Domarverksamhet

 

Domarkarriären börjar med en grundkurs, vilka i Vasa distrikt arrangeras av domarklubbarna på våren. Till grundkurssen hör teori och praktik samt om möjligt sk provmatch där någon rutinerad domare eller utbildaren följer med och hjälper. Den teoretiska delen handlar främst om fotbollens regler och om förbundets och distriktets direktiv.
Den praktiska delen som sker på fotbollsplanen handlar främst om att lära sig såväl domarens som assisterande domarens handtecken samt ge deltagarna en uppfattning om verkliga situationer som kan ske på en fotbollsplan.

Efter genomförd grundkurs får domaren först döma juniormatcher och domarens utveckling granskas. Syftet är att förstärka domarens starka sidor och utveckla de färdigheter som ännu inte är så starka.

Domarutbildningen fortsätter sedan med årliga fortsättningskurser som arrangeras av distriktet. Fortsättningskurserna är obligatoriska för att få fortsätta fungera som domare.