Kurinpito ja vastalauseet

Kurinpitovaliokunta käyttää kilpailumääräysten mukaista rankaisuoikeutta piirin kilpailuissa sekä käsittelee piirin kilpailutoiminnassa tapahtuvat rikkomukset ja päättää rangaistuksista.
Lisäksi kurinpitovaliokunta käsittelee kilpailumääräysten mukaiset vastalauseet.

KURINPITO

Piirin kilpailupäälliköllä on rankaisuoikeus määrätä 1-2 lisäottelun peli- ja toimitsijakielto oman harkintansa mukaisesti piiriin toimitetun erotuomariraportin perusteella. Kilpailupäällikkö voi tarpeen vaatiessa siirtää asian käsittelyn suoraan kurinpitovaliokunnalle.

VASTALAUSEET

Vastalause on tehtävä kilpailumääräysten mukaisesti ja vastalauseen mukana on toimitettava tosite vastalausemaksusta, jotta vastalause voidaan ottaa käsittelyyn.