"Yksilönä ryhmässä"

Henkisen valmennuksen painopiste on hauskuuden ja onnistumisen korostamisessa.

Lapsuusvaiheessa valmentajan on tärkeää tiedostaa henkisen valmennuksen teemat ja tuoda teemat osaksi valmennusprosessia. Tämä näkyy tässä ja nyt tapahtuvissa asioissa, eli toiminnassa kentällä.

Arvosta valmennuksessa ahkeraa yrittämistä ja halua kehittyä.

LAPSET – ”YKSILÖNÄ RYHMÄSSÄ”

 

Palaute (ohjaaja-lapsi)

  • Palautteen on tarkoitus vahvistaa oikein tehtyjä asioita
  • Lähes kaiken palautteen tulisi olla positiivista ja kannustavaa
  • Palautteenannon kaava on rohkaise – neuvo – kannusta
Tunnetilojen tunnistamien
  • Tunteet vaikuttavat suoritukseen
  • Tunnetilojen tunnistamisen lähtökohta on tietoisuus eri tunnetiloista
Keskittyminen
  • Keskittyminen on huomion suuntaamista ja tarkkavaisuuden ylläpitoa
  • Toiminta, näytöt ja selkeät ohjeet pitävät lapset keskittyneinä
Vuorovaikutus
  • Vuorovaikutus on ajatusten vastaanottamista ja viestintää
  • Sanojen lisäksi vuorovaikutusta ovat ilmeet, eleet ja koko näkyvä toiminta
Innostus
  • Innostusta syntyy toiminnasta, joka tarjoaa onnistumisen kokemuksia taitotasosta riippumatta

Harjoitteita ja lisätietoja: Lapset "Yksilönä ryhmässä" - Henkisen valmennuksen työkirja