KE- ja YI-säännöt Kaakkois-Suomi

KAKSOISEDUSTUS- (sis. myös pelaajan liikkuminen omassa seurassa joukkueiden välillä) ja YLI-IKÄISYYSSÄÄNNÖT SEKÄ YHTEISJOUKKUEET KAAKKOIS-SUOMEN PIIRISSÄ 2019

Oleellisimmat muutokset kauden 2018 sääntöihin >>

KAKSOISEDUSTUS -  Pelaajan mahdollisuudet pelata kahdessa eri joukkueessa

1. OMASSA SEURASSA – KILPAILUMÄÄRÄYSTEN MUKAAN, EI TOIMENPITEITÄ:

 1. Nuori pelaaja (20 v tai nuorempi) saa Palloliiton Kilpailumääräysten mukaisesti ilman edustusoikeuden muutosta tai erillistä anomusta, pelata oman ikäluokkansa joukkueensa lisäksi oman seuransa ikäänsä seuransa vanhemmissa nuorten joukkueissa sekä kaikissa seuransa aikuisten joukkueissa, kuitenkin vain yhdessä joukkueessa/sarjataso. Pelaaja ei kuitenkaan saa pelata enempää kuin yhden ottelun per päivä (pl. turnaus).
 2. JLM–ikäinen (11 v tai nuorempi) pelaaja voi ilman eri edustusoikeuden muutosta tai erillistä anomusta pelata useammassa seuransa oman ikäluokkansa joukkueessa - ei kuitenkaan samassa kilpailutapahtumassa eikä useassa joukkueessa saman päivän aikana.
 3. Pelaaja voi pelata sekä oman seuransa piirisarjajoukkueessa että seuransa omaa ikäänsä vastaavassa pienemmän pelimuodon joukkueessa ilman eri anomusta. Ei kuitenkaan useammassa joukkueessa saman päivän aikana. Pelipassin tulee oikeuttaa piirisarjatoimintaan.
 4. Pelaaja voi pelata seurassaan oman ikäluokkansa piirisarjajoukkueessa sekä oman seuransa tai alueensa Korttelisarjaan osallistuvassa, vastaavan ikäluokan joukkueessa ilman eri anomusta. Pelipassin tulee oikeuttaa piirisarjatoimintaan.
 5. Nuori pelaaja voi pelata seuran saman ikäluokan joukkueessa ylemmällä sarjatasolla pelaavassa joukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja seuraavana päivänä ylemmän sarjatason joukkueessa alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen. Ylemmällä sarjatasolla pelaavista joukkueista voi kuitenkin kerrallaan siirtyä alempaan joukkueeseen 11v11 pelimuodossa enintään neljä ja 8v8 pelimuodossa enintään kolme kyseisten joukkueiden edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta pelaajaa. Pelaaja saa pelata kilpailumääräysten mukaan yhden ottelun päivässä. Turnaustapahtumina pelattavien sarjojen ottelut lasketaan yhdeksi otteluksi.
 6. Piirisarjoissa ja Itäisissä aluesarjoissa (poislukien T18 Ykkösen karsinta ja P17 Kakkonen) ei ole voimassa Kilpailumääräysten 14§ kohdan 3. päivämäärärajoitukset vaan pelaajat voivat siirtyä näiden sääntöjen kohdan 1.1. sääntöjen puitteissa saman seuran joukkueiden välillä koko pelikauden ajan.
 7. Kun sekä ylemmän että alemman sarjatason kevät- ja syyskierrokset ovat erillisiä kilpailuja, ei ylemmällä sarjatasolla kevätkierroksella pelaaminen rajoita pelaamista alemmalla sarjatasolla syyskierroksella.

2. KAHDESSA ERI SEURASSA – TOIMITETTAVA ANOMUS:

Tässä kohdassa mainituissa tapauksissa tulee piirille toimittaa piirin kaksoisedustuslupa-anomuslomake, joka on täytettävissä Palloliiton sivuilla.

