Henkinen valmennus

Henkinen valmentaminen: 11.11.2014

Tietoiskun tavoitteena on keskustella henkisestä valmennuksesta lasten (8-12 v.) jalkapallossa. Tietoiskussa keskitytään seuraaviin lasten valmennuksessa tärkeisiin teemoihin: vuorovaikutus, palautteenanto, lasten identiteettiin ja sen kehittyminen, keskittyminen sekä motivaatio.