Distriktets avgifter 2019

Distriktets medlemsavgift 300 €
Deltagaravgifter
Trean, Fyran, Femman, Sexan, Sjuan
Damernas Trean
Herrarnas 8v8 och Damernas 8v8
P20 - P12 och T18 - T12
Halva Finlands Liga
P11 - P6 och T11 - T6
Futsal vuxna
Futsal juniorer
(dubbelavgift för efteranmälda)
 
300 €
300 €
100 €
150 €
160 €
100 €
150 €
100 €
 
Walk Over -avgifter
Trean och Fyran
Femman, Sexan, Sjuan och Damernas Trean
Herrarnas 8v8, Damernas 8v8, P20 - P12 och T18 - T12
P11 - P6 och T11 - T6
Futsal vuxna och juniorer
Futsal vuxna och juniorer
 
ej möjlig
400 €
200 €
150 € / turnering
75 € / match
150 € / turnering
Avstå från serien
Trean och Fyran
Femman, Sexan, Sjuan och Damernas Trean
Herrarnas 8v8, Damernas 8v8, P20 - P12 och T18 - T12
P11 - P6 och T11 - T6
Futsal vuxna och juniorer
 
800 €
800 €
400 €
300 €
300 €
Protestavgift 250 €
Protest- och diciplinutskottets behandlingsavgift 50 €
Avgift om man överklagar utskottets besluten 250 €
Avgift om man bryter mot tävlingsbestämmelser 150 €
Spelpassböter 150 € / person / match
Avgift för flyttning av match
Flyttning av matchen med tillstånd, första gången
Flyttning av matchen med tillstånd, följande gånger
Flyttning av matchen utan tillstånd
 
0 €
50 €
100 €
Försummelsen av resultatsservice
Första gång
Följande gånger
 
varning
30 €
Distriktets farmavtal
Trean
Fyran
Femman
Sexan
Sjuan
Damernas Trean
 
500 €
350 €
250 €
250 €
250 €
250 €
Överåriga och dubbelrepresentation, tillstånd 15 € / spelare
Registrering av avtalet för gemensamma lag 100 € / säsong
Registrering av avtalet för samarbetsförening 100 € / säsong
Distriktets tekniktävlingar 5 € / deltagare
Faktureringsavgift 2 € / faktura
Betalningspåminnelse 20 €
Domaren kommer inte till matchen 50 € / match
Betalning av domararvoden
- kalkylering och betalning av domararvoden
- kalkylering och betalning av kilometerersättningar och dagtraktamenten
- betalning av förskottsinnehållningen
- månadsavgifternas betalning till skattebyrån
- mänadsraportering
- årsraportering
- slutraportering och löneintyg åt domarna (hela säsongen)
- slutraportering åt föreningar (hela säsongen)
4 € / domare / match