Varoitukset ja kentältäpoistot / Varningar och utvisningar

A. Varoitusten kertyminen
B. Kentältäpoiston vaikutus varoitusten kertymiseen
C. Kentältäpoisto
D. Lisärangaistukset
E. Pelikiellon kärsiminen
F. Pelikiellossa olevan pelaajan pelioikeus
G. Taustahenkilön tekniseltä alueelta poisto
H. Toimitsijakiellon kärsiminen
I. Siirtyvät peli- ja toimitsijakiellot
J. Seurojen valvontavelvoite ja varoituksista ilmoittaminen
K. Virheelliset rangaistukset ja törkeät rikkomukset
L. Keskeytetty tai luovutettu ottelu

varoitukset ja kentältäpoistot 2019  

A. VAROITUSTEN KERTYMINEN

1. Pelaajan saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä seuraavissa sarjamuotoisissa kilpailuissa: Veikkausliiga, Miesten Ykkönen ja Kakkonen, P20, P17 ja T18 SM-karsintasarja sekä SM-sarja, Naisten Liiga, Ykkönen ja Kakkonen.

Suomen Cupissa (naiset ja miehet), näiden karsinnoissa tai Kakkosen Cupissa saadut varoitukset kerryttävät varoitustiliä vain kyseisissä kilpailuissa (Kakkosen Cup katsotaan osaksi Suomen Cupia).

Nuorten SM-karsintasarjoissa kertyneet yksittäiset varoitukset eivät siirry SM-sarjaan. SM-karsintasarjoissa saadut pelikiellot siirtyvät SM-sarjaan tai Ykköseen.

Veikkausliigassa varoitustili nollataan sarjan päätyttyä ennen UEFA UEL-paikasta pelattavan lopputurnauksen käynnistymistä. Varoitusten kertymisestä johtuvat pelikiellot eivät tällöin siirry lopputurnausotteluihin mutta muu pelikielto on kärsittävä. Mahdollinen toistuvista pelikielloista johtuva näiden sääntöjen D-kohdan tarkoittama lisärangaistus huomioidaan kilpailun alusta asti ja mahdollinen ao. sääntökohdan perusteella tuleva pelikielto tulee myös kärsiä, vaikka varoitustili nollataan. Tätä sääntöä sovelletaan myös Veikkausliigan nousukarsintaotteluissa molempien karsintaan osallistuvien joukkueiden osalta.               

2. Varoitusten kertyminen on kilpailukohtaista ja henkilökohtaista. Ottelutuloksen muutoksella tai mitätöinnillä ei ole vaikutusta pelaajaan saamiin varoituksiin tai niistä seuraaviin pelikieltoihin.

3. Muissa sarjoissa kuin Miesten Liigassa ja Ykkösessä, Suomen Cupissa (naiset ja miehet), näiden karsinnoissa tai Kakkosen Cupissa, yksittäiset varoitukset aiheuttavat pelikieltoa portaittain seuraavasti:

a) Pelaajan saatua ensimmäiset neljä varoitusta seurauksena on yhden ottelun pelikielto.
b) Seuraavat kolme varoitusta aiheuttavat yhden ottelun pelikiellon.
c) Seuraavat kaksi varoitusta aiheuttavat yhden ottelun pelikiellon ja tästä seuraavat kaksi varoitusta aiheuttavat aina yhden ottelun pelikiellon

Miesten Liigassa varoitukset aiheuttavat pelikieltoa seuraavasti:

a) Pelaajan saatua ensimmäiset neljä varoitusta seurauksena on yhden ottelun pelikielto.
b) Seuraavat kolme varoitusta aiheuttavat yhden ottelun pelikiellon.
c) Seuraavat kolme varoitusta aiheuttavat yhden ottelun pelikiellon.
d) Seuraavat kaksi varoitusta aiheuttavat yhden ottelun pelikiellon ja tästä seuraavat kaksi varoitusta aiheuttavat aina yhden ottelun pelikiellon.

Lisärangaistuksia näiden lisäksi tulee silloin, kun D-kohdan ehdot täyttyvät.

Miesten Ykkösessä varoitukset aiheuttavat pelikieltoa seuraavasti:

a) Pelaajan saatua ensimmäiset neljä varoitusta seurauksena on yhden ottelun pelikielto.
b) Seuraavat kolme varoitusta aiheuttavat yhden ottelun pelikiellon.
c) Seuraavat kolme varoitusta aiheuttavat yhden ottelun pelikiellon.
d) Seuraavat kaksi varoitusta aiheuttavat yhden ottelun pelikiellon ja tästä seuraavat kaksi varoitusta aiheuttavat aina yhden ottelun pelikiellon.

Lisärangaistuksia näiden lisäksi tulee silloin, kun D-kohdan ehdot täyttyvät.

