Kontaktuppgifter

Distriktets kansli: Strandvägen 6, 65100 Vasa (Elisa Stadion)
Telefon: (06) 3193 500
Bank: Vasa Andelsbank 567008-125815
  IBAN FI7756700810025815
   
Kansliet öppet: må-fre 9.00-16.00