Kilpailutoiminnan ohjeet Itä-Suomi

YLEISTÄ
Piirin kilpailutoiminnassa noudatetaan pääsääntöisesti Suomen Palloliiton kilpailumääräyksiä ja yleisiä ohjeita.  Piirin erillismääräykset ja ohjeet ovat täydentäviä.

JÄRJESTÄVÄ SEURA
Sarjaohjelmissa ensiksi mainittu seura/joukkue on otteluun liittyvissä järjestelyissä vastaava osapuoli.

Järjestävän joukkueen on ilmoitettava vastajoukkueelle, erotuomaristolle sekä mahdolliselle erotuomaritarkkailijalle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen määrättyä ottelupäivää missä ja milloin ottelu pelataan.  Mikäli oikea otteluaika- ja paikka on merkitty vähintään 7 vrk ennen ottelua otteluohjelmaan sekä erotuomarimääräyksiin, erillistä ilmoitusta ei välttämättä tarvitse tehdä. On tosin hyvä tapa varmistaa otteluaika ja –paikka kaikille osapuolille.

Erotuomarimääräykset julkistetaan piirin sivuilla

Järjestävän joukkueen tulee pyrkiä osoittamaan vierailevalle joukkueelle kohtuuhintainen peseytymispaikka ottelun jälkeen.

Arki-iltana aikaisin ottelun alkamisaika on klo 17.00, mikäli vastustaja tulee toiselta paikkakunnalta.
Jos vastustajan kotipaikka on yli 100 km:n päässä, voidaan ottelu aloittaa aikaisintaan klo 18.00.  Joukkueiden kesken voidaan sopia myös tästä poikkeava alamisaika.

OTTELUSIIRROT
Mikäli joukkue on erittäin pätevien syiden vuoksi estynyt pelaamasta ottelua määrättynä ottelu-päivänä, on sillä oikeus hyväksytyn järjestelmän puitteissa anoa ottelusiirtoa
Ottelusiirtoon tulee saada lupa viimeistään seitsemän (7) vrk ennen määrättyä pelipäivää
1.yhteys vastustajaan      2. saatava piirijohtajan hyväksyntä    
- ottelusiirrolle tulee olla riittävä peruste mm.
1. olosuhteet   2. laajemmat sairaustapaukset   3. leirikoulut, luokkaretket, rippikoulut
- ei hyväksyttäviä syitä mm.
1. valmentajan henkilökohtaiset menot ja työesteet   2. muut turnaukset

Mikäli ottelusiirron perusteena on muu kuin piirin määrittelemä hyväksyttävä syy, siitä seuraa piirikokouksen päättämä ottelusiirtomaksu ottelusiirtoa pyytäneelle joukkueelle
- Kolmonen/Nelonen                                                  150 €
- muut aikuisten sarjat ja nuorten sarjat                     100 €

Mikäli joukkue anoo ottelusiirtoa Kolmosessa lähempänä kuin seitsemän vuorokautta ottelupäivästä, siirtoa anoneelle joukkueelle tulee 500 €:n ottelusiirtomaksu.

Luvattomat ottelusiirrot aiheuttavat ottelusiirtosakon
- Kolmonen/Nelonen                                                  1000 €/300 €
- muut aikuisten sarjat ja nuorten sarjat                     200 € 
- LeikkiMaailman sarjat                                              100 €

Siirretyt ottelut on pelattava kevätkierroksen osalta ennen piirin määräämää ao. luokan viimeistä ottelua ja syyskierroksen osalta samoin ennen syyskierroksen ao. luokan viimeistä ottelua, mikäli piiri ei ole antanut muuta suostumusta.  Jos ottelua ei ole pelattu määrättynä päivänä eikä pelisiirrosta ole asianmukaisesti sovittu, voidaan ottelu katsoa kotijoukkueen osalta luovutetuksi.

Pakottavissa tapauksissa voi piiri määrätä ottelun siirrettäväksi joukkueita kuulematta.

LUETTELOINTI JA EDUSTUSOIKEUS
Jokaisella kilpailuun osalistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelipassi. 

Mikäli seuralla on samassa ikäluokassa useampia joukkueita Dn12- ja sitä vanhempien ikäluokissa –  pelaajan katsotaan kuuluvan siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa kauden ensimmäisen virallisen ottelun.

Ennenkuin joukkue voi osallistua kilpailutoimintaan, on sillä oltava vähintään pelisääntöjen edellyttänä minimimäärä voimassa olevan pelipassin omaavia pelaajia.

