Yli-ikäisyys

Yli-ikäisyysluvat on tarkoitettu nuorten sarjoissa pelaaville pelaajille jotka ovat syntyneet sarjan ikäluokkaa edeltävän vuoden aikana, esim. P20 -sarjassa voi pelata 21-vuotias pelaaja. Hyväksytyn luvan merkiksi piiri lisää TASO -kilpailuhallintajärjestelmä pelaajan nimen kohdalle "Y" -merkinnän joka näkyy sekä joukkueen pelaajaluettelossa että ottelupöytäkirjassa.
(päivitetty 23.3.2017)

Jalkapallon kilpailumääräysten 14§ Nuoren pelaajan edustusoikeusmääräykset antavat perusteet yli-ikäisyydelle

7. Nuorten sarjan joukkue voi peluuttaa otteluissaan kahta sellaista pelaajaa, jotka ovat syntyneet ko. sarjan ikäluokkaa edeltävän vuoden aikana.  Näillä ilmoitetuilla pelaajilla ei ole pelioikeutta muissa nuorten sarjojen joukkueissa. Yli-ikäisiä pelaajia (YI-pelaaja) voidaan nimetä kaikkiin nuorten sarjoihin ja ikäluokkiin.
Joukkueiden tulee ilmoittaa YI-pelaajien nimet kilpailun järjestäjälle ennen kuin pelaavat sarjan ensimmäisen ottelun.

Kevätkierroksella käytettävien YI-pelaajien nimet, enintään kaksi, tulee ilmoittaa kilpailun järjestäjälle viimeistään 31.5. ja syyskierrokselle viimeistään 2.9. Kilpailun järjestäjä voi määritellä sarjakohtaisen käsittelymaksun.

SM-karsintasarjat katsotaan yhdeksi kilpailuksi. Näiden sarjojen jälkeen pitää ilmoittaa uudestaan YI-pelaajien nimet ennen SM-sarjojen ja Ykkösten alkua. Joukkueen pelattua puolet SM-sarjan otteluistaan, sillä on oikeus muuttaa YI-pelaajia ilmoittamalla siitä kilpailun järjestäjälle.

Uudenmaan piirin tarkentavat ohjeet ja määräykset yli-ikäisyyslupien käyttämiseen.

Tavoite ja päämäärä 

 • Yli-ikäisyysluvan tarkoituksena on mahdollistaa yksittäisen pelaajan edellytykset jatkaa jalkapallon pelaamista nuorten sarjoissa oman ikäluokan harrastusmahdollisuuksien puuttuessa.
 • Luvan anomisessa on tärkeä muistaa, ettei haeta etua joukkueelle, vaan pelimahdollisuus nuorelle pelaajalle. Päämääränä on löytää pelaajille oikeantasoiset joukkueet – ei joukkueille vahvistuksia.
 • Yksittäistapauksissa on ymmärrettävää, että joukkue tarvitsee yli-ikäisiä pelaajia pystyäkseen jatkamaan toimintaansa – tällöin joukkueelle haetaan pelaajia (nämä ovat poikkeustapauksia).

Periaatteet ja rajoitukset 

 1. Yli-ikäinen pelaaja saa pelata vain siinä nuorten joukkueessa, johon lupa on myönnetty (esimerkiksi P15 Kakkonen => ei saa pelata oman / saman / vanhemman ikäluokan joukkueissa). Tämän lisäksi yli-ikäinen pelaaja saa pelata aikuisten joukkueissa.
 2. Kilpasarjoissa (esimerkiksi ELL ja Alue) ja sarjoissa (esimerkiksi Ykkönen), joista noustaan kilpasarjoihin saa olla korkeintaan kaksi (2) yli-ikäistä pelaajaa.
 3. Muihin sarjoihin (esimerkiksi Kakkonen) on perustelluista syistä mahdollista saada useampikin lupa, jotka pitää anoa kilpailuvaliokunnalta..
 4. Yli-ikäisten pelaajien käyttäminen ei aiheuta nousu- tai muitakaan rajoitteita.
 5. Poikkeuksena tapaus, jossa joukkue on nousemassa:
 • sarjasta, jossa yli-ikäisten määrää ei ole rajoitettu ja joukkue on käyttänyt useampaa kuin kahta yli-ikäistä pelaajaa
 • sarjaan, jossa yli-ikäisyyslupien määrä on rajoitettu kahteen
 • joukkueen tulee päättää:
  • ottaako se nousupaikan vastaan ja samalla vähentää yli-ikäisten pelaajien määrä kahteen vai,
  •  jatkaako se nykyisellä sarjatasolla käyttäen useampaa yli-ikäistä pelaajaa.

Tyttö- ja poikapelaajia koskevat samat säännöt, vaikka tytöt pelaisivat poikien sarjoissa. Jalkapalloon myönnetty yli-ikäisyyslupa ei ole voimassa Futsalissa eikä päinvastoin.

Pelaajan pelioikeus yli-ikäisyyslupaa käytettäessä

Yli-ikäiset pelaajat ovat joukkueidensa täysivaltaisia jäseniä.

Yli-ikäiset saavat pelata joukkueessaan kuten muutkin pelaajat (kahden yli-ikäisen pelaajan samanaikainen pelaamisrajoite poistuu; jos kilpailuvaliokunta on myöntänyt kolme, neljä,… lupaa, saavat kaikki olla samaan aikaan kentällä). Esim: jos joukkueelle on myönnetty kolme yli-ikäisyyslupaa, niin he kaikki saavat pelata otteluissa samalla tavalla kuten muutkin pelaajat – siis vaikka kaikki kolme yhtä aikaa kentällä.

Huomioitavaa lupien anomisessa

Yli-ikäisyysluvalla pelaavia pelaajia voi vaihtaa kevät- ja syyskierroksen välissä lupaprosessin edellyttämällä tavalla.

Yli-ikäisyysluvalla pelaavia pelaajia voi vaihtaa kesken kevät- tai syyskierroksen aikana vain erittäin painavista syistä – vaihtaminen edellyttää luvan anomista ja kilpailuvaliokunnan hyväksymisen.

Kaikki muut mahdolliset yksittäiset poikkeamat yli-ikäisyyslupiin käsittelee ja hyväksyy kilpailuvaliokunta.