Suomen Cupissa (naiset ja miehet), näiden karsinnoissa tai Kakkosen Cupissa varoitukset aiheuttavat pelikieltoa seuraavasti:

a) Pelaajan saatua ensimmäiset kolme varoitusta seurauksena on yhden ottelun pelikielto.
b) Seuraavat kolme varoitusta aiheuttavat yhden ottelun pelikiellon.
c) Seuraavat kaksi varoitusta aiheuttavat yhden ottelun pelikiellon ja tästä seuraavat kaksi varoitusta aiheuttavat aina yhden ottelun pelikiellon.

Suomen Cupin puolivälierän jälkeen varoitustili nollataan, mutta mahdollinen pelikielto on kärsittävä. Mahdollinen toistuvista pelikielloista johtuva näiden sääntöjen D-kohdan tarkoittama lisärangaistus huomioidaan kilpailun alusta asti, ja mahdollinen ao. sääntökohdan perusteella tuleva pelikielto tulee kärsiä, vaikka varoitustili nollataan.

4. Jos nuori pelaaja saa pelikauden viimeisessä nuorten ottelussa yksittäisen varoituksen, josta seurauksena on yhden ottelun pelikielto, voi hän kärsiä pelikiellon samalla kaudella oman seuran aikuisten joukkueen ottelussa ja pelata tämän jälkeen sen joukkueen ottelussa, jossa kärsi pelikiellon.  Jos varoituksesta seuraa D-kohdassa mainittu lisärangaistus (ylimääräinen pelikielto), pelikieltoa ei voi kärsiä saman pelikauden aikana.

B. KENTÄLTÄPOISTON VAIKUTUS VAROITUSTEN KERTYMISEEN

1. Jos pelaaja saa samassa ottelussa kaksi varoitusta, hänet poistetaan kentältä ja hänen aiemmissa otteluissa saadut varoitukset jäävät voimaan.

2. Mikäli pelaaja poistetaan suoraan kentältä, hänen samassa ja aiemmissa otteluissa saadut varoitukset jäävät voimaan.

C. KENTÄLTÄPOISTO

1. Jos pelaaja saa samassa ottelussa kaksi (2) varoitusta, pelaaja poistetaan kentältä ja seurauksena on yhden (1) ottelun pelikielto.

2. Suorasta kentältäpoistosta on seurauksena kahden (2) ottelun pelikielto. Erotuomarin on suorissa kentältäpoistotapauksissa laadittava erillinen raportti ja liitettävä se ottelupöytäkirjaan.

D. LISÄRANGAISTUKSET

Mikäli pelaaja saa kauden aikana vähintään kolme (3) pelikieltoa samassa kilpailussa yksittäisten varoitusten ja/tai kentältäpoiston johdosta, on seurauksena aina yhden (1) ottelun ylimääräinen pelikielto. Lisärangaistusten osalta Suomen Cup (naiset ja miehet), näiden karsinnat tai Kakkosen Cup lasketaan samaksi kilpailuksi kuin se sarja, missä joukkue pelaa.

Kurinpitovaliokunta tai pääsihteerin tai piirihallituksen nimeämä henkilö voivat määrätä rangaistusmääräysten mukaisesti pelikieltoa.

E. PELIKIELLON KÄRSIMINEN

1. Pelaaja voi saada pelikieltoa varoitusten kertymisen, kentältäpoiston tai kurinpitomenettelyn seurauksena.

2. Pelikielto on kärsittävä välittömästi sen joukkueen, jossa pelikielto on saatu, seuraavissa virallisissa otteluissa. Ennen pelikiellon kärsimistä pelaaja ei saa pelata virallisia otteluita missään muussa joukkueessa.

3. Suomen Cupissa (naiset ja miehet), näiden karsinnoissa tai Kakkosen Cupissa saatu pelikielto ja/tai toimitsijakielto kärsitään seuraavasti:

  1. Pelikielto/toimitsijakielto kärsitään ensisijaisesti kokonaisuudessaan käynnissä olevan kilpailukauden aikana samassa kilpailussa (Suomen Cup, Suomen Cupin karsinta tai Kakkosen Cup). Pelikielto/toimitsijakielto ei siirry Cupin jälkeen tai näiden aikana pelattavaan sarjamuotoiseen kilpailuun, ellei tässä pykälässä toisin määrätä.
  2. Mikäli pelikieltoa/toimitsijakieltoa ei voida kärsiä edellisen kohdan mukaisesti, siirtyy pelikielto/toimitsijakielto kärsittäväksi siihen kotimaiseen Cup-kilpailuun, johon pelaaja seuraavaksi osallistuu.
  3. Mikäli pelaaja on saanut suoran punaisen kortin kentältäpoistokoodien H, I tai J mukaisen teon johdosta tai pelaaja tai toimihenkilö on saanut lisäpelikiellon/lisätoimitsijakiellon kurinpitomenettelyn kautta, siirretään ao. kielto kuitenkin kärsittäväksi saman joukkueen kuluvan kauden sarjamuotoiseen kilpailuun siltä osin kuin sen kärsiminen Cup-kilpailussa kokonaan tai osittain ei ole mahdollista. Tällaista toiseen kilpailuun siirrettyä pelikieltoa ei lasketa mukaan sarjassa huomioitaviin varoituskiintiöihin ja/tai lisäpelikieltoihin.