Jos seura on käyttänyt ilman asianmukaista pelipassia olevaa pelaaja, ja rikkomus havaitaan piirin tarkastuksessa kahden viikon kuluessa ottelusta, joukkue tuomitaan ottelun hävinneeksi. 
Rikkomukseen syyllistyneelle joukkueelle määrätään lisäksi sakko riippumatta siitä milloin puuttuva pelipassi havaitaan
- aikuisten sarjan ottelu                          300 €
- Dn12- ja sitä vanhemmat                     200 €
- E11- ja nuoremmat                              100 €

Jos havaitaan muutoin Pelioikeudeton pelaaja: väärä pelipassi, ilman seurasiirtoa, pelikieltoinen pelaaja, pelaaminen väärällä nimellä jne
- jos havaitaan 14 vrk:n kuluessa ottelusta > ottelun lopputulos voidaan muuttaa ilman vastalausetta ja määrätään muut sanktiot
- jos havaitaan 14 vrk:n jälkeen (sama pelikausi) > ottelun lopputulos jää voimaan, mutta sanktiot määrätään

Edellä mainituin perustein havaittu pelioikeudeton pelaaja aiheuttaa > sakko 100 € + joukkueen hoidettava asia kuntoon

Pelaajaluetteloinnin muutos
Pelaaja voi edustaa uutta seuraa tai joukkuetta virallisessa ottelussa kuudentena (6) päivänä siitä, kun hän viimeksi pelasi virallisessa ottelussa ja sääntöjen mukainen edustusoikeuden muutos on tehty.

Poikien, tyttöjen ja nuorten ikäluokissa  pelaaja luetteloituu ikänsä edellyttämään joukkueeseen riippumatta siitä, mikä on hänen pääasiallisen joukkueeensa.
Nuorten luokissa voi pelaaja pelata kuitenkin vanhemmissa ikäluokissa kuin mihin hänet on luetteloitu yhdessä joukkueessa ikäluokkaa kohden.
Seuran edustusjoukkueessa voi pelaaja pelata riippumatta siitä, onko hänet luetteloitu seuran edustusjoukkueeseen tai nuorten joukkueisiin.

Koska Kaikki Pelaavat - niin pelaajan liikkuminen alle 11-vuotiaiden LeikkiMaailman ikäluokissa oman seuran sisällä saman ikäluokan joukkueesta toiseen, on tehty helpoksi.  Alle 11-vuotiaiden sarjoissa ei rajoiteta pelaajan siirtymistä seuran sisällä saman ikäluokan joukkueesta toiseen muutoin kuin siten, että pelaajan tulee pelata kussakin turnauksessa vain samassa joukkueessa.
Näin joukkueiden ei tarvitse antaa ennen kauden alkua ko. sarjoissa mitään luetteloa kuhunkin joukkueeseen luetteloiduista pelaajista.  Pelaajia voidaan ikäluokan sisällä turnauskohtaisesti siirtää joukkueesta toiseen.

C15 – Dn12 – ikäluokkien sarjoissa, joissa seuralla on samassa sarjassa useampia joukkueita, voidaan pelaajan luettelointi joukkueesta toiseen muuttaa yhden kerran kauden aikana 02.09. saakka ilman pelaajasiirtoa ja siirron kirjaamismaksua, ilmoittamalla siitä piiriin ennen uuden joukkueen seuraavaa ottelua.  Näissä tapauksissa ei ole voimassa 6 vrk:n rajoite.
Jos seuralla on joukkue samassa ikäluokassa liiton sarjassa ja piirisarjassa, ja joukkueet muodostuvat pääsääntöisesti samoista pelaajista – joukkueet katsotaan samaksi joukkueeksi, eikä pelaajien liikkumista joukkueiden välillä rajoiteta

Ikämiehet
Ikämiesten otteluissa voi pelaaja pelata ikänsä edellyttämässä luokassa, vaikka hänen edustusoikeutensa olisikin toisessa seurassa.
Pelaaja saa edustaa samassa ikäluokassa vain yhtä joukkuetta vuoden aikana ilman virallista edustusoikeuden siirtoa
Ikämiesten otteluissa voi pelaaja edustaa eri ikäluokissa eri seuraa.
Samassa ikäluokassa voi siirtyä vain siirtämällä edustusoikeutensa.

