Domarutbildning

Distriktet ordnar i sammarbete med domarklubbarna domarutbildningar runt om i distriktet.
Domarutbildningen ordnas främst i jan-april.

Futsalkurser >>

Vid frågor angående domarutbildning kontakta domarklubbarna eller distriktets tävlingschef.