F. PELIKIELLOSSA OLEVAN PELAAJAN PELIOIKEUS

1. Pelikiellossa oleva pelaaja ei saa pelata eikä toimia missään tehtävissä virallisissa otteluissa. Erotuomari voi hakea kilpailunjärjestäjältä kohtuullistamista siten, että kielto ei koskisi erotuomarina toimimista.

2. Pelikiellossa oleva pelaaja voi vaihtaa seuraa pelikiellon aikana, mutta pelioikeus toisessa seurassa voi alkaa vasta, kun pelaajan pelikielto on päättynyt.  Pelioikeus toisessa seurassa alkaa:   

a) Kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä, kun siirretään pelaajan edustusoikeus seurasta toiseen.
b) Kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä, kun aikuinen pelaaja siirtyy farmisopimuksen mukaisesta ylemmästä seurasta alempaan. 
c) Seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä, kun aikuinen pelaaja siirtyy farmisopimuksen mukaisesta alemmasta seurasta ylempään.
d) Seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä, kun nuori pelaaja siirtyy farmisopimuksen tai yhteistyöseurasopimuksen perusteella.

Mikäli pelaajan sopimus ei jatku samalla kaudella seurassa niin pitkään, että pelikielto tulisi kärsityksi, kärsii hän kuitenkin pelikieltonsa sen joukkueen, jossa pelikielto tuli, seuraavissa otteluissa sillä kaudella.

Tätä momenttia ei kuitenkaan sovelleta siirtyviin pelikieltoihin, vaan pelaaja kärsii pelikieltonsa I-kohdan mukaisesti.

3. Pelaaja, joka on pelikiellossa, voi pelata saman seuran toisessa joukkueessa seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä.

Pelaajan pelioikeus saman seuran toisessa joukkueessa alkaa kuitenkin aikaisintaan kuudentena päivänä siitä ottelusta, jossa hän sai pelikiellon jos, kyseessä on aikuinen pelaaja ja pelikielto on saatu ylemmällä sarjatasolla pelaavassa seuran joukkueessa.

4. Mikäli varoitusten tai suoran kentältäpoiston vuoksi pelaajalle tullut pelikielto kilpailun keskeytymisen tai muun hyväksyttävän syyn takia aiheuttaa kohtuuttoman pitkän pelikiellon, voi liiton pääsihteerin tai piirihallituksen määräämä henkilö ko. pelaajan seuran anomuksesta käsitellä asian ja määrätä miten rangaistus kärsitään.

5. Mikäli on ilmeistä, että edustusoikeuden siirron yksinomaisena tarkoituksena on siirtyvästä pelikiellosta vapautuminen, voi liiton toimitusjohtaja tai nimeämänsä henkilö päättää, missä ottelussa siirtyvä pelikielto tulee kärsiä.

G. TAUSTAHENKILÖN POISTO TEKNISELTÄ ALUEELTA

Mikäli erotuomari poistaa taustahenkilön tekniseltä alueelta, on seurauksena automaattisesti yhden (1) ottelun toimitsijakielto.

Tekniseltä alueelta poistetun taustahenkilön tulee välittömästi poistua pukuhuoneeseen tai katsomoon, vähintään 20m etäisyydelle teknisen alueen lähimmältä reunalta mitattuna. Tekniseltä alueelta poistamisen jälkeen kaikenlainen pelin ohjaaminen ja/tai joukkueen kanssa yhteydessä oleminen on ottelun aikana kiellettyä.

Tekniseltä alueelta poistettu henkilö ei saa osallistua pelin jälkeiseen lehdistötilaisuuteen.H.

H. TOIMITSIJAKIELLON KÄRSIMINEN

1. Toimitsijakielto on kärsittävä välittömästi sen joukkueen, jossa toimitsijakielto on saatu, seuraavissa virallisissa otteluissa. Ennen toimitsijakiellon kärsimistä henkilö ei saa toimia virallisissa otteluissa missään tehtävissä muissa joukkueissa. Erotuomari voi hakea kilpailunjärjestäjältä kohtuullistamista siten, että kielto ei koskisi erotuomarina toimimista.

2. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin otteluihin liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan myös pelaaminen. Toimitsijakiellossa oleva henkilö ei saa olla missään tekemisissä joukkueen kanssa ottelun yhteydessä. Kielto astuu voimaan siitä, kun joukkue saapuu ottelupaikalle, kuitenkin viimeistään 120 minuuttia ennen ottelun alkua. Hän ei saa olla pukuhuoneessa eikä sen lähettyvillä. Hän ei saa myöskään osallistua ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Toimitsijakiellossa olevalla henkilöllä on oikeus istua ottelun aikana katsomossa, mutta kaikenlainen pelin ohjaaminen tai joukkueen kanssa yhteydessä oleminen on kiellettyä.

