Pelitoiminta/futsal

YLEISET OHJEET KAAKKOIS-SUOMEN PIIRISSÄ

Piirisarjojen sarjajärjestelmät

 • PIIRISARJOJEN ILMOITTAUTUMINEN AVATAAN VUOSITTAIN ELO-SYYSKUUN VAIHTEESSA
 • Ottelut pelataan marraskuu-helmikuu välisenä aikana. Mikäli sarjaohjelma sitä vaatii tai sarjassa pelataan lopputurnaus, voidaan otteluita pelata vielä myöhemminkin.
 • Ottelut pelataan pääosin turnausmuotoisina tapahtumina, joissa kukin joukkue pelaa 2 ottelua/tapahtuma.
 • Paikallisten joukkueiden kesken mahdollisesti pelattavat yksittäiset ottelut voivat lisätä tapahtumamäärää arvioitua suuremmaksi kuten myös mahdolliseen lopputurnaukseen selviäminen.
 • Sarjojen lopulliset sarjajärjestelmät sekä ottelu- ja tapahtumamäärät riippuvat ilmoittautuneiden määrästä.
 • Sarjoissa tehdään maantieteellinen lohkojako mikäli ilmoittautuneiden joukkueiden määrä ja maantieteellinen sijainti mahdollistavat sen. Jos maantieteellinen lohkojako toteutuu voidaan ko. lohkossa lisätä myös yksittäisten tapahtumien määrää.
 • Mikäli sarja ei joukkuemäärän vuoksi toteudu, tarjotaan siihen ilmoittautuneille joukkueille mahdollisuutta hakea yksittäisen piirinmestaruusturnauksen järjestäjäksi.
 • T18 ja T15 sekä P17 ja P15 ikäluokissa piirinmestarilla on oikeus osallistua SM-lopputurnaukseen, joiden ajankohdista ja paikoista tiedotetaan myöhemmin.

Talous

 • Piiri laskuttaa kauden alussa seuroilta osan piirisarjakuluista ja loput kuluista kauden päättymisen jälkeen, kun salivuokrien ja erotuomarikulujen todelliset kulut ovat selvillä. Laskutettavat kulut sisältävät osallistumismaksun, erotuomaripalkkiot, salivuokrat sekä mahdollisesti anotut poikkeusluvat.
 • Aiempina kausina kokonaiskuluiksi (osallistumismaksu, salivuokrat ja erotuomarikulut) on tapahtumamäärästä ja salikuluista riippuen tullut aikuisten sarjoissa n. 600-1000 euroa ja nuorten sarjoissa n. 400-600 euroa.
 • Salivuokralaskut on ehdottomasti toimitettava piiritoimistoon suoraan kunnilta ellemme sovi tapauskohtaisesti niin että seura maksaa ensin kulut ja laskuttaa ne sitten piiriltä erillisellä laskulla. Piiri voi maksaa vain sille osoitetut laskut, joten seurojen on vuoroja varatessa ilmoitettava laskutusosoitteeksi piiritoimisto: Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry, Kimpisenkatu 17 B 29, 53100 Lappeenranta
 • Erotuomarit laskuttavat palkkiot TASO järjestelmän kautta.

Otteluohjelmat ja salivaraukset

 • Alustavat otteluohjelmat julkaistaan marraskuun alussa.
 • Piiri ei lähtökohtaisesti varaa saleja vaan seuroja ja ilmoittautuvia joukkueita pyydetään tekemään jo valmiiksi varauksia saleista piirisarjatapahtumia varten. Ilmoittakaa seuranne/joukkueenne varaamat saliajat ja salivuoron hinta sähköpostilla kilpailupäällikölle osoitteeseen paavo.kurkaa@palloliitto.fi.
 • Toivomme on että ne seurat joilta osallistuu joukkueita useampaan futsalsarjaan, ilmoittavat salivarauksensa kootusti ja niin että kaikkia seuran varaamia vuoroja voidaan käyttää kaikkien sarjojen ohjelmia laatiessa.
 • Salivuoroja varatessa ottakaa huomioon että tapahtumat vaativat vähintään 4-5 tuntia saliaikaa. Mikäli saatte koko päivän salivuoron, suositellaan ottamaan sellainen. Tällöin ko. vuorolla voi järjestää useamman kuin 3-4 joukkueen tapahtuman tai useamman sarjan tapahtumia.
 • Etukäteen varatut salivuorot käytetään alustavia otteluohjelmia laadittaessa ja loput täydennetään alustavan otteluohjelman mukaan tehtävistä varauksista.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa TASO järjestelmässä kentässä myös mahdolliset esteelliset pelipäivät. Mikäli joukkueella ei ole ollenkaan mahdollisuutta kotiturnausten järjestämiseen salin puuttumisen vuoksi, on siitä ilmoitettava piirin kilpailupäällikölle sähköpostilla välittömästi ilmoittautumisen teon jälkeen. Esteellisiä pelipäiviä ei  salitilanteen ja sarjakauden lyhyen keston vuoksi pystytä välttämättä täysin huomioimaan, joten kannattaa merkitä vain ehdottomat esteet.

Erotuomarit

 • Piiri asettelee kaikkiin otteluihin erotuomarit.
 • Piiri tarjoaa marraskuun aikana futsal erotuomarin peruskursseja. Kurssille ovat tervetulleita kaikki futsal erotuomariksi haluavat sekä säännöistä kiinnostuneet joukkueiden edustajat. Kurssi on maksuton. Kurssien ajankohdista ja paikoista tiedotetaan myöhemmin.

Yli-ikäisET PELAAJAT

 • Korkeintaan yhtä vuotta ko. ikäluokkaa vanhempi junioripelaaja voidaan ilmoittaa yli-ikäiseksi.
 • Ilmoitus tulee tehdä piirin virallisella YI lomakkeella 15.11. mennessä. Piiritoimisto käsittelee luvan ja 25 euron käsittelymaksu lisätään joukkueelta laskutettavaan futsal sarjan kokonaiskululaskuun.
 • Pelaajan YI-ilmoitus astuu voimaan kun pelaalle on merkitty TASO järjestelmässä joukkueen pelaajaluettelossa YI merkintä.
 • Ilmoitettu YI pelaaja ei saa pelata oman ikäluokkansa tai vanhempien ikäluokkien futsal piirisarjoissa. Pl. aikuisten sarjassa.
 • Yhteen otteluun joukkueeseen saa nimetä maksimissaan useamman YI pelaajaksi ilmoitetun, mutta kentällä saa olla kerrallaan vain yksi YI pelaaja.
 • Jalkapalloon tehdyt YI ilmoitukset eivät ole voimassa futsal sarjoissa, eikä futsaliin ilmoitetut jalkapallosarjoissa.