JKKI/40-vuotiaiden sarjassa saa ottelupöytäkirjassa olla enintään kolme (3) alaikäistä – heidän tulee olla vähintään 35-vuotiaita, eivätkä saa kyseisenä pelikautena pelata Kolmosta korkeammalla sarjatasolla muissa joukkueissa.  45-vuotiaiden pienkenttäpelissä joukkueen kokoonpanossa saa olla kaksi (2) alaikäistä pelaajaa, joiden tulee olla vähintään 40v.
Alaikäisten käyttö koskee vain piirin kilpailutoimintaa.

Piirin kilpailutoiminnassa ikämiesten ikäluokkien normaalikentän peliaika on 2 x 40 min. 

KAKSOISEDUSTUS
Piiri voi anomuksesta hyväksyä kaksoisedustuksella pelaajalle oikeuden pelata useammassa seurassa.
Kaksoisedustukseen piiriin tulevat  pelaajat tulee aina etukäteen hyväksyttää piirissä.
Hyväksytyistä kaksoisedustusluvista peritään 20 €:n kirjaamismaksu.

Piirin hyväksymät kaksoisedustukset ovat nähtävissä piirin sivuilla
Mikäli joukkueen sarjanimessä näkyy jo valmiina useamman seuran yhdistelmänimi, niin silloin joukkueessa pelaaville kyseisten seurojen pelaajille ei tarvitse anoa kaksoisedustusta.

Yhteisjoukkuesopimuksen säännöt ovat erikseen.

Piirin kilpailuissa on yhteisjoukkuesopimuksille kolme päivämäärää:
- 15.01. mennessä ne sarjat, jotka alkavat jo talvella
- 28.02. mennessä alueelliset sarjat
- 15.03. mennessä ne piirisarjat, jotka alkavat 01.04. jälkeen
Piiri voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen ennen joukkueen ensimmäistä ottelua.
Piirikokouksen päätöksen mukaisesti yhteisjoukkuesopimuksista peritään 200 €:n rekisteröintimaksu - maksu peritään mikäli yhteisjoukkue pelaa vähintään kolme ottelua.

Yhteisjoukkueet hyväksytään myös Neloseen ja Viitoseen.

Uusia lupia ei myönnetä enää 03.09. jälkeen

YLI-IKÄISYYS
Piirin kilpailutoiminnassa voidaan piirin erillispäätöksellä saada oikeus käyttää yli-ikäisiä pelaajia.
Myönnetyt yli-ikäisyysluvat ovat nähtävissä piirin sivuilla.
Hyväksytyistä yli-ikäisyysluvista peritään 20 €:n kirjaamismaksu.

Hyväksyttyjä yli-ikäisiä pelaajia voidaan vaihtaa turnaus- ja ottelukohtaisesti.

Uusia lupia ei myönnetä enää 03.09.jälkeen

Havaittaessa jonkun joukkueen käyttäneen piirin kilpailutoiminnan ottelussa ilman asianmukaista lupaa yli-ikäisyytensä vuoksi edustuskelvotonta pelaajaa/-jia ilman erillislupaa tai syyllistyneen myönnetyn luvan väärinkäyttöön, rankaisee piirihallitus rikkonutta joukkuetta:
- 1. havaittu kerta > 200 €:n sakko rikkoneelle joukkueelle
- 2. havaittu tapaus saman pelikauden aikana > joukkue suljetaan pelikauden sarjasta sekä joukkue joutuu maksamaan piirikokouksen vahvistaman luovutusmaksun ja joukkueen vastuullinen valmentaja määrätään ainakin ko. pelikauden loppuun kestävään kilpailu- ja toimitsijakieltoon
- jokainen ottelu määrätään rikkoneen joukkueen häviöksi vähintään 0-3.

Ilmoitus yli-ikäisyydestä ei tarvitse välttämättä tulla piirin tietoon ottelusta tehtävän vastalauseen kautta, vaan piirin suorittamat tarkastukset riittävät rangaistuksiin.
Jokaisesta havaitusta tapauksesta pyydetään vastine asianosaiselta joukkueelta, jonka on viikon kuluessa toimitettava vastine uhalla, että asia voidaan käsitellä ilman sitäkin.  Vastine voidaan pyytää asianosaisen seuran välityksellä

RESERVIJOUKKUESÄÄNTÖ
Miesten joukkueeseen luetteloitu pelaaja voi pelata oman seuran edustusjoukkueessa seuraavana päivänä reservijoukkueessa pelatun ottelun jälkeen ja reservijoukkueessa kuudentena (6) päivänä edustusjoukkueessa pelatun ottelun jälkeen.
Ylemmälla sarjatasolla pelaavasta joukkueesta voi kuitenkin kerrallaan siirtyä alempaan joukkueeseen enintään kolme (3) kyseisen joukkueen edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta aikuisikäistä pelaajaa.