3. Seura on vastuussa toimitsijakiellon noudattamisesta. Toimitsijakiellon rikkomisesta voidaan rangaista seuraa ja antaa toimitsijakieltoon määrätylle henkilölle lisärangaistus.

4. Mikäli toimitsijakielto kilpailun keskeytymisen tai muun hyväksyttävän syyn takia aiheuttaa kohtuuttoman pitkän toimitsijakiellon, voi liiton pääsihteerin tai piirihallituksen määräämä henkilö ko. henkilön seuran anomuksesta käsitellä asian ja määrätä miten rangaistus kärsitään.

I. SIIRTYVÄT PELI- JA TOIMITSIJAKIELLOT

1. Yksittäisistä varoituksista seurannut pelikielto siirtyy seuraavalle kaudelle vain, mikäli pelaaja on saanut kilpailun viimeisellä kierroksella pelatussa ottelussa kaksi yksittäistä varoitusta tai pelikielto on yhtä ottelua pidempi.

2. Suorasta kentältäpoistosta seurannut pelikielto siirtyy aina seuraavalle pelikaudelle, mikäli sitä ei ole kärsitty sen kilpailukauden aikana, jolloin se on saatu.

3. Seuraavalle pelikaudelle siirtyvää peli- tai toimitsijakieltoa voidaan lieventää tai se voidaan poistaa kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätöksellä pelaajan tai seuran sitä anoessa.

4. Siirtyvät pelikiellot ovat aina pelaajakohtaisia, ja ne kärsitään siinä kilpailussa, johon pelaajan seuraavan kauden joukkue osallistuu. Mikäli kyseessä on pelaajastatukseltaan ammattilainen tai sopimuksellinen amatööri, katsotaan pelaajan seuraavan kauden joukkueeksi se joukkue, jonka kanssa pelaajalla on sopimus uudelle kaudelle.

5. Nuori pelaaja kärsii siirtyvän pelikieltonsa ensisijaisesti siinä kilpailussa, jossa hän sai pelikiellon.

6. Toimitsijakielto siirtyy aina seuraavalle kaudelle.

7. Siirtyvä toimitsijakielto on kärsittävä siinä joukkueessa, missä taustahenkilö toimii seuraavalla kaudella.

J. SEUROJEN VALVONTAVELVOITE JA VAROITUKSISTA ILMOITTAMINEN

1. Seurojen tulee kirjata ja valvoa pelaajiensa varoitukset ja pelikiellot sekä taustahenkilöiden toimitsijakiellot.

2. Seurojen ja erotuomareiden tulee merkitä pelaajien ottelukohtaiset varoitukset ja kentältäpoistot kilpailun järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

K. VIRHEELLISET RANGAISTUKSET JA TÖRKEÄT RIKKOMUKSET

1. Mikäli pelaajaa rangaistaessa on tapahtunut ilmeinen virhe, ja pelaaja on aiheetta saanut varoituksen tai poistettu kentältä, voi liiton pääsihteerin nimeämä henkilö liiton kilpailuissa tai piirihallitus tai sen määräämä piirin kilpailuissa tehdä päätöksen rangaistuksen kohdentamisesta saman joukkueen oikealle pelaajalle.

2. Veikkausliigassa, Miesten Ykkösessä, Miesten Kakkosessa, Naisten Liigassa ja Naisten Ykkösessä on mahdollista anoa kentältäpoiston aiheuttaman pelikiellon poistamista. Anomuksen voi tehdä kentältä poistetun pelaajan seura. Anomus on lähetettävä 48 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä Suomen Palloliittoon ja siihen on liitettävä kuitti 500 euron käsittelymaksun maksamisesta. Myöhästyneitä anomuksia ei oteta käsittelyyn. Mikäli anomus hyväksytään ja pelikielto poistetaan, maksu palautetaan.

Liiton pääsihteerin nimeämä kolmihenkinen ryhmä, voi poistaa kentältäpoiston aiheuttaman pelikiellon, mikäli videokuvan tai muun materiaalin perusteella on täysin varmaa, että kyseinen pelaaja ei ole syyllistynyt sellaiseen tekoon, josta voidaan antaa punainen tai keltainen kortti. Ryhmä ei voi ottaa kantaa erotuomarin tekemiin tulkinnallisiin päätöksiin. Vaikka ryhmä poistaisi pelikiellon, ei se voi poistaa saatua punaista tai keltaista korttia. Ryhmällä ei ole mahdollisuutta lieventää pelikieltoa. Se voi vain joko hylätä anomuksen tai poistaa pelikiellon kokonaan.