 1. Piiri merkitsee KE merkinnän joukkueen pelaajaluetteloon käsiteltyään luvan ja merkintä näkyy ottelupöytäkirjoihissa automaattisesti.
 2. Kaksoisedustuspelaajaa käyttävä joukkue ei voi osallistua liiton nuorten sarjojen karsintoihin tai sarjoihin joista niihin karsitaan.
 3. Jos kaksoisedustuslupa anotaan kohtien 2A, 2B, 2C tai 2D perusteella eivätkä sarakkeen 1 joukkueet pelaa liiton sarjaa tai alueellista sarjaa tai sarjaa josta voi nousta näihin sarjoihin voi pelaaja saada kaksoisedustusluvan myös sarakkeen 2 seuran joukkueesta sarakkeen 1 seuran joukkueeseen.
 4. Alueellisissa sarjoissa ja piirin ylimmissä tasolohkoissa, joista voi nousta alueellisiin sarjoihin kaksoisedustusluvat hyväksytään samoin perustein kuin muissa ko. alueen piireissä. Piirin ylimpään tasolohkoon luvan voi saada myös muilla perusteilla, mutta tällöin joukkue menettää nousuoikeuden alueellisiin sarjoihin. Mikäli kaksoisedustuslupaa anotaan kesken kilpailukauden, voi piiri evätä luvan tai siirtää luvan voimaan astumista perustuen joukkueen mahdollisesti saavuttamaan kilpailulliseen etuun.
 5. Aikuinen pelaaja voi saada kaksoisedustusluvan toisen piirin aikuisten sarjan joukkueesta Kaakkois-Suomen piirin Miesten ja Naisten alimmalla sarjatasolla, Naisten 7v7 sarjassa tai JKKI sarjassa pelaavaan joukkueeseen. Tällainen lupa vaatii myös ko. toisen piirin hyväksynnän eikä joukkueella johon lupa myönnetään ole nousuoikeutta. Muutoin noudatetaan ao. taulukon kohdan 2A määräyksiä. (tämä sääntökohta lisätty 10.1.2018)
  PELAAJA SAA SIIRTYÄ... PELAAJA...  
  MISTÄ: MIHIN: SAA PELATA: RAJOITUKSET:
2A     edustusseuransa 11v11 tai 8v8 sarjan joukkueesta toisen seuran pienemmällä pelimuodolla pelaavaan joukkueeseen Edustusseuransa joukkueissa kilpailumääräysten mukaisesti (ks. näiden sääntöjen luvun 1 kohta a.) sekä siinä toisen seuran joukkueessa johon on saanut KE-luvan  Kaksoisedustuspelaaja saa pelata enintään 1 ottelun päivässä. Turnaustapahtumina pelattavien sarjojen ottelut lasketaan yhdeksi otteluksi.
2B     edustusseuransa pelaajan omaa ikäluokkaa vanhemmasta nuorten tai lasten joukkueesta toisen seuran pelaajan omassa ikäluokassa lasten tai nuorten pelaavaan joukkueeseen Edustusseuransa joukkueissa kilpailumääräysten mukaisesti (ks. näiden sääntöjen luvun 1 kohta a.) sekä siinä toisen seuran joukkueessa johon on saanut KE-luvan KE-pelaajien määrää ei ole rajoitettu. Turnaustapahtumina pelattavien sarjojen ottelut lasketaan yhdeksi otteluksi.
2C     edustusseuransa pelaajan oman ikäluokkansa ylemmässä tasolohkossa nuorten tai lasten sarjassa pelaavasta joukkueesta toisen seuran pelaajan omassa ikäluokassa alemmassa tasolohkossa pelaavaan lasten tai nuorten joukkueeseen Edustusseuransa joukkueissa kilpailumääräysten mukaisesti (ks. näiden sääntöjen luvun 1 kohta a) sekä siinä toisen seuran joukkueessa johon on saanut KE-luvan KE-pelaajien määrää ei ole rajoitettu. Ylemmällä sarjatasolla pelaavista joukkueista voi kuitenkin kerrallaan siirtyä alempaan joukkueeseen 11v11 pelimuodossa enintään neljä ja 8v8 pelimuodossa enintään kolme edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta pelaajaa.
Kaksoisedustuspelaaja saa pelata enintään 1 ottelun päivässä.  Turnaustapahtumina pelattavien sarjojen ottelut lasketaan yhdeksi otteluksi.
2D     edustusseuransa naisten tai tyttöjen joukkueesta toisen seuran poikien joukkueeseen omaan tai vuotta nuorempaan ikäluokkaan Edustusseuransa joukkueissa kilpailumääräysten mukaisesti (ks. näiden sääntöjen luvun 1 kohta a.) sekä siinä toisen seuran joukkueessa johon on saanut KE-luvan Kaksoisedustuspelaaja saa pelata enintään 1 ottelun päivässä. Turnaustapahtumina pelattavien sarjojen ottelut lasketaan yhdeksi otteluksi
2E     edustusseuransa nuorten joukkueesta Kaakkois-Suomen piirin aikuisten piirisarjoissa pelaavaan joukkueeseen Edustusseuransa joukkueissa kilpailumääräysten mukaisesti (ks. näiden sääntöjen luvun 1 kohta a.) sekä siinä toisen seuran joukkueessa johon on saanut KE-luvan Lupa on anottava ennen ko. aikuisten sarjan avauskierrosta ja kesällä sarjatauon aikana.
Kaksoisedustuspelaaja saa pelata enintään 1 ottelun päivässä. Pelaajan edustusseuralla ei voi olla joukkuetta sarjassa johon kaksoisedustuslupa on myönnetty.