Reservijoukkueen pelaaja, joka 2.9. jälkeen pelaa edustusjoukkueessa, ei ole oikeutettu palaamaan reservijoukkueeseen saman kauden aikana.
Juniori-ikäinen pelaaja voi pelata seuran edustus- ja reservijoukkueessa vapaasti, ei kuitenkaan useampaa kuin yhden ottelun samana päivänä.

PELAAJASIIRROT
Pelaajan edustusoikeuden siirto seurasta toiseen tehdään Pelipaikan kautta.
Pelaajan edustusoikeus siirtyy uuteen seuraan, kun siirron kirjaamismaksu on maksettu. 

ULKOMAALAISET PELAAJAT
Jokainen ulkomaalainen pelaaja tarvitsee kansainvälisen peliluvan kotimaansa liitolta.  Peliluvat hoidetaan liiton kautta ja niistä peritään sarjatason mukainen kansainvälisen siirron kirjaamismaksu.
Joukkueessa voi olla yhdessä ottelussa kolme (3) ulkomaalaista pelaajaa kokoonpanoluettelossa.
Ulkomaalaiskiintiöön ei lasketa pelaajaa, jolla on ollut edustusoikeus suomalaisessa seurassa viiden (5) viimeisen pelikauden ajan. 

Ulkomaalaiskiintiö ei koske EU:n jäsenmaiden eikä ns. EU:n sopimusvaltioiden kansalaisia.

Kansainväliset siirtomääräykset eivät koske alle 12-vuotiaita.
Määräaikainen ulkomaille tapahtuva siirto ei kumoa pelaajan edustusoikeutta suomalaisessa seurassa.

Turvapaikanhakijoiden pelioikeus >>>>>

NUORTEN IKÄRAJAT JA PELISÄÄNNÖT
Piirin kilpailutoiminnassa noudetaan liiton Kaikki Pelaa-ohjelman mukaisia sääntöjä.

E11- ja E10-poikien ja tyttöjen ikäluokissa on voimassa paitsio ns. paitsio-alueella.

D13- ja Dn12-ikäluokat pelataan vain 8v8 - pelimuodolla

Pienkenttäpelin säännöt >>>>>
Nuorten pienkenttäpelit pelataan 8v8 ja aikuisten 7v7.
Nuorten pienkenttäpelissä on voimassa normaali paitsiosääntö.  Pienkenttäpelin paitsiosääntö ei ole voimassa aikuisten pienkenttäsarjoissa.
Pienkenttäpelin peliaika on 2 x 35 min. - mikäli ei ole annettu erillistä sarjakohtaista peliaikaa

Puolen Suomen Liigat pelataan 11v11.

Ottelupöytäkirjaan merkittävällä pelaajamäärällä ei ole maksimimäärää. 

Kaikissa piirin kilpailutoiminnan nuorten sarjoissa (poislukien B-poikien alueellinen Kakkonen) ovat voimassa lentävät edestakaiset vaihdot

Pelaajavaihdot tulee suorittaa kentän keskiviivan kohdalta, samalta puolen kenttää siten, että vaihdetun pelaajan on poistuttava kentältä ennen uuden pelaajan tuloa.

Ylimääräisen pelaajan ”Jokerin” käyttöoikeus
Niissä sarjoissa, joissa ei laadita sarjataulukoita sekä nuorten ikäluokkien pienkenttäpeleissä, on viiden (5) maalin tappioasemassa olevalla joukkueella oikeus ottaa yksi (1) ylimääräinen pelaaja kentälle.  Jos maaliero laskee kahteen (2) maaliin, tulee ylimääräisestä pelaajasta luopua.  Mikäli maaliero nousee kymmeneen, on joukkueella oikeus ottaa toinen ylimääräinen pelaaja.  Jos maaliero laskee viiteen, tulee toisesta ylimääräisestä pelaajasta luopua.

Nuorten pienkenttäpelissä (Dn12- ja sitä vanhemmat sarjat) joukkue saa ottaa kentälle yhden (1) lisäpelaajan, kun vastustaja johtaa vähintään viidellä (5) maalilla – etu menetetään eron vähentyessä kahteen (2) maaliin.