Ennen asiaa koskevaa päätöstä ryhmän on kuultava erotuomaria / avustavia erotuomareita asiasta ja asiaa koskeva päätös tulee saattaa ottelun erotuomaristolle tiedoksi.

Ryhmän asiassa tekemä päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa.

3. Mikäli on tapahtunut törkeä sääntöjen vastainen rikkomus, voi liiton pääsihteerin nimeämä henkilö määrätä väliaikaisen peli- tai toimitsijakiellon, joka on voimassa, kunnes kurinpitovaliokunta on käsitellyt asian. Väliaikaiseen peli- tai toimitsijakieltoon määrättävälle tulee antaa mahdollisuus tulla kuulluksi ennen rangaistuksen määräämistä.

4. Näiden päätösten valmistelussa voidaan käyttää puolueetonta video- ja muuta kuva- tai äänimateriaalia.

L. KESKEYTETTY TAI LUOVUTETTU OTTELU

Mikäli keskeytetty ottelu pelataan uudelleen, kaikki ottelun aikana saadut varoitukset poistetaan. Jos ottelua ei pelata uudelleen, varoitukset jäävät voimaan.

Kentältäpoisto tai taustahenkilön tekniseltä alueelta poisto aiheuttaa automaattisesti peli- tai toimitsijakiellon, vaikka ottelu keskeytetään. Suorasta kentältäpoistosta on seurauksena vähintään kahden ottelun pelikielto. Kahden varoituksen johdosta seurannut kentältäpoisto aiheuttaa yhden ottelun pelikiellon. Taustahenkilön tekniseltä alueelta poisto aiheuttaa automaattisesti yhden ottelun toimitsijakiellon.

Mikäli pelaaja on ollut keskeytetyssä ottelussa pelikiellossa tai taustahenkilö toimitsijakiellossa, katsotaan ne kärsityksi, jos pelaajan tai taustahenkilön joukkue ei ole ollut aiheuttamassa ottelun keskeyttämistä.

Pelikieltoa ei voi kärsiä luovutetussa ottelussa.

VARNINGAR OCH UTVISNINGAR 2019

A. VARNINGAR
B. UTVISNINGARS BETYDELSE PÅ ENSKILDA VARNINGAR
C. UTVISNING
D. TILLÄGGS BESTRAFFNINGAR
E. AVTJÄNA SPELFÖRBUD
F. SPELRÄTTIGHETEN FÖR SPELARE I SPELFÖRBUD
G. AVLÄGSNANDE AV LAGFUNKTIONÄR FRÅN DET TEKNISKA OMRÅDET
H. AVTJÄNA FUNKTIONÄRSFÖRBUD
I. ÖVERFLYTTNING AV SPEL- OCH FUNKTIONÄRSFÖRBUD
J. FÖRENINGARNAS ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET OCH ANMÄLAN AV VARNINGAR
K. FELAKTIGA BESTRAFFNINGAR OCH GROVA FÖRSEELSER
L. AVBRUTEN MATCH ELLER W.O MATCH

A. VARNINGAR

1. Spelarens enskilda varningar har betydelse i följande tävlingar: Tipsligan, Ettan, Tvåan, P20, P17 och T18 FM-kvalserier samt FM-serie, Damernas Liga och Ettan och Tvåan.

De varningar som spelaren fått i Finska Cupen (damer och herrar), i dess kval eller i Tvåans Cup räknas bara till varningskontot i berörda tävling (Tvåans Cup räknas som en del av Finska Cupen).

De enskilda varning som spelaren erhållit i ungdomarnas FM-kvalserier flyttas inte med till FM-serien. De spelförbud som spelaren erhållit i ungdomarnas FM-kvalserier flyttas med till FM-serien eller Ettan.

I Tipsligan nollställs varningarna efter seriens slut före slutturneringen om plats i UEFA UEL. Avstängningar som erhållits för att varningskontot varit fullt överflyttas därför inte till slutturneringen men alla andra avstängningar skall avtjänas. Tilläggbestraffning som uppkommer av eventuellt upprepade spelförbud i enlighet med dessa bestämmelsers punkt D räknas från tävlingens början och eventuellt spelförbud enligt berörda regelpunkt skall även avtjänas fast varningarna nollställs. Denna regel tillämpas även i Tipsligans avancemangsmatcher för båda lagen som deltar i kvalet.

2. Varningarna gäller för samma tävling och är individuella. Ändring eller ogiltigförklarande av matchresultat har ingen inverkan på dom varningar eller på dom påföljande spelförbud spelaren fått.

