Alueellisten sarjojen toimintaohjeet

Erotuomarin laiminlyönti

1. Mikäli erotuomari jää pois ottelusta, on ottelu kuitenkin pyrittävä pelaamaan aikataulun mukaisesti. Tällöin on yritettävä löytää joku toinen tuomari tai muu henkilö, jonka molemmat joukkueet hyväksyvät tuomariksi. Erotuomarivalinnasta ei voi tehdä vastalausetta jälkikäteen. Sijaisena toimivalle erotuomarille maksetaan ottelun normaali erotuomaripalkkio.
2. Jos erotuomari jää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta hänelle aseteltuun otteluun, hänelle määrätään laiminlyöntisakko. Se on ensimmäisellä kerralla 35 € tai 70 € (erotuomarivaliokunta käsittelee asian) ja toisella kerralla 85 €.

Luovutukset

1. Piirin sarjoissa sallitaan yksi luovutus. Luovutuksia ei kuitenkaan sallita miesten Kolmosessa, Nelosessa, naisten Kolmosessa, naisten Nelosen Nousulohkossa eikä nuorten kilpasarjoissa (P20, P17 ja T18 Kakkonen sekä nuorempinen ELLiiga ja Ykkönen), näissä jo ensimmäinen luovutus aiheuttaa sarjasta sulkemisen. Liiton kilpailuissa ei sallita luovutuksia.
2. Luovutuksista peritään sakko. Piirin aikuisten sarjoissa luovutusmaksu on 150 € ja nuorten sarjoissa 100 €. Sarjasta luopuminen tai sulkeminen luovutusten takia on kolme kertaa luovutusmaksu.
3. Sarjasta luopuminen ilmoittautumisen jälkeen, mutta ennen sarjan alkamista aiheuttaa kaksi kertaa ao. sakon ja syksyn nuorten sarjoissa vastaavasti.
4. Mikäli kotijoukkue luovuttaa, tulee sen korvata vierasjoukkueen matkakulut 1€/km mikäli vierasjoukkue tulee Helsingin ulkopuolelta. Koskee siis yhteisiä sarjoja Uudenmaan piirin kanssa.

Urheilun pelisäännöt

Ottelupöytäkirjat ja pelaajaluettelot

1. Jokaisen joukkueen on täytettävä pelaajansa TASOon omalla tunnuksellaan. TASOon on valmiiksi siirretty pelaajat ikäluokittain pelipassien perusteella. Pelaajaluetteloa käytetään ottelupöytäkirjojen pohjana. Tarkat ohjeet löytyvät TASOsta.
2. Sähköistä ottelupöytäkirjaa käytetään kaikissa sarjoissa mukaan lukien Harrasteliiga, pöytäkirjan voi myös tulostaa paperille ja allekirjoittaa sen. Täällä ohjeet.
3. Molemmat joukkueet kuittaavat pelaajaluettelonsa ennen peliä, jolloin pelaajatiedot lukittuvat. Muistakaa, että kaikki keiden nimet ovat pöytäkirjassa katsotaan pelanneen, mikäli ottelussa on edestakaiset vaihdot.
4. Poikkeustapauksessa voi joukkue antaa lisätietoja pelaajista ottelun erotuomarille ennen pelin alkua.
5. Mikäli ottelussa on tapahtunut kentältäpoistoja, on joukkueen heti ottelun päätyttyä varmistettava erotuomarilta kentältä poistetun pelaajan nimi, näin varmistetaan yhtenevät tiedot.
6. Ottelun jälkeen erotuomari täyttää netissä pöytäkirjaan omat merkintänsä (mm. varoitukset, maalit), tallennuksen jälkeen ottelun tiedot ovat kaikkien nähtävissä.
7. Maalintekijätilastot päivittyvät suoraan pöytäkirjoista, joten virheet pitää korjata aina pöytäkirjaan. Olkaa niissä tapauksissa yhteydessä piiriin. 
8. Nuorten peli-illoissa annetaan pelaajalista erotuomarille vain jokaisen peli-illan ensimmäisessä pelissä.
 

