Sarjojen täydennysmenettely

Sarjojen täydennysmenettely kaudelle 2019 

 
Jos ryhdytään täydennysmenettelyyn, niin liittohallitus tai sen valtuuttama päättää täydennyksestä seuraavassa järjestyksessä.  

 
LIIGA-YKKÖNEN 

1) Liigakarsinnan hävinnyt 

2) Liigan 12.  

3) Ykkösen 3.  

4) Ykkösen 4. jne. 

 

 YKKÖNEN-KAKKONEN  

 

1) Ykkösen karsintaotteluiden hävinneistä parempi joukkue (vertailuna sarjan pelit: suhteelliset pisteet, maaliero, tehdyt maalit) 

2) Ykkösen karsintaotteluiden hävinneistä huonompi joukkue   

3) Ykkösen 9.  

4) Kakkosen 2. paras 2. sijoittunut 

5) Kakkosen 3. paras 2. sijoittunut. 

6) Ykkösen 10. 

 

 KAKKONEN-KOLMONEN 

 

A. Ennen lohkojakojen vahvistamista: 
 

1. Kunkin Kolmosen lohkon 1. sijoittuneen tulee ilmoittaa viikon kuluessa oman sarjansa päättymisestä ko. lohkon vastuupiirille ottaako se vastaan hankkimansa nousupaikan Kakkoseen. 

 

2. Mikäli joku lohkojen 1. sijoittuneista ei ota nousupaikkaa vastaan, tarjoaa vastuupiiri paikkaa ko. lohkon 2. sijoittuneelle joukkueelle, jonka on vahvistettava tämän nousupaikan käyttäminen tai käyttämättä jättäminen vastuupiirille viikon kuluessa. 

 

3. Mikäli jostakin Kolmosen lohkosta ei edellä olevan mukaisesti 1. tai 2. sijoittunut joukkue täytä lohkon nousupaikkaa tai Kakkosesta luopuu joku siinä säilynyt joukkue ennen kuin liittohallitus on vahvistanut lohkojaot, täydennetään sarjaa seuraavassa järjestyksessä.
 

3.1 Kakkosen paras 10sijoittunut (vertailuna sarjan pelit: suhteelliset pisteet, maaliero, tehdyt maalit) 

3.2 Kakkosen 2. paras 10sijoittunut; 

3.3 Kakkosen 3. paras 10sijoittunut; 

3.4 Kakkosen paras 11. sijoittunut 

3.5 Kakkosen 2. paras 11. sijoittunut 

3.6 Kakkosen 3. paras 11. sijoittunut 

3.7 Kakkosen paras 12. sijoittunut jne. 

 

B. ​Lohkojakojen vahvistamisen jälkeen: 

Palloliiton liittohallituksen vahvistettua Kakkosen lohkojaot, täydennetään sarjaa mahdollisissa sen jälkeisissä luopumistapauksissa seuraavassa järjestyksessä (ellei ao. joukkue ole saanut täydennyspaikkaa jo aiempien päätösten perusteella):  

 

1. Kakkosen lohkon, josta luopuminen tapahtuu, alaisuuteen luettavien piirien/piiriyhteisöjen Kolmosten kaikista lohkoissaan 2. sijoittuneista joukkueista  

1.1 paras,  

1.2 toiseksi paras,  

1.3 kolmanneksi paras, jne. 

2. Sen lohkon edellisenä kautena 10. sijoittunut, jossa täydennyspaikka on auki. 

3. Sen lohkon edellisenä kautena 11. sijoittunut, jossa täydennyspaikka on auki. 

4. Sen lohkon edellisenä kautena 12. sijoittunut, jossa täydennyspaikka on auki. 

 

Täydennykset saattavat aiheuttaa muutoksia vahvistettuihin lohkojakoihin. Mahdollisista muutoksista päättää liittohallitus. 

 

NAISTEN LIIGA-YKKÖNEN 

 

1) Liigakarsinnan hävinnyt 

2) Liigan 10. 

3) Ykkösen 3. 

4) Ykkösen 4. jne. 

 

NAISTEN YKKÖNEN-KAKKONEN 

 

1) Nousukarsintaotteluiden hävinneistä parempi (vertailuna sarjan sijoitus, pisteet/peli) 

2) Nousukarsintaotteluiden hävinneistä huonompi 

3) Naisten Ykkösen 11. sijoittunut 

4) Naisten Kakkosen 2. paras 2. sijoittunut 

5) Naisten Kakkosen 3. paras 2. sijoittunut 

6) Naisten Kakkosen 4. paras 2. sijoittunut 

7) Naisten Ykkösen 12. sijoittunut 
  

NAISTEN KAKKONEN-PIIRISARJAT 

1) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, paras ei nousseista 
2) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 2. paras ei nousseista 
3) Kakkosen lohkon 9., josta paikka vapautuu 
4) Kakkosen lohkon 10., josta paikka vapautuu 
5) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 3. paras ei nousseista. 