3. Förutom i Herrarnas Liga och Etta, Finska Cupen (damer och herrar), i dess kval eller Tvåans Cup medför enskilda varningar spelförbud stegvis enligt följande:

a) När spelaren erhållit sina första fyra (4) varningar följer en (1) match spelförbud.
b) Följande tre (3) varningar medför en (1) match spelförbud.
c) Följande två (2) varningar medför en (1) match spelförbud och härefter medför följande två (2) varningar alltid en match spelförbud

I Herrarnas Liga medför enskilda varningar spelförbud stegvis enligt följande:

a) När spelaren erhållit sina första fyra (4) varningar följer en (1) match spelförbud.
b) Följande tre (3) varningar medför en (1) match spelförbud.
c) Följande tre (3) varningar medför en (1) match spelförbud.
d) Följande två (2) varningar medför en (1) match spelförbud och härefter medför följande två (2) varningar alltid en match spelförbud

I Herrarnas Etta medför enskilda varningar spelförbud stegvis enligt följande:

a) När spelaren erhållit sina första fyra (4) varningar följer en (1) match spelförbud.
b) Följande tre (3) varningar medför en (1) match spelförbud.
c) Följande tre (3) varningar medför en (1) match spelförbud.
d) Följande två (2) varningar medför en (1) match spelförbud och härefter medför följande två (2) varningar alltid en match spelförbud

Tilläggsbestraffning utöver dessa tillkommer då villkoren i punkt D uppfylls.

I Finska Cupen (damer och herrar) i dess kval eller Tvåans Cup medför enskilda varningar spelförbud stegvis enligt följande:

a) När spelaren erhållit sina första tre (3) varningar följer en (1) match spelförbud.
b) Följande tre (3) varningar medför en (1) match spelförbud.
c) Följande två (2) varningar medför en (1) match spelförbud och härefter medför följande två (2) varningar alltid en match spelförbud

Efter kvartsfinalerna i Finska Cupen nollställs varningarna, men eventuellt spelförbud skall avtjänas. Tilläggbestraffning som uppkommer av eventuellt upprepade spelförbud i enlighet med dessa bestämmelsers punkt D räknas från tävlingens början och eventuellt spelförbud enligt berörda regelpunkt skall avtjänas fast varningarna nollställs.

4. Om en ungdomsspelare får enskild varning i spelsäsongens sista ungdomsmatch, var påföljden är en match spelförbud, kan spelaren avtjäna spelförbudet under samma säsong i den egna föreningens vuxenlag och därefter spela i det lag där spelförbudet avtjänades. Om påföljden för varningen är tilläggsbestraffning enligt punkt D (extra spelförbud) kan inte spelförbudet avtjänas under samma spelsäsong.

B. UTVISNINGARS BETYDELSE PÅ ENSKILDA VARNINGAR

1. Om spelaren erhållit två varningar i samma match, blir spelaren utvisad och spelarens i tidigare matcher erhållna varningar är i kraft.

2. Om spelaren utvisas direkt, så är spelarens i samma och tidigare matcher erhållna varningar i kraft.

C. UTVISNING

1. Om spelaren erhållit två (2) varningar i samma match, blir spelaren utvisad och spelaren har spelförbud i en (1) match.

2. Vid direkt utvisning är följden två (2) matchers spelförbud. Domaren skall göra en särskild rapport vid direkta utvisningar och bifoga den till matchprotokollet.

D. TILLÄGGS BESTRAFFNINGAR

Ifall spelaren under säsongen får minst sitt tredje (3) spelförbud i samma tävling pga. enskilda varningar och/eller utvisning blir följden alltid en (1) match extra spelförbud. Angående tilläggsbestraffningar räknas Finska Cupen (damer och herrar), dess kval eller Tvåans Cup som samma tävling, som serien, där laget spelar.

Disciplinutskottet eller av verkställande direktörs eller av distriktsstyrelsen utsedd person kan i enlighet med straffbestämmelserna tilldöma spelförbud.

E. AVTJÄNA SPELFÖRBUD

Spelaren kan få spelförbud efter antalet varningar, utvisning eller disciplinförfarande.

2. Spelförbudet avtjänas omedelbart i följande officiella matcher för det lag i vilken spelförbudet har erhållits. Före spelförbudet är avtjänat får inte spelaren spela officiella matcher i något annat lag.

3. Finska Cupen (damer och herrar), i dess kval eller Tvåans Cup erhållet spelförbud och/eller funktionärsförbud skall avtjänas enligt följande:
 

  1. Spelförbud/funktionärsförbud avtjänas primärt i sin helhet under pågående spelsäsong i samma tävling (Finska Cupen, Finska Cupens kval eller Tvåans Cup). Spelförbud/funktionärsförbud överflyttas inte efter Cupen eller till samtidigt pågående tävling i serieform, om inte annat nämns i denna paragraf.
  2. Om spelförbud/funktionärsförbud inte kan avtjänas enligt punkten ovan, överflyttas spelförbudet/funktionärsförbudet till den inhemska Cup-tävling var spelaren nästa gång deltar.
  3. Om spelaren erhållit direkt rött kort enligt utvisningskoderna H, I eller J eller om spelaren eller funktionären har erhållit tilläggsbestraffning efter disciplinförfarande överflyttas dock berörda avstängning att avtjänas till samma lags tävling som är i serieform under pågående säsong, om avstängningen inte är möjlig att avtjänas i sin helhet eller en del av det i Cup-tävlingen. Sådana till annan tävling överflyttade spelförbud räknas inte in i seriens varningskonto och/eller tilläggsspelförbud.