PELAAJAVAIHTO-OIKEUDET

Kolmonen - viiden (5) pelaajan vaihto-oikeus.
Nelonen - seitsemän (7) pelaajan edestakainen vaihto-oikeus
Viitonen -  11 pelaajan edestakainen vaihto-oikeus
Ikämiehet -  rajaton edestakainen vaihto-oikeus ilman vaihtopelaajien maksimimäärää
B-poikien Kakkonen - seitsemän (7) pelaajan vaihto-oikeus
B-poikien Kolmonen - seitsemän (7) pelaajan edestakainen vaihto-oikeus - ei lentävä
Naisten/B-tyttöjen alueellinen sarja - rajaton edestakainen vaihto-oikeus

Em. sarjojen pelaajavaihdot tulee tapahtua pelikatkon aikana erotuomarin luvalla.

Edestakainen vaihto-oikeus merkitsee sitä, että kaikki ottelupöytäkirjaan merkityt katsotaan pelanneen ko. ottelussa.

KAIKKI PELAA – PELISÄÄNNÖT ”URHEILUN PELISÄÄNNÖT”
SPL:n Kaikki Pelaa - nuoriso-ohjelma edellyttää, että jokaisessa suomalaisessa juniorijoukkueessa käydään Pelisääntökeskustelut.  Pelisääntösopimukset on tehtävä C15- ja sitä nuorempien joukkueille.  Pelisääntösopimusten toimittaminen on edellytyksenä piirin alaisiin sarjoihin ja turnauksiin osallistumiselle.

PELIASUMÄÄRÄYKSET
Pääsäntöisesti vieraileva joukkue vaihtaa peliasua, niiden ollessa samankaltaiset.  Poikkeuksena tilanne, jossa kotijoukkue on ennakkoon ilmoittanut peliasun erilaiseksi kuin mitä se todellisuudessa on - Tasoon merkitty tieto.

Erotuomareilla on oikeus määrätä peliasu vaihdettavaksi, jos molempien joukkueiden asut ovat väriltään liian samankaltaiset.  Maalivahdin asun tulee erottua muista peliasuista.  Virallisissa otteluissa on pelipaitojen selässä oltava selvästi erottuvat numerot.  Hätätapauksessa ottelun erotuomari voi hyväksyä numeroimattomien peliliivien käytön.  Joukkueen kapteenilla on oltava selvästi erottuva nauha vasemmassa käsivarressa.

Peliasumainoksille ei ole määritelty erillisiä rajoituksia – FIFA:n housumainoskielto ei ole voimassa.
- Juniori-ikäisten pelaajien asuissa ei saa olla alkoholi- tai vastaavaan tuotteeseen viittaavaa mainosta.

Pelaajien numerot tulee olla kokonaislukuja välillä 1-99.  Numeroiden tulee olla selvästi erottuvat vähintään 25 cm:n (nuoret 20 cm) korkeat ja 2,5 cm leveät.

OTTELUPÖYTÄKIRJA
Tason sähköinen pöytäkirja on käytössä kaikissa sarjoissa ja ikäluokissa. 
Kaikissa 12- ja sitä vanhempien yksittäisissä otteluissa ja turnauksissa merkitään kaikki ottelutapahtumat - myös maalintekijät.
LeikkiMaailmassa vain joukkueiden pelaajat.
Tason käytöstä erilliset ohjeet >>>>>

LUOVUTUKSET
Piirin kilpailutoiminnassa ei sallita luovutusta missään ikäluokassa.  Jos luovutus tapahtuu, ottelu voidaan vastustajan suostumuksella pelata uudelleen,  jolloin luovuttaneen joukkueen tulee huolehtia siirron aiheuttamista kustannuksista.
Mikäli luovutus jää voimaan, luovuttanut joukkue suljetaan pääsääntöisesti sarjasta ja sille määrätään piirikokouksen vahvistaman luovutussakko.

Luovuttanut joukkue joutuu maksamaan luovutussakon, vaikka kertaalleen luovutettu ottelu pelataan vastustajan suostumuksella uudelleen.

Jos joukkue luovuttaa ns. kotiottelun ja vastustaja saapuu ilmoitetulle ottelupaikalle, on matkustavalla joukkueella oikeus periä kotijoukkueelta 1,00 €/km todellisten matkakilometrien mukaan.  Luovuttanut kotijoukkue joutuu suorittamaan lisäksi mahdolliset erotuomari-kustