Seuravalmennus

SEURAVALMENNUS

Pohjoisen alueella järjestetään laatujärjestelmästä johdettuja seuravalmennuksia työpajatyyppisinä.  

  • Työpajoissa edetään innostavien teoriaosuuksien, yhteisten harjoitusten ja keskustelutehtävien avulla kohti uutta oppimista. Seuroista aina mielellään mukaan vähintään kaksi henkilöä, jotta yhdessä voi ideoida valmennuksen pohjalta oman seuran kehittämistä.

Pidetyt valmennukset sekä niiden esitysslidet

Arvot elämään - tiedolla taidolla ja tunteella (seurojen profiloituminen ja arvojohtamisen prosessit kuntoon) Yhteistyössä Directora - SPL

Seuran brändäys sekä harrastaja- ja toimijamäärän kasvu (Yhteistyössä Directora - SPL)