3. YHTEISJOUKKUESÄÄNNÖT:

Aikuiset

Vitoseen, Kutoseen sekä kaikkiin naisten ja aikuisten pienpelisarjoihin voi osallistua kahden tai useamman eri Palloliiton jäsenseuran yhteisellä joukkueella. Seurojen kotipaikkojen tulee olla samassa kunnassa tai kahdessa naapurikunnassa. Joukkueen tulee toimittaa seurojen välillä tehty vapaamuotoinen yhteisjoukkuesopimus piiritoimistoon viimeistään 28.2. Tällaisella joukkueella ei ole oikeutta sarjanousuun, eikä oikeutta osallistua Palloliiton järjestämiin sarjoihin tai kilpailuihin tai niiden karsintoihin. Muilta osin noudatetaan Palloliiton yhteisjoukkuemääräyksiä.

Nuoret

12-vuotiaiden ja vanhempien nuorten piirisarjoissa voidaan piirin kilpailuihin tehdä yhteisjoukkue tai yhteisjoukkueita noudattaen Palloliiton yhteisjoukkuemääräyksiä seuraavin piirikohtaisin tarkennuksin. Samassa ikäluokassa pelaavia yhteisjoukkueita koskevien sopimusten määrää ei ole rajoitettu. Piirin kilpailuja koskeva yhteisjoukkuesopimus on toimitettava piiritoimistoon viimeistään 28.2. Piirin kilpailutoimi voi painavista kirjallisesti perustelluista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin esim. syyskierrosta varten, kuitenkin viimeistään ennen sarjan alkua. Myös 11-vuotiaiden ja nuorempiin ikäluokkiin voi perustellulla anomuksella anoa lupaa yhteisjoukkueen perustamiseksi. Piirin kilpailuihin tehdyistä yhteisjoukkuesopimuksista laskutetaan 200 euron suuruinen rekisteröintimaksu.