Ottelu- ja turnausluvat

1. Seura voi järjestää kilpailu-, harjoitus- ja ystävyysotteluita sekä turnauksia. Niistä on kuitenkin ilmoitettava liittoon tai alueelle. Turnauksiin on saatava piirin lupa. Kaikki Pelaa -ohjelman turnauskriteerejä tulee noudattaa.
2. Alue myöntää luvan turnauksen järjestämiseksi, ja kaupungin liikuntavirasto myöntää kentän. Molempia varten on oma anomuskaavakkeensa. Hyväksytty turnauslupa maksaa 25 €. 
Kaupunki perii turnauksista liikuntaviraston listan mukaiset käyttömaksut.
3. Liitolla ja piirillä on oikeus kieltää ottelun pelaaminen tai turnauksen järjestäminen.
4. Erotuomarit eivät voi ilman lupaa tuomita kuin luvan saaneissa turnauksissa ja otteluissa.
5. Piirin jäsenseurat saavat osallistua vain sellaisiin turnauksiin, joille on myönnetty lupa.

Ottelusiirrot

1. Otteluita ei saa siirtää ilman piirin lupaa eikä siirtää lohkon ohjelman mukaista viimeistä ottelua myöhemmäksi.
2. Kun ottelu halutaan siirtää, pitää ensin ottaa yhteys vastustajaan ja sopia yhdessä molemmille sopivista uusista pelipäivistä. Kun tämä on sovittu, otetaan yhteys piiriin. Piiri etsii uuden ajan ja paikan pelille esitetyt toiveet huomioiden ja peruuttaa vanhan ja asettelee uuden erotuomarin. Netistä kannattaa varmistaa, että ottelun kenttä-  ja aikatiedot ovat kuten sovittiin.
3. Kilpailusääntöjen mukaisista siirroista ja siirroista, jotka on tehty ennen erotuomariasettelua, ei peritä maksua. Ottelusiirtomaksu laskutetaan siirtoa pyytäneeltä seuralta. Ilman lupaa tehdyistä siirroista laskutetaan siirtomaksu molemmilta seuroilta. Maksut löytyvät kohdasta piirin maksut.

Pelikiellot (oma alasivu)
Joukkueiden tulee tiedottaa pelaajiaan kentältäpoiston seuraamuksista, jotta pelaajat tietävät pelioikeudestaan ja vältytään lisärangaistuksilta.

Suomessa kasvatettu pelaaja (SK-pelaaja)
Ei koske Miesten Kolmosta enää kaudella 2020.
 

Tasapisteet
Joukkueiden sijoituksista tasapisteissä on oma ohjeisto alasivullaan.

Tulospalvelu

Tulospalvelun nopeuttamiseksi tulee joukkueen ottelupäivänä ilmoittaa tulos TASOon. Erotuomarit täyttävät ottelupöytäkirjan viimeistään ottelua seuraavana arkipäivänä.

Vaihtopenkki

Vaihtopenkkien tulee olla samalla puolella kenttää keskiviivan molemmin puolin. Kaikki vaihtopenkin alueella olevat henkilöt tulee kirjata ottelupöytäkirjaan. Kaikki ao. henkilöt ovat siis kurinpitotoimien piirissä, eli joukkue joutuu vastaamaan heidän mahdollisesta huonosta käyttäytymisestä. Suositellaankin, että pelaajien vanhemmat ja muut kannattajat ovat selvästi erossa joukkueesta, mieluiten toisella puolella kenttää. Miesten Kolmosessa käytetään myös teknistä aluetta.

Varoitussakko

Joukkueen saadessa samassa ottelussa vähintään viisi (5) varoitusta (suora kentältäpoisto tai vaihtopenkiltä poisto katsotaan kahdeksi varoitukseksi) sakotetaan seuraa 85 eurolla. Toistuvissa tapauksissa kurinpitovaliokunta voi tuplata sakon.

Vastalauseet

Vastalauseiden tekemisestä on tarkat ohjeet kilpailumääräyksissä (25 §). Piirin sarjoissa vastalausemaksu on 250 €. Vastalause on lähetettävä kirjallisesti kahden vuorokauden kuluessa ottelusta kilpailun järjestäjälle. Jos vastalause koskee pelaajan pelioikeutta, se on lähetettävä seitsemän päivän kuluessa ottelusta. Vastalausetta ei oteta tutkittavaksi, jos sitä ei ole riittävästi perusteltu tai sitä ei ole maksettu tai siihen ei ole kirjattu sitoumusta vastalausemaksun maksamisesta, mikäli vastalausetta ei hyväksytä. Kenttää tai sen varusteita koskevaa vastalausetta ei tutkita, ellei siitä ole ilmoitettu erotuomarille ennen ottelun alkua.