Kaikki Pelaa -ohjelma

Kaikki Pelaa säännöt 2019 >>

All Stars Reglerna 2019 >>

Lapsella ja nuorella on oikeus liikkua, oikeus kokea itsensä tärkeäksi liikkuessaan. Lapsella ja nuorella on myös oikeus nauttia liikkumisestaan urheiluseurassa.

Tutkimustulokset osoittavat, että
- kiitoksen ja kannustuksen ilmapiiri ja
- turvallisen aikuisen läsnäolo

vahvistavat merkittävästi lapsen ja nuoren tunnetta omanelämänsä hallinnasta.

Kaikki Pelaa -ohjelman arvopohja pohjautuu lapsen ja nuoren oikeuksiin. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kannustavaan ja turvalliseen jalkapalloharrastukseen.

Kaikki Pelaa -ohjelman arvopohjaa vahvistavat FIFA:n ja UEFA:n Fair Play -koodit, Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) eettiset ohjesäännöt ja luonnollisesti myös suomalaisen jalkapallon jo vuonna 1991 käyttöön ottama Vihreä Linja ja sen arvot:

- fair play - reilu peli
- yhtenäinen jalkapalloperhe
- kansainvälisyys
- vastuu ihmisestä ja ympäristöstä
- vuorovaikutus
- iloisuus
- suvaitsevaisuus

Arvopohjan perusrakennuspuihin kuuluvat kiitoksen ja kannustamisen kulttuurin viestinviejä Vihreä Kortti, samoin jalkapallotoiminnan erilaisuuden ja paikallisuuden tukeminen, moni-ilmeinen jalkapallotarjonta tasa-arvoisen ja tasaveroisen ajattelun seurauksena.

KAIKKI PELAA -OHJELMA TARKOITTAA:

Lapsen ja nuoren tasolla:
tarjota mielenkiintoisia pelejä ja leikkejä erilaisissa olosuhteissa ympäri vuoden helpottaa mukaan tulemista jalkapalloharrastuksen pariin milloin ja missä vain luoda mahdollisuus kasvaa ja kehittyä mihin tahansa unelmiin ja tehtäviin jalkapalloseurassa.

Jalkapalloseuran tasolla tarkoituksena:
uudistaa nykyinen lasten ja nuorten kilpailujärjestelmä kehittää jalkapalloseuran laatua sekä sopimus- ja kannustuskulttuuria

Ohjaajan ja valmentajan tasolla tarkoituksena:
antaa valmiudet ohjata lapsen ja nuoren jalkapalloharrastusta lapsen ja nuoren omista lähtökohdista

Vanhempien tasolla tarkoituksena:
antaa uutta tietoa ja taitoa kannustaa lasta ja nuorta jalkapalloharrastuksessaan

Yhteiskunnallisella tasolla tarkoituksena:
ottaa vastuuta lapsen ja nuoren päivittäisestä elämästä ja elämäntavoista yhdessä kodin, koulun, seurakunnan ja muiden tahojen kanssa