Yhteisjoukkueen sopimuslomake - Uusimaa

Jäljempänä olevat seurat ovat sopineet muodostavansa Suomen Palloliiton Yhteisjoukkuemääräysten mukaisen yhteisjoukkueen ja sitoutuneet luovuttamaan seuraan rekisteröidyt tai siihen rekisteröitävät, sopimuksen piiriin kuuluvat pelaajat yhteisjoukkueen käyttöön.

alaisuudessa olemme erillisellä, keskinäisellä sopimuksella sopineet tarkemmin ko. organisaatiolle kohdistettavista, yhteisjoukkuetoiminnan edellyttämistä tukitoimista. Yhteistoimintaseuralla on vastuu joukkueen toiminnasta.