Tasa-arvotoiminta

Uudenmaan piirin tasa-arvosivustolle kerätään erityisesti jalkapalloilun tasa-arvoon liittyvää asiaa. Tasa-arvo käsitetään tässä yhteydessä laajasti koskien niin sukupuolten kuin muutakin tasa-arvoa. Perustana on Suomen Palloliiton missio "Jalkapalloa jokaiselle", jota selitetään tarkemmin seuraavasti:

"Missiomme perustuu yhdenvertaisuuteen; jokaisella Suomessa asuvalla yksilöllä on mahdollisuus osallistua jalkapalloperheen toimintaan sukupuoleen, rotuun, uskontoon tai muuhun taustaan katsomatta, omalla tasollaan ja tavallaan, oikealla asenteella ja itseensä luottaen. Pelaajana tai valmentajana, erotuomarina tai huoltajana, vanhempana tai katsojana, harrastajana tai huippu-urheilijana."

Suomen Palloliitto hyväksyi Kari Uotilan aloitteesta liittokokouksessa 2009 ns. Kouvolan julistuksen, joka asettaa tavoitteet liiton tasa-arvotyölle. Julistus on luettavissa täältä

Uudenmaan piiri on määritellyt tasa-arvon seuraavasti:

”Piirin tasa-arvotoiminnan tavoitteena on taata kaikille jalkapallossa mukana oleville yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet. Kaikessa toiminnassa on huomioitava, että tasa-arvo on perustavanlaatuinen ihmisarvo, jonka loukkaus on erittäin tuomittavaa.”

 

 

Sivulla on palautekanava, jossa pyydetään tuomaan esille tasa-arvoon liittyviä puutteita, korjausehdotuksia ja mielipiteitä. Palaute annetaan pääsääntöisesti nimettömänä, mutta halutessaan voi lisätä yhteystiedot. Palautteen voi luonnollisesti antaa myös muulle piirin henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Kaikki palautteet huomioidaan ja arvioidaan tarvittavat toimenpiteet.

 

Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri kantaa oman vastuunsa yhteiskunnan osana. Haluamme luoda tasa-arvoisen, tasa-puolisen ja kestävän ympäristön harrastaa kaunista peliä. Olemme ideologisesti neutraali toimija ja emme toimi poliittisesti, uskonnollisesti tai muulla tavalla painottuneesti.

Uudenmaan piirin tasa-arvoselvitys on täällä (pdf)

SLU:n tasavertaisuussivut ovat täällä

Tasa-arvovaltuutetun www-sivu on täällä

STM:n tasa-arvosivusto on täällä

Tasa-arvoklinikan sivut ovat täällä (myös paljon lisälinkkejä)