 

P20 SM-KARSINTASARJA 

P20 SM-karsintasarjaa täydennetään tarvittaessa periaatteella, että kullakin ryhmäkiintiöllä on oma täydennysperusteensa; 

 

1. Kiintiö (10 joukkuetta) 

Edellisvuoden P20 SM-sarjasta valikoituvia kymmentä joukkuetta täydennetään tarvittaessa kiintiöstä numero 4, eli muiden kiintiötäydennysten 2. ja 3. jälkeen.  

 

2. Kiintiö (8 joukkuetta) 

1) Sen lohkon 3. sijoittunut, joka ei noussut 
2) Lohkojen paras 4. sijoittunut 
3) Lohkojen 2. paras 4. sijoittunut 
4) Lohkojen 3. paras 4. sijoittunut 
5) Lohkojen paras 5. sijoittunut jne. 

 

3. Kiintiö (2 joukkuetta) 

Mikäli P17 SM:n kahdella parhaalla seuralla on jo edustus P20 SM-karsintasarjassa kahden ensimmäisen kiintiön kautta, täydennetään tätä viimeistä kiintiötä seuraavasti;   

1) P17 3. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P20-karsintasarjassa 
2) P17 4. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P20-karsintasarjassa 
3) P17 5. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P20-karsintasarjassa 
4) P17 6. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P20-karsintasarjassa 
5) P17 7. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P20-karsintasarjassa 
6) P17 8. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P20-karsintasarjassa      

7) kiintiö 4:n mukaisesti  

 

4. Kiintiö (viimeiset täydennykset että joukkuemääräksi saadaan 20) 

Kiintiön viimeinen tai viimeiset joukkueet valikoituvat vertailussa, jossa ovat kunkin P20 Ykkösen lohkon parhaat ulkopuolelle jääneet joukkueet. Lohkot ovat vertailussa tasa-arvoisia ja paras joukkue arvioidaan vertailemalla saadut pisteet/pelatut ottelut. 

 

P20 SM-YKKÖNEN 

1)    P20-karsintavälierien hävinneistä parempi joukkue karsintapeleissä (vertailuna sarjan pelit) 

2)    P20-karsintavälierien hävinneistä heikompi joukkue karsintapeleissä  

3)    P20-karsintasarjan parempi 6. sijoittunut joukkue 

4)    P20-karsintasarjan heikompi 6. sijoittunut joukkue 

5)    P20-karsintasarjan parempi 7. sijoittunut joukkue 

6)    P20-karsintasarjan heikompi 7. sijoittunut joukkue  

jne. 

 

P20 YKKÖNEN-KAKKONEN 

1) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, paras ei nousseista 

2) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 2. paras ei nousseista 
3) Sen lohkon 8., josta paikka vapautuu 

4) Sen lohkon 9., josta paikka vapautuu 
5) Sen lohkon 10., josta paikka vapautuu 

6) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 3. paras ei nousseista 

 
P17 SM-KARSINTASARJA 

P17 SM-karsintasarjaa täydennetään tarvittaessa periaatteella, että kullakin ryhmäkiintiöllä on oma täydennysperusteensa; 

 

1. Kiintiö (10 joukkuetta) 

Edellisvuoden P17 SM-sarjasta valikoituvia kymmentä joukkuetta täydennetään tarvittaessa kiintiöstä numero 4, eli muiden kiintiötäydennysten 2. ja 3. jälkeen.

 

2. Kiintiö (8 joukkuetta) 

1) Sen lohkon 3. sijoittunut, joka ei noussut 
2) Lohkojen paras 4. sijoittunut 
3) Lohkojen 2. paras 4. sijoittunut 
4) Lohkojen 3. paras 4. sijoittunut 
5) Lohkojen paras 5. sijoittunut jne.

 

3. Kiintiö (2 joukkuetta) 

Mikäli Kaj Pahlman - turnauksen kahdella parhaalla seuralla on jo edustus P17 SM-karsintasarjassa kahden ensimmäisen kiintiön kautta, täydennetään tätä viimeistä kiintiötä seuraavasti;   

1) Kaj Pahlman 3. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P17 SM-karsintasarj. 
2) Kaj Pahlman 4. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P17 SM-karsintasarj. 
3) Kaj Pahlman 5. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P17 SM-karsintasarj. 
4) Kaj Pahlman 6. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P17 SM-karsintasarj. 
5) Kaj Pahlman 7. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P17 SM-karsintasarj. 
6) Kaj Pahlman 8. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P17 SM-karsintasarj. 
7) kiintiö 4:n mukaisesti

 

4. Kiintiö (viimeiset täydennykset että joukkuemääräksi saadaan 20) 

Kiintiön viimeinen tai viimeiset joukkueet valikoituvat vertailussa, jossa ovat kunkin P17 Ykkösen lohkon parhaat ulkopuolelle jääneet joukkueet. Lohkot ovat vertailussa tasa-arvoisia ja paras joukkue arvioidaan vertailemalla saadut pisteet/pelatut ottelut.