F. SPELRÄTTIGHETEN FÖR SPELARE I SPELFÖRBUD

1. Spelare i spelförbud får inte spela eller ha andra uppgifter i officiella matcher. En domare kan anhålla om lindring i beslutet, så att den inte berör möjligheten att utöva domaruppdrag.

2. Spelare i spelförbud kan byta förening under spelförbudet, men spelrätten börjar i den andra föreningen först då spelaren avtjänat sitt spelförbud. Spelrätten i den andra föreningen börjar:

a) På den sjätte (6) dagen efter avtjänat spelförbud vid byte till annan förening.
b) På den sjätte (6) dagen efter avtjänat spelförbud när vuxen spelare flyttar i enlighet med farmavtalet från det högre laget till det lägre.
c) Följande dag efter avtjänat spelförbud när vuxen spelare flyttar i enlighet med farmavtalet från det lägre laget till det högre.
d) Följande dag efter avtjänat spelförbud när ungdomsspelare flyttar i enlighet med farmavtalet eller samarbetsföreningsavtalet.

Om en spelares kontrakt inte fortsätta under samma säsong så länge, att spelaren kan avtjäna spelförbudet, avtjänar dock spelare spelförbudet i det lags följande matcher under säsongen var spelaren fick spelförbudet.

Detta moment tillämpas dock inte vid överflyttningar av spelförbud, utan spelaren skall avtjäna sitt spelförbud enligt punkt I.

3. Spelare, som är i spelförbud, kan spela för föreningens andra lag följande dag efter avtjänat spelförbud.

Spelarens spelrätt i föreningens andra lag börjar dock tidigast på den sjätte (6) dagen från den match där spelaren fick sitt spelförbud om:

a) det är frågan om en vuxen spelare och spelförbudet har kommit i föreningens lag som spelar på den högre nivån eller

4. Om spelförbudet som spelaren fått, genom varningar eller direkt utvisning, blir orimligt långt pga avbrytning av tävlingen eller annan godkännbar orsak kan av förbundets verkställande direktör eller av distriktsstyrelsen utsedd person, efter berörda spelares ansökan, behandla och bestämma hur straffet skall avtjänas.

5. Om det ät tydligt att ändring av representationsrätten är enda orsak för att undgå överflyttat spelförbud kan förbundets verkställande direktör eller av denna utsedda person besluta i vilken match det överflyttade spelförbudet skall avtjänas.

G. AVLÄGSNANDE AV LAGFUNKTIONÄR FRÅN DET TEKNISKA OMRÅDET

Om domaren avlägsnar en lagfunktionär från det tekniska området, följer automatiskt en (1) match funktionärsförbud.

Lagfunktionär som blivit avlägsnad från det tekniska området skall omedelbart avlägsna sig till omklädningsrummet eller till läktaren, minst på 20m avstånd från tekniska områdets närmaste kant.

Efter att blivit avlägsnad från tekniska området är allehanda ledning av spelet och/eller kontakt med laget förbjudet under matchens gång.

Person som blivit avlägsnad från tekniska området får inte delta i presskonferensen efter matchen.

H. AVTJÄNA FUNKTIONÄRSFÖRBUD

1. Funktionärsförbudet avtjänas omedelbart i följande officiella matcher för det lag i vilken funktionärsförbudet har erhållits. Före funktionärsförbudet är avtjänat får inte personen fungera i någon roll i något annat lags officiella matcher. En domare kan anhålla om lindring i beslutet, så att den inte berör möjligheten att utöva domaruppdrag.

2. Person i funktionärsförbud får inte delta i uppdrag i officiella matcher, hit hör även att spela match. Person i funktionärsförbud får inte ha något att göra med lagen i samband med matchen. Förbudet träder ikraft då laget anländer till matchen, dock senast 120 minuter före matchstart. Personen får inte vara i omklädningsrummet eller i närhet av detta. Personen får inte heller delta i presskonferensen efter matchen. Person i funktionärsförbud har rätt att sitta i läktaren under matchen, men allehanda ledning av spelet eller kontakt med laget är förbjudet.

3. Föreningen ansvara för att funktionärsförbudet följs. Föreningen kan bestraffas om funktionärsförbudet inte följs och personen i funktionärsförbudet kan få tilläggsbestraffning.

4. Ifall funktionärsförbudet pga. avbrott i tävlingen eller av annan acceptabel orsak orsakar ett orimligt långt funktionärsförbud, kan förbundets Generalsekreterare, eller den av Fotbollsdistriktet utsedda person, på basen av föreningens ansökan behandla ärendet och bestämma hur spelförbudet alternativt kunde avtjänas.   

