Turnausohjeet

Turnaukset Suomessa

Suomen Palloliiton kilpailumääräysten mukaisesti kaikilla seurojen järjestämillä turnauksilla ja sarjoilla tulee olla oman piirinsä lupa. Luvanvaraisiksi katsotaan kaikki turnaukset ja sarjamuotoiset kilpailut, joihin osallistuu vähintään neljä joukkuetta ja jossa joukkueet edustavat useampaa kuin yhtä seuraa.

Turnauslupa myönnetään piiristä seuran tekemän anomuksen perusteella. Samalla turnausjärjestäjät saavat tietoa piirin nettisivuilta samaan ajankohtaan sijoittuvista turnauksista. Huomioikaa myös mahdolliset muut käyttäjät, jotka käyttävät samoja kenttiä.

Turnausanomukset tehdään 28.10. mennessä turnausta edeltävänä vuonna, kun kyseessä on useita kenttiä vaativat ja/tai monipäiväiset turnaukset. Pienemmille turnauksille (yksi päivä/yksi kenttä) lupa on anottava viimeistään kuukautta ennen turnausta. Turnauksia myönnetään pääasiassa anomisjärjestyksessä ja ne listataan näille sivuille. Turnauksen markkinoinnin voi aloittaa ja kenttävarauksen vahvistaa vasta, kun turnaus on hyväksytty. Muistakaa Kaikki Pelaa -säännöt alle 15v. turnauksissa. 

Turnausten anomista sarjakaudelle tulee välttää!
Viralliset sarjaottelut menevät turnausten edelle ja varsinkin liiton sarjojen otteluita voi tulla turnauskentille, vaikka sitä pyritään välttämään.

Ohjeet turnausten hyväksymiselle ovat:

 1. Noudatetaan oman ikäluokan Kaikki Pelaa -sääntöjä.
 2. Pelitapa ja sarjajärjestelmä (selvittävä hakemuksesta) tarjoavat kaikille tasaveroisen mahdollisuuden pelata (joukkueiden ottelumäärät). Turnauksen / kilpailun järjestäjä voi hyödyntää Palloliiton tasoluokitustyökalua tasaisten sarjojen luomiseksi.
 3. Palkitseminen ei kohdistu joukkueisiin ainoastaan kilpailullisen menestyksen perusteella, sillä jokaisen mukana olevan joukkueen ja pelaajan osallistuminen on yhtä arvokasta. Ei rahapalkintoja.
 4. Leikkimaailmassa pisteitä ei lasketa ja sarjataulukoita ei tehdä/julkaista. Tämä kohta on sääntö P/T9 ja sitä nuoremmille ikäluokille.
 5. Turnausten peliaikamaksimi/joukkue/päivä ikäluokittain:
  120min P/T11 ja sitä nuoremmat
  150min P/T12-13
  180 min P/T14-
 6. Turnauksella on nimetty jury, johon kuuluvat järjestäjän, yhden vierasjoukkueen ja erotuomareiden/peliohjaajien edustajat. Jury vastaa siitä, että turnauksessa noudatetaan Kaikki Pelaa -sääntöjä. Juryn tehtäviin kuuluu myös puuttua mahdollisesti esiintyvin rikkeisiin keskustelemalla yhdessä sääntöjen vastaisesti toimivan joukkueen vastuuhenkilöiden kanssa sekä tarvittaessa raportoida turnausluvan myöntäneelle piirille sääntörikkomuksista. Järjestäjän edustaja juryssa toimii samalla turnauksen Kaikki Pelaa -vastaavana (nimettynä turnausta hakiessa).
 7. Turnausjärjestäjän tulee huolehtia tapahtuman turvallisuudesta (olosuhteet, tiedotus ensiavusta / lähimmästä sairaalasta) yhdessä osallistujien kanssa (joukkueiden omat huoltajat).
 8. Pelien rinnalle suositellaan järjestettäväksi muutakin toimintaa, jotta turnaustapahtumista saadaan tapahtumaa korostava. Esimerkiksi taitoratoja, taitoesityksiä tai mielenkiintoisia teemainfoja pelaajille, valmentajille tai vanhemmille.
 9. Turnausjärjestäjien tulee huolehtia, että leikkimaailmaikäisten tapahtumissa Pelinohjaajilla on käytössä vihreät kortit ja jokaisen lasten pelin jälkeen molempien joukkueiden pelaaja saa vihreän kortin. Palkitseminen perustuu reilun pelin ja joukkuehengen teemaan. Kortteja saa veloituksetta piirien ja Palloliiton toimistoilta. Pelinohjaajan kannattaa kysyä joukkueenjohtajalta, kuka joukkueen pelaajista ansaitsisi vihreän kortin.
 10. Syyskuusta alkaen seurat voivat piirin luvalla järjestää halutessaan turnauksia seuraavan kauden pelimuodoilla.

Nämä ohjeet koskevat kaikkia Suomessa järjestettäviä kansallisia tai kansainvälisiä turnauksia.
Turnauksella tarkoitetaan kaikkia liiton, piirin tai seuran järjestämiä tapahtumia, johon osallistuu vähintään neljä joukkuetta vähintään kahdesta seurasta.Turnausluvan hyväksyminen ei tarkoita, että anomuksen kentät olisi varattu turnauksen käyttöön, vaan ne on varattava omasta kunnasta.