Piirin seuratuet

Itä-Suomen piirihallitus on päättänyt ohjata 20.000 €:n määrärahan vuoden 2019 piirin seuratukiin.

Seuratuki tulee kohdistua laadukkaaseen pelaajakehitykseen, ylemmän tason valmentaja- ja seurakoulutukseen, vähävaraisten lasten harrastuksen mahdollistamiseen, maahanmuuttajien kotouttamiseen, drop outin vähentämiseen, olosuhteiden parantamiseen jne… - sitä ei myönnetä seuran normaaliin toimintaan eikä seuran joukkueiden turnausmatkoihin ja muihin kilpailutoiminnan kustannuksiin. 
Lisäksi voimme tämän määrärahan puitteissa avustaa seurojen juhlavuoden tapahtumia sisältäen myös juhlavuoteen liittyvät juhlakirjat ja – näyttelyt.

Seuratukien myöntäminen on täysin harkinnanvaraista ja niitä voidaan hakea tänä vuonna kahden määräajan puitteissa piirihallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella - hakemus toimitetaan Pekka Ojalalle
- 1. hakuaika päättyy 31.05.
- 2. hakuaika päättyy 30.10.
Seuratuki myönnetään jälkikäteen jo toteutuneeseen toimintaan/tapahtumaan.  Hakemuksessa tulee ilmetä, mitkä ovat olleet haettavan toiminnan/tapahtuman seurakohtaiset nettokustannukset.  Tarvittaessa piiri pyytää yksityiskohtaisemman selvityksen kustannuksista.

Lisäksi piirillä on käytettävissään erillinen pienempi määräraha, jolla avustetaan seurojen/joukkueiden kotimaan A-maaottelujen, naisten EM-/MM-karsintaottelujen sekä miesten ja naisten Respect Suomen Cupien finaalien matkakustannuksia – näihin voi saada avustusta maksimissaan 150 €/linja-auto ja matkassa on oltava vähintään 15 henkilöä.

Näitä koskevat vapaamuotoiset anomukset tulee jättää piirihallitukselle viimeistään 20.11.