SPL1 ja SPL 2 -tutkinnot seuratoimijoille

Seuratoimijan tutkinto (SPL1) toteutetaan Myynnin ammattitutkinnon osana. Laajuudeltaan 10 opintoviikon kokonaisuus antaa laaja-alaisen yleisosaamisen kaikilta seura- ja yhdistystoiminnan perusalueilta. Erityisenä painopisteenä tutkinnossa on myyntiin valmistautuminen. Koulutuksesta annetaan tutkinnonosatodistus, joka voidaan hyväksi lukea oppilaitoskohtaisesti esimerkiksi muihin toiseen asteen tutkintoihin. 

Seuratoiminnan kehittäjän tutkinto (SPL2) syventää ja laajentaa seuratoimijan tutkinnon osaamisia. Laajuudeltaan 15 opintopisteen opinnot antavat valmiuksia suunnitella ja toteuttaa käytännön kehittämistoimia jalkapalloseurassa. SPL2 on luonteva jatkokoulutus SPL1:n suorittaneille. Tutkinto on tarkoitettu esimerkiksi seuratoiminnan ohjaamisen ja hallinnon tehtävissä toimiville asiantuntijoille tai näihin tehtäviin haluaville. Koulutus sopii myös seuran hallituksen tai toimielinten jäsenille. Koulutuksesta annetaan erillinen todistus. SPL2 opintojen taso ja opiskelumetodit vastaavat ammattikorkeakouluopintoja.

Lisätiedot ja ajankohdat