YLI-IKÄISYYS -  Pelaajan mahdollisuudet pelata ikäänsä nuorempien joukkueessa

4. ILMAN ERI ILMOITUSTA:

 1. 18-vuotias ja sitä nuorempi tyttöpelaaja voi pelata omaa ikäänsä yhtä vuotta nuoremmassa poikien piirisarjajoukkueessa.
 2. Korttelisarjoissa voi poikien kanssa samaan sarjaan osallistua tyttöjoukkue, jonka pelaajista vanhimmat ovat korkeintaan kaksi vuotta ao. sarjan ikäluokkaa vanhempia. Piirisarjoissa tyttöjoukkueen pelaaminen nuorempien poikien piirisarjassa käsitellään tapauskohtaisesti.

5. ILMOITETTAVAT YLI-IKÄISYYSET PELAAJAT:

 1. Piirin kilpailuissa noudatetaan Palloliiton kilpailumääräysten 14§ vähintään yhtä vuotta yli-ikäisten pelaajien käytöstä, seuraavin tarkennuksin 
  1. Piirin sarjojen joukkueessa voi pelata seuran ilmoituksen perusteella myös useampi kuin kaksi yli-ikäistä pelaajaa.
  2.  Jos joukkue käyttää enemmän kuin kahta yli-ikäistä pelaajaa sillä on nousuoikeus alueellisiin sarjoihin, mutta karsintaotteluissa ei voi käyttää useampaa kuin kahta YI pelaajaa, joita ei voi vaihtaa karsinnan aikana.
  3.  Piirin sarjoihin voi ilmoittaa YI pelaajia myös kevätkierroksella 31.5. ja syyskierroksella 2.9. jälkeen, mutta joukkue menettää tässä tapauksessa nousuoikeutensa alueelliseen sarjaan tai piirisarjan ylempään tasolohkoon.
  4.  YI ilmoitus on voimassa koko pelikauden (kevät- ja syyskierros) ellei ilmoitusta peruta kohdan 5. mukaisesti.
  5.  Piirin sarjoihin ilmoitetun YI pelaajan ilmoituksen voi perua yhden kerran kauden aikana, mutta samaa pelaajaa ei voi ilmoittaa uudelleen yli-ikäiseksi pelaajaksi ko. kauden aikana. Mikäli perumisilmoitus tehdään kevätkierroksella 31.5. tai syyskierroksella 2.9. jälkeen voi piirin kilpailutoimi määrätä milloin pelaaja voi ensimmäisen kerran pelata omassa ikäluokassa. Mikäli pelaaja on ilmoitettu YI pelaajaksi joukkueeseen, joka osallistuu ennen varsinaisen sarjan alkua pelattaviin alueellisten sarjojen karsintoihin, voi ilmoituksen perua vasta kevätkierroksen jälkeen.
  6.  YI -luvan myöntämiseen ei edellytetä erillisten määräyskohtien täyttymistä, mutta luvat tulee hakea harkiten mm. seuraavien perusteiden täyttymistä:Pelaajan omalla seuralla tai asuinpaikkakunnalla ei ole ollenkaan pelaajan fyysisen iän mukaista piirin tai liiton sarjoissa pelaavaa juniorijoukkuetta.
 • Pelaajan omassa seurassa ei ole joukkuetta pelaajan ikää yhtä ikäluokkaa vanhempien junioreiden sarjassa.
 • Joukkueessa, johon pelaaja hakee YI – lupaa, pelaa useampia pelaajan luokkatovereita tai heihin verrattavaa kaveri- ja/tai harrastuspiiriä.
 • YI – luvalla voidaan ratkaisevasti tukea koko joukkueen säilymistä mukana sarjatoiminnassa - piirin pelitarjottimen pienpelimahdollisuus huomioiden.
 • YI – luvalla voidaan ratkaisevasti tukea pelaajan kotiutumista Suomeen tai uudelle kotipaikkakunnalle.
 • Pelaajalla on terveydellinen syy, joka puoltaa yli-ikäisyyslupaa.

2. Tyttöpelaajalle jota ei näiden sääntöjen muiden kohtien perusteella voi ilmoittaa yli-ikäisyyspelaajaksi, voi anoa yli-ikäisyyslupaa tyttöjen tai poikien piirisarjoihin vapaamuotoisella anomuksella. Piirin kilpailutoimi päättää tällaisen luvan myöntämisestä erillisellä käsittelyllä.

