Ministadionin pystytysohje

U19 Tapahtumakärryn  -ilmatäytteisen kentän purku/pakkaus- ja kasausohje

P U R K U & PA K K A U S

Jotta kenttä mahtuu sujuvasti kuljetuskärryyn, toimi aina näin:

 1. Sammuta puhallin ja irroita se kentästä
 2. Avaa kentän laidoissa olevat vetoketjulliset ilma-aukot. Näitä noin 60 cm levyisiä aukkoja on 3-4 kpl eri puolilla kenttäpussia. Katso myös, että mahdollinen toinen putkimainen ilmanottoaukko on auki.
 3. Anna ilman tulla muutaman minuutin ajan ulos.
 4. Puhdista kenttä (älä pakkaa märkää kenttää myttyyn)
 5. Vedä kulmista toinen maalisivu toisen päällä. O > U. Yritä saada pussit siististi toistensa päälle, samoin maalit. Taita maalit niin, että kokonaisuus on tasalevyinen.
 6. Lähde rullaamaan kenttään kääröön U:n molemmista sakaroista päätyen kohtaan, jossa maalit ovat päällekkäin. Katso, että paketin kokonaisleveys kasvaa mahdollisimman vähän, muuten paketti ei mahdu kuljetuskärryyn tai peräkärryyn.
 7. Nostakaa kenttä kuljetuskärryyn. Kenttä ei saa levitä juurikaan kärryä leveämmäksi Tuokaa peräkärry viereen ja nostakaa kenttä kyytiin. Kärryn on syytä olla tässä vaiheessa autossa kiinni!!! Varokaa kärryn kippaamista varpaille!!!!! Varmista että kärryn kaikki salvat ovat kiinni. Kärryt ovat kippaavia.
 8. Muistakaa sitoa kaikki peräkärryssä oleva tavara sidontaliinoilla hyvin kärryyn kiinni!

K E N T Ä N P Y S T Y T Y S

 1. Tuokaa kärry lähelle ajateltua kentän vasemman pitkän sivun keskikohtaa. Lukekaa edellä oleva pakkausohje.
 2. Jos kentän edellinen käyttäjä on kasannut kentän yllä olevien ohjeiden mukaan, pystytys on helppoa. Jos ei ole, varatkaa hyvin aikaa ja hermoa kentän kääntelyyn. Kenttä voi asentua ylösalaisin (ylärima alhaalla), jolloin joudut viemään toisen maalin toisen päältä ja kääntämään näin kentän.
 3. Kentän pitäisi lähteä siististi rullautumaan U:n muotoon keskeltä molempien U:n sakaroiden suuntaan. Rullatkaa auki.
 4. Levittäkää kenttä O-muotoon kulmista vetäen.
 5. Etsikää kaikki 3-4 vetoketjullista aukkoa kenttäpusseista ja sulkekaa ne.
 6. Kytkekää puhallin kentän ilmanottoaukkoon ja käynnistäkää puhallin. Jos kentässä on kaksi ilmanottoaukkoa, sulkekaa ylimääräinen.
 7. Sopikaa kentän purkajat. Toivottavasti mukaan pääsee sama porukka kuin oli kasaamassa!
 • Kun vedätte kenttää peräkärryyn, vetäkää se niin päin, että se on kapeimmillaan ja varokaa ettei kenttä repeydy kärryn teräviin takakulmiin!!!
 • Katso että kaikki kärryn tavarat tulevat mukaan.
 • Ilmoita puutteista tai mikäli kärryssä on ongelmia. Muista lukita lähtiessä siirtämään kärryä kärkipyörä tiukasti, ettei se putoa alas ja rikkoudu kesken ajon.