Gramex & Teosto

SOPIMUKSET MUSIIKIN JULKISESTA ESITTÄMISESTÄ

Järjestäytyneessä liikuntatoiminnassa julkisesti esitettävän musiikin tekijänoikeuskorvaukset on hoidettu VALO:n, Teoston ja Gramexin solmimilla sopimuksilla.

Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö, joka myöntää musiikin käyttöön luvat musiikin tekijöiden ja kustantajien puolesta.

Gramex puolestaan on esittävien taitelijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys, joka kerää korvaukset äänitemusiikin käytöstä musiikin esittäjien ja tuottajien puolesta.

Valtaosa maamme liikunta- ja urheilujärjestöistä on mukana sopimuksissa - myös Palloliito.
Musiikin julkinen esittäminen järjestäytyneen liikuntatoiminnan osalta on vapaata.

Sopimukset keskeiset kohdat

1. Liikunta- ja urheiluseurat voivat vapaasti sopimuksen puitteissa esittää musiikkia eri urheilu-tilaisuuksissa ja -tapahtumissa sekä liikuntatunneilla.
2. Sopimus kattaa tapahtumat joiden osallistuja- tai katsojamäärä on alle 15 000.
3. Sopimukseen ei kuulu elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuva musiikin esittäminen.
4. Sopimuksen edellytyksenä on, että tapahtuman, toiminnan tai tilaisuuden järjestäjä on lajiliitto, seura tai joukkue.

Sopimusten numerot

Teosto-sopimuksen numero on 125 21991 - Gramex-sopimuksen numero on LII040.

Lisätietoja >>>>>