6. MUUT YLI-IKÄISYYS MÄÄRÄYKSET:

 1. YI-lupien määrää joukkuetta kohti ei ole rajoitettu eikä YI pelaajien ottelun kokoonpanossa ole rajoitettu. Kentällä saa samanaikaisesti olla luvan saaneista YI -pelaajista 5v5- pelimuodossa yksi (1) ja 8v8- sekä 11v11-pelimuodossa kaksi (2) pelaajaa.
 2. Piiri merkitsee YI merkinnän joukkueen pelaajaluetteloon käsiteltyään luvan ja YI merkintä tulostuu automaattisesti ottelupöytäkirjoihin.
 3. 12-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa YI pelaaja ei voi pelata eikä hänen nimeään saa kirjata kokoonpanoon tai ottelupöytäkirjaan minkään muun kuin sen joukkueen ottelussa, johon hänen yli-ikäisyytensä on ilmoitettu. Poikkeuksena tähän sääntökohtaan voidaan pelaaja nimetä sen joukkueen, johon hänet on YI pelaajana ilmoitettu, lisäksi oman seuransa aikuisten joukkueeseen. Poikkeuksena myös tyttöpelaajat jotka pelaavat yli-ikäisenä poikien joukkueessa, voivat pelata oman ikäluokkansa tyttöjen joukkueessa tyttöjen sarjassa. 11-vuotiaiden ja nuorempien osalta pelioikeus määritetty kohdassa 5. Lisäksi vapaamuotoisella piirin kilpailutoimelle osoitetulla seuran ja pelaajan huoltajien allekirjoittamalla anomuksella voi anoa yli-ikäiseksi ilmoitetulle pelaajalle lupaa pelata useamman eri pelimuodon (11v11, 8v8, 5v5) kilpailussa.
 4. Yksittäiselle pelaajalle voidaan vapaamuotoisella piirin kilpailutoimelle osoitetulla seuran ja pelaajan huoltajien allekirjoittamalla anomuksella anoa lupaa pelata oman ikäluokan joukkueissa ja ilmoittaa pelaaja YI pelaajaksi nuorempaan ikäluokkaan.  Lupa on anottava vähintään 14 päivää ennen ko. joukkueiden ensimmäistä ottelua kevät- tai syyskierroksella. Vain toinen joukkueista voi pelata alueellista sarjaa tai jos molemmat pelaavat piirin järjestämissä kilpailuissa vain toinen anottaessa ilmoitettu joukkue säilyttää nousuoikeuden alueelliseen sarjaan. T18, T15 ja P15 Itäiset aluesarjat rinnastetaan piirisarjoihin, mikäli joukkue ei niiden kautta tavoittele nousua Etelän alueellisiin sarjoihin. Jos seuralla ei ole pelaajan oman ikäluokan joukkuetta, voi luvan saada myös vuotta pelaajan ikää vanhempien joukkueesta. Perusteluiden lisäksi anomuksessa on esitettävä suunnitelma pelaajan harjoittelusta ja pelaamisesta sekä selvitys ko. joukkueiden käytettävissä olevien pelaajien määristä. Tällaisen luvan saanutta pelaaja koskevat muutoin normaalit yli-ikäisyyssäännöt.
 5. 11-vuotiaiden ja nuorempien sarjoissa YI pelaaja voi pelata kaikissa seuran sen ikäluokan joukkueissa johon kuuluvaan joukkueeseen hänet on yli-ikäisenä ilmoitettu.
 6. Nuorten joukkueessa on kuluvalle pelikaudelle tehdyissä Operaatio Pelisäännöissä oltava maininta siitä, että YI pelaajaa voidaan käyttää ja että hän on tasavertainen kaikkien muiden pelaajien kanssa, eikä hän saa viedä muiden pelaajien peliajasta suurempaa osuutta kuin mitä yhdellä pelaajalla kasvanut pelaajamäärä edellyttää.

