som är lediga)
14.00 med början P12(-07), P13(-06) och T12(-07), T13(-06)
        (uppvärmning enligt direktiv (av tävlingsledningen) med början kl 13.30 på de banor som är lediga)

Prisutdelning direkt när hela åldersgruppen är färdig!
Fennia Arenas omklädningsrum kan användas under tävlingarna! Det finns en kiosk i hallen!

DM bollar 3 och 4 Select Omega Pro

De nationella tekniktävlingen 2019 arrangeras i Björneborg den 30.11.2019
Karhuhalli

Deltagarrätt i nationella tekniktävlingar
30.11.2019 arrangerar FBF Västra Finlands distrikt de nationella tekniktävlingarna i Björneborg. Här kan alla de som i sina distrikts motsvarande arrangemang fått bästa resultaten i sina åldersklasser, samt alla som i distriktsarrangemangen uppnått guldmärkesresultat delta (P/T10-P/T13). Detta gäller dock inte F-pojkar och flickor (P/T8 och P/T9). Den åldersklassen deltar endast på distriktsnivå.

OBS! Om en tävlande är sjuk el.dyl i samband med det egna distriktets tävlingar, kan han/hon delta i ett annat distrikts tävlingar och där sträva efter guldresultat (ett tillfälle max). I sådana fall skall den tävlande vara i kontakt med såväl det egna distriktets som arrangörsdistriktets ungdomschef.

Föreningarnas tekniktävlingarna 2019:
IK
SJK-j 17.9.
Jurva-70 21.9.
VPS-j 28./29.9.
FC Sport-j 6.10.
SeMi 7.10.
Kanu ja AKisa 10.10.
BK-48 ja I-JBK 10.10.
Virkiä 10.10.
Sporting Kr. 13.10.
Kraft FF
VIFK

De nationella tekniktävlingen arrangerades i Imatra 1.12.2018.
De nationella tekniktävlingen 2018 >>

DM Tekniktävling 2018 (Resultat) >>

DM Tekniktävling 2017 (Resultat) >>

DM Tekniktävlingen 2016 (resultat) >>