Ohjeistus seurakurseista

Alueellinen valmennuskoulutus järjestelmä

Olemme siirtyneet alueelliseen valmennuskoulutusjärjestelmään, jossa jokaiselle yli 100 lisenssipelaajan seuralle on nimettynä oma piirikouluttaja. Piirikouluttaja kouluttaa D-tason valmennuskursseja. Koulutuksia tehdään yhteistyössä muiden alueen seurojen kanssa. Valmennuskoulutus on yksi tärkeimmistä osa-alueista, kun haluamme kehittää pelaajiemme tasoa. Tarkeätä on nyt, että jokainen junioriseura tekee valmennuskoulutuksesta suunnitelman. Tämä toteutetaan yhdessä piirikouluttajan kanssa (D-taso). Tätä varten olemme koulutaneet 16 piirikouluttajaa.
 

Roolit seurakoulutuksessa

Alueellisessa valmennuskoulutuksessa on neljä eri roolia. Mukana on seuroja, jotka eivät osallistu varsinaisesti kurssien järjestämiseen. He saavat laittaa valmentajansa koulutuksiin, mutta joutuvat maksamaan siitä hiukan enemmän kuin koulutusta järjestävä seura.
Koulutusta järjestävä seura on suuressa roolissa ja kantaa ison vastuun koulutuksien onnistumisesta. Järjestävä seura joutuu olemaan yhteydessä oman paikkakunnan olosuhdevastaaviin. Olosuhteet ovat yksi tärkeimmistä onnistumisen edellytyksistä kursseilla. Kouluttaja tekee eniten yhteistyötä järjestävän seuran kanssa, laatien ohjelmat ja aikataulut piirin edellyttämällä tavalla. Järjestävä seura myös huolehtii materiaalin tilauksesta ja ilmoittautumisesta kurssille.
Kouluttaja koordinoi oman alueensa seurojen tapaamiset ja laatii koulutussuunnitelmat yhdessä seurojen kanssa. Piirikouluttaja vastaa ohjelman toimivuudesta, kurssin laadun varmistamiseksi. Tärkeintä kouluttajan roolissa on kuitenkin kurssien vetäminen ammattitaitoisesti ja laadukkaasti. D-kurssilla kouluttajan pitää saada kurssilaiset innostuneeksi valmentamisesta.

Piirin rooli on koordinoida koko toimintaa, kouluttaa kouluttajat ja järjestää täydennyskoulutusta. Yhteistyö Suomen palloliiton koulutus toiminnan kanssa on ehdottoman tärkeätä. Piiri myös valvoo koulutuksien laatua, tarkastamalla ohjelmat ja käymällä paikanpäällä tutoroimassa kouluttajia. Koulutuksien rekisteröinti kuuluu myös piirin velvollisuuksiin.

 

Ohjeistus kurssien järjestämisestä

Kurssien onnistuneessa järjestämisessä on ehdottoman tärkeätä edetä alla olevan listan mukaan kronologisessa järjestyksessä.

1. Koulutussuunnitelma ja ajankohdat

 Pidetään piirikouluttajan johdolla yhteinen palaveri muiden alueen seurojen kanssa

 Valitaan kohderyhmä koulutukselle

 Valitaan päivämäärä koulutukselle
Kartoitetaan tarve ja alustava kurssilaisten määrä seurassa

 

 

2. Tilojen varaaminen ja ohjelma

Laaditaan ohjelma yhdessä piirikouluttajan kanssa, tiedotetaan siitä muille seuroille

Huolehditaan luentotilojen toimivuudesta
Varmistetaan, että luentotilat ovat riittävän isot ja siellä on videotykki, fläppitaulu ja paperia

Varataan kurssilla tarvittavat muut tilat; Kenttä ja pukuhuone sekä ruokailu
Laaditaan turvallisuussuunnitelma

 

3. Ilmoittautumisen avaaminen ja tiedottaminen

Avataan ilmoittautumien

Tiedotetaan alueen muita seuroja

 

4. Osallistujat ja materiaalin tilaus

Lähetetään osallistujalistat piiriin, kaksi viikkoa ennen kurssin alkua

Tilataan materiaalit Valosta sporttikauppa@valo.fi

 

5. Tehtävät ennen kurssin alkua

Tarkistetaan luentotilan varusteet

Toimitetaan materiaalit koulutuspaikalle

Toimitetaan liivit ja kartiot harjoituspaikalle tai kouluttajalle

 

6. Kurssin aikana

Varmistetaan ruokailut ja kahvit yms..

Organisoidaan ovien avaamiset

 

7. Kurssin jälkeen

Laskutetaan muita seuroja järjestelyistä a 10-15€/osallistuja

Laskutetaan muita seuroja kahvista yms. a 5-10€/osallistuja

Laskutetaan tilat (luento ja halli yms.) muilta seuroilta

 

Kohderyhmän valitseminen. kurssia voidaan tarvittaessa räätälöidä kohderyhmälle sopivaksi.

1. Kaikki uudet ohjaajat
2. Seuran nuoret (esim.  B- ja A-juniorit, jalkapallokouluohjaajat jne.)
3. Kaikki halukkaat
4. Leikkimaailman tai kaverimaailman valmentajat

Kurssin hinta on 180€/osallistuja

UUSI D-Tason pilotti materiaali.

Paketti sisältää:

  • Taitavuus DVD
  • Taidon Opettaminen DVD
  • Fortum Tutor Playbook
  • Lasten Valmennus F5-6
  • Lapset yksilöinä ryhmässä - Henkisen valmennuksen työkirja

HINTA 35€

Materiaalit tilataan suoraan VALON:n myyntipalvelusta: sporttikauppa@valo.fi tai soittamalla 09-43812266