7. KAKSOISEDUSTUSLUPIEN HAKEMINEN JA YLI-IKÄISTEN ILMOITTAMINEN

 1. Kaksoisedustusanomukset ja Yli-ikäisyysilmoitukset tehdään piirin lomakkeilla, jotka löytyvät Palloliiton internetsivuilta.
  • Lomakkeeseen on täytettävä kaikki vaaditut tiedot.
  • Lomakkeella ilmoitettu seuran nuorten ja lasten jalkapallotoiminnasta vastaava tms. henkilö on hyväksynyt ko. yli-ikäisen pelaajan ilmoituksen tai kaksoisedustusluvan hakemisen.
  • Joukkueen yhteyshenkilö sitoutuu lomakkeella käyttämään KE- tai YI - pelaajaa sääntöjen edellyttämällä tavalla.
 2. Lomakkeiden käsittelyaika on seitsemän (7) päivää siitä, kun lomake on saapunut piiritoimistoon. Kohtien 5 b) ja 6.4. vapaamuotoisten anomusten käsittelyaika on pidempi.
 3. KE lupa tai YI ilmoitus on hyväksytty, kun piiri on merkinnyt YI tai KE merkinnän TASO järjestelmään joukkueen pelaajaluetteloon pelaajan kohdalle. Piiri julkaisee sivuillaan listan hyväksytyistä KE ja YI pelaajista.
 4. Sekä Kaksoisedustus (KE) - että Yli-ikäisyys (YI) – pelaajista peritään käsittelymaksu, jonka suuruus v. 2018 on kaksikymmentäviisi (25) euroa. Kaikkien seuran joukkueiden KE- ja YI käsittelymaksut laskutetaan seuralta yhdellä laskulla.
 5. Pelaajalle, joka on ilmoitettu yli-ikäiseksi ei voi anoa kaksoisedustuslupaa, eikä kaksoisedustusluvan saanutta voi ilmoittaa yli-ikäiseksi.

8. LOMAKKEIDEN TOIMITUSAIKATAULUT

 1. Keväällä lomakkeet on toimitettava piiritoimistoon 15.4. mennessä ja syyskierrosta varten toimitetut lupa-anomukset on toimitettava piiritoimistoon 10.7. mennessä.
 2. Kortteli- ja harrastesarjojen lomakkeet on toimitettava piiritoimistoon keväällä 15.5. ja syyskierrosta varten 10.7. mennessä.
 3. Näiden ajanjaksojen ulkopuolella tulevat yksittäiset lomakkeet voidaan käsitellä erilliskäsittelyssä, josta peritään 45 euron käsittelymaksu.

9. VALVONTA JA SANKTIOT

 1. Piiritoimisto valvoo osaltaan näiden määräysten noudattamista ottelupöytäkirjojen seurannalla.
 2. Samaan kilpailuun osallistuva joukkue voi tehdä todistettavasta määräysten rikkomisesta kirjallisen selvityspyynnön piiritoimistoon.
 3. Mikäli toimiston omassa tai toisen joukkueen pyynnöstä tehdyssä selvityksessä tulee toteennäytetyksi että näitä määräyksiä on rikottu, viedään sekä pelaajan että häntä vastoin sääntöjä peluuttaneen joukkueen osalta asia kurinpitokäsittelyyn. Näiden määräysten rikkominen rinnastetaan kurinpitokäsittelyssä pelioikeudettoman pelaajan peluuttamiseen (kilpailumääräykset 24 §), josta rangaistuksena on joukkueen tuomitseminen hävinneeksi ottelussa ja mahdollisesti muita rangaistusmääräyksissä määritettyjä rangaistuksia.

MITÄÄN MUITA KUIN NÄIDEN SÄÄNTÖJEN MUKAISIA POIKKEUSLUPIA EI KAAKKOIS-SUOMEN PIIRISARJOIHIN MYÖNNETÄ.