P17 SM-YKKÖNEN 

1)    P17 SM-karsintavälierien hävinneistä parempi joukkue karsintapeleissä (vertailuna sarjan pelit) 

2)    P17 SM-karsintavälierien hävinneistä heikompi joukkue karsintapeleissä  

3)    P17 SM-karsintasarjan parempi 7. sijoittunut joukkue 

4)    P17 SM-karsintasarjan heikompi 7. sijoittunut joukkue 

5)    P17 SM-karsintasarjan parempi 8. sijoittunut joukkue 

6)    P17 SM-karsintasarjan heikompi 8. sijoittunut joukkue jne. 
 

P17 YKKÖNEN-KAKKONEN 

1) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, paras ei nousseista 

2) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 2. paras ei nousseista 
3) Pudonneista 9. sijoittuneista parempi (vain kevään sarja) 
4) Pudonneista 9. sijoittuneista huonompi (vain kevään sarja) 
5) Sen lohkon 10., josta paikka vapautuu 

6) Sen lohkon 11., josta paikka vapautuu 

7) Sen lohkon 12., josta paikka vapautuu 

8) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 3. paras ei nousseista 
 

T18 SM-KARSINTASARJA 

T18 SM-karsintasarjaa täydennetään tarvittaessa periaatteella, että kullakin ryhmäkiintiöllä on oma täydennysperusteensa;

 

1. Kiintiö (10 joukkuetta) 

Edellisvuoden T18 SM-sarjasta valikoituvia kymmentä joukkuetta täydennetään tarvittaessa kiintiöstä numero 4, eli muiden kiintiötäydennysten 2. ja 3. jälkeen.

 

2. Kiintiö (4 joukkuetta) 

1) Lohkojen 2. paras 2. sijoittunut 

2) Lohkojen 3. paras 2. sijoittunut 

3) Lohkojen paras 3. sijoittunut 

4) Lohkojen 2. paras 3. sijoittunut 

5) Lohkojen 3. paras 3. sijoittunut jne.

 

3. Kiintiö (2 joukkuetta) 

Mikäli Laura Kalmari -turnauksen kahdella parhaalla seuralla on jo edustus T18 SM-karsintasarjassa kahden ensimmäisen kiintiön kautta, täydennetään tätä viimeistä kiintiötä seuraavasti;  

1) Laura Kalmarin 3. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna T18 SM- karsintasarjassa 

2) Laura Kalmarin 4. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna T18 SM- karsintasarjassa 

3) Laura Kalmarin 5. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna T18 SM- karsintasarjassa 

4) Laura Kalmarin 6. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna T18 SM- karsintasarjassa 

5) Laura Kalmarin 7. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna T18 SM- karsintasarjassa 

6) Laura Kalmarin 8. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna T18 SM- karsintasarjassa 

7) kiintiö 4:n mukaisesti

 

4. Kiintiö (viimeiset täydennykset että joukkuemääräksi saadaan 16)

Kiintiön viimeinen tai viimeiset joukkueet valikoituvat vertailussa, jossa ovat kunkin T18 Ykkösen lohkon parhaat ulkopuolelle jääneet joukkueet. Lohkot ovat vertailussa tasa-arvoisia ja paras joukkue arvioidaan vertailemalla saadut pisteet/pelatut ottelut laskutoimituksella. 

 

T18 SM-YKKÖNEN                                                               

1)    T18 SM-karsintavälierien hävinneistä parempi joukkue karsintapeleissä (vertailuna sarjan pelit) 

2)    T18 SM-karsintavälierien hävinneistä heikompi joukkue karsintapeleissä 

3)    T18 SM-karsintasarjan parempi 7. sijoittunut joukkue 

4)    T18 SM-karsintasarjan heikompi 7. sijoittunut joukkue 

5)    T18 SM-karsintasarjan parempi 8. sijoittunut joukkue 

6)    T18 SM-karsintasarjan heikompi 8. sijoittunut joukkue 

jne. 

 

T18 YKKÖNEN-KAKKONEN 

1) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, paras ei nousseista 

2) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 2. paras ei nousseista 

3) Pudonneista 10. sijoittuneista parempi (vain kevään sarja) 

4) Pudonneista 10. sijoittuneista huonompi (vain kevään sarja) 

5) Sen lohkon 11., josta paikka vapautuu 

6) Sen lohkon 12., josta paikka vapautuu 

7) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 3. paras ei nousseista