Palkkiosääntö

Liiton kilpailujen palkkiosääntö >>>>>
 

SPL:N ITÄ-SUOMEN PIIRIN KILPAILUTOIMINTA 2019
Erotuomaripalkkiot (vuosittaiset korotukset lasketaan joulukuun kuluttajaindeksin mukaan)

  erotuomari avustava
- Kolmonen 79,90 53,90
- Nelonen 56,00 38,40
- Nelonen - ilman avustavia 79,90  
- Viitonen, miesten talvisarjat 38,40 28,10
- Viitonen - ilman avustavia 51,90  
- A- ja B-poikien alueelliset sarjat 37,40 26,00
- A- ja B-poikuen alueelliset sarjat - ilman avustavia 50,30  
- Naisten alueellinen sarja, B-tyttöjen alueellinen Kakkonen, JKKI-sarjat 26,00 20,90
- Naisten alueellinen sarja, B-tyttöjen alueellinen Kakkonen - ilman avustavia 30,00  
- C15/Cn14-pojat piirisarja, PSL, PSL:n karsinnat 22,90 17,70
- D13/Dn12-pojat piirisarja, PSL, PSL:n karsinnat 20,90 17,70
- C15/Cn14-tytöt piirisarja, PSL, PSL:n karsinnat, Laura Kalmari 20,90 17,60
- D13/Dn12-tytöt piirisarja, PSL, PSL:n karsinnat 20,90 17,70
- Pienkenttäpelit muissa ikäluokissa 20,90  
- Muut luokat (tytöt ja pojat) 16,60  
     
Futsal    
- Alueellinen Kakkonen 40,60  
- Kolmonen 23,20 Yksin 28,20
- Piirisarjat - ottelun pituus max 30 min 10,50  
- Piirisarjat - ottelun pituus yli 30 min 13,50  

Turnauksissa voidaan turnauksen järjestäjän ja erotuomarin kesken sopia muunlaisista maksuperusteista.

Erotuomarin palkkiokuitti >>>>>

Paikalliskulukorvaus                          7 €
Maksetaan edestakaisen matkan ollessa alle 15 km
- Kuopion koko kantakaupunkialueella laskutetaan paikalliskulukorvaus
- jos ei ole oikeutettu matkakorvaukseen, niin silloin voidaan laskuttaa paikalliskulukorvaus      
- jos erotuomarikolmikko matkustaa yhdessä ottelupaikalle ja joku kolmikosta noutaa muut kyytiinsä, on oikeus laskuttaa noutamisesta koituvat kilometrit ja muut mukana olevat eivät ole sen jälkeen oikeutettuja paikalliskulukorvaukseen
- mikäli erotuomarille on määrätty peräkkäin useita otteluita, on hänellä oikeus vain yhteen paikalliskulukorvaukseen
- mikäli turnausmuotoisessa kilpailussa erotuomarilla on useita pelejä ja edellisen pelin päättymisen ja seuraavan pelin alkamisen välinen aika on vähintään kaksi tuntia, erotuomari on oikeutettu laskuttamaan toisen paikalliskulukorvauksen

Muut matkakustannusten korvaukset
Korvataan SPL:n matkustussäännön mukaisesti
Matkakustannusten korvaukset hyväksytään pääsääntöisesti laskutettavan ainoastaan vakinaiselta asuinpaikalta ottelupaikalle.

Mikäli alaikäinen erotuomari laskuttaa normaalin km-taksan mukaisesti, tulee hänen liittää laskuun selvitys kenen kyydillä hän tuli otteluun.

Päivärahat
Korvataan SPL:n matkustussäännön mukaisesti
Erotuomarin tulee aina päivärahaa veloittaessa mainita laskussaan matkan lähtöaika ja arvioitu matkan päättymisaika
Päivärahaa veloitettaessa kaiken pohjana tulee olla laskun oikeellisuus ja rehellisyys.

Kolmosen ottelussa
- tulee olla tunti ennen ottelua paikalla
- enintään tunti ottelun jälkeisille toimille

Nelosen ottelussa
- tulee olla 45 min ennen ottelua paikalla
- enintään tunti ottelun jälkeisille toimille, jos ei ole tarkkailua 30 min riittää

Muut korvaukset
Jos erotuomari joutuu itse ottamaan selvää, missä ja milloin hänelle määrätty ottelu pelataan, on hän oikeutettu laskuttamaan puhelinkustannuksia 3,50 €

Muuta huomioitavaa
Vaihtaessaan erotuomaritehtäviä erotuomarin tulee pyrkiä siihen, ettei tehtävän vaihdoksen johdosta järjestävälle seuralle tule oleellisia lisäkustannuksia alkuperäiseen erotuomarimääräykseen verrattuna.

Erotuomareiden palkkiot tulee aina maksaa ottelupaikalla erotuomarin laskua vastaan, ellei seuran ja erotuomarikerhon kesken ole allekirjoitettu erillistä sopimusta erotuomari-palkkioiden maksamisesta pankin kautta.  Yksittäinen erotuomari voi myös hyväksyä itseään koskevan erilaisen maksutavan.

ENNAKONPIDÄTYS
Ennakonpidätykset on maksettava palkkionmaksua seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä.
- Yksittäisestä satunnaisesta suorituksesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos suorituksen määrä on enintään 20 €.  Yli 20 €:n korvauksista suoritetaan ennakonpidätystä 60% tai verokortilla osoitetun veroprosentin mukaan.  Mikäli erotuomari ei esitä verokorttia tai vastaavaa todistusta, on ennakonpidätys silloin 60%.
- Erotuomarin lopullisessa verotuksessa kaikki tulot ovat veronalaista tuloa.

Verohallinnon ohjeiden mukaisesti maksaja (seura) antaa suorituksen saajalle vapaamuotoisen tositteen maksamistaan palkkioista, päivärahoista ja matkakorvauksista.
Tosite on toimitettava kullekin erotuomarille palkkion maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä, ellei tositetta ole annettu jokaisesta ottelusta erikseen.
Erotuomarien on syytä varmistaa, että kuittiin on merkitty henkilötiedot.

Suositellaan sivuverokortin näyttämistä/mukanapitämistä.

EROTUOMAREIDEN PALKKIOIDEN SOTU-MAKSUT

Ennakkoperintälain mukaan satunnaisista erotuomaritehtävistä suoritettavia palkkioita ei ole pidettävä Ennakkoperintälain 4 §:n mukaisena palkkana vaan EPL:. 6 §:n mukaisina korvauksina.  Erotuomaripalkkioista toimitetaan vain ennakonpidätys - työnantajan sosiaali-turvamaksua ei tarvitse suorittaa.  Tämä koskee erotuomareita, jotka eivät toimi palkka- tai työsuhteessa maksajaan.