I. ÖVERFLYTTNING AV SPEL- OCH FUNKTIONÄRSFÖRBUD

1. Spelförbud som är följden av enskilda varningar överflyttas till nästa säsong endast om spelaren i tävlingens sista omgång erhållit två enskilda varningar eller om spelförbudet är längre än en match.

2. Spelförbud till följden av direkt utvisning överflyttas alltid till följande spelsäsong om straffet inte är avtjänat under den tävlingssäsong där spelaren fått straffet.

3. Spel- eller funktionärsförbud som överflyttas till följande tävlingssäsong kan lindras eller tas bort genom disciplinutskottets orförandets beslut efter att spelaren eller föreningen har ansökt om detta.

4. Överflyttade spelförbud är alltid personliga och de avtjänas i den tävling i vilken spelarens följande säsongs lag deltar. Om det gäller en spelare som har statusen professionell eller amatör under kontrakt anses spelarens följande säsongs lag vara det till vilken spelaren har kontrakt för den nya säsongen.

5. Ungdomsspelare avtjänar sitt överflyttade spelförbud i första hand i den tävling var spelaren fick sitt spelförbud.

6. Funktionärsförbud överflyttas alltid till följande säsong.

7. Överflyttat funktionärsförbud skall avtjänas i det lag var funktionären är aktiv följande säsong.

J. FÖRENINGARNAS ÖVERVAKNINGSSKYLDIGHET OCH ANMÄLAN AV VARNINGAR

1. Föreningarna skall bokföra och övervaka sina spelares varningar och spelförbud samt funktionärers funktionärsförbud.

2. Föreningarna och domarna skall anteckna spelarnas varningar och utvisningar från berörda match enligt tävlingsarrangörens direktiv.

K. FELAKTIGA BESTRAFFNINGAR OCH GROVA FÖRSEELSER

1. Om det har skett ett uppenbart fel vid spelarens bestraffning och spelaren utan orsak har fått varning eller blivit utvisad, kan av förbundets verkställande direktör utsedd person besluta gällande förbundets tävling eller distriktsstyrelsen eller av detta utsedd person besluta gällande distriktets tävling att straffet riktas till samma lags rätta spelare.

2. I Veikkausligan, Herrarnas Etta, Herrarnas Tvåa, Damernas Liga och Damernas Etta är det möjligt att anhåll om upphävning av spelförbud till följd av direkt utvisning. Anhållan kan göras av den utvisade spelarens förening. Anhållan skall skickas inom 48 timmar från det att matchen slutat till Finlands Bollförbund och till anhållan skall bifogas kvittens på att behandlingsavgiften på 500 euro är betald. Försenade anhållan behandlas inte. Om anhållan godkänns och spelförbudet upphävs återbetalas avgiften.

Den trepersoners grupp som är utsedd av förbundets vd, kan upphäva spelförbudet som är en följd av direkt utvisning, om det via video eller annat material helt kan säkerställas att berörda spelare inte har gjort sig skyldig till sådan handling av vilket man kan få rött eller gult kort. Gruppen kan inte ta ställning till domarens tolkningsbeslut. Även om gruppen upphäver spelförbudet, kan den ej upphäva det röda eller gula kortet som spelaren fått.
Gruppen kan inte mildra spelförbud. Gruppen kan endera avslå anhållan eller upphäva spelförbudet helt.

Före gruppen tar sitt beslut skall den höra domaren /assisterande domarna och beslut gällande ärendet skall ges domarna till kännedom.

Gruppens beslut i frågan är slutgiltigt och mot detta beslut kan inte besväras.

3. Om det har skett ett grovt regelbrott kan, av förbundets verkställande direktör utsedd person, utdöma ett tillfälligt spel- eller funktionärsförbud vilket är i kraft tills disciplinutskottet har behandlat frågan.
Den person som har blivit försatt i tillfälligt spel- eller funktionärsförbud skall ges möjligheten att bli hörd innan straffet bestäms.

4. Vid förberedelsen för dessa beslut kan användas opartisk video- och annat bild- eller ljudmaterial.

L. AVBRUTEN MATCH ELLER W.O MATCH

Om avbruten match spelas om, annulleras alla varningar som erhållits i matchen. Om matchen inte spelas om är varningarna ikraft.
Utvisning eller funktionärs avvisande från tekniska området leder automatiskt till spel- eller funktionärsförbud, även om matchen avbrutits. Vid direkt utvisning är följden minst två matchers spelförbud. Vid utvisning pga. två varningar är följden en match spelförbud. Avvisande av funktionär från tekniska området leder automatiskt till en match funktionärsförbud.
Spelare som varit avstängd i avbruten match, har avtjänat avstängningen ifall spelarens lag inte är orsaken till att matchen avbrutits. Samma gäller för funktionär som varit i funktionärsförbud.

Spelförbud kan inte avtjänas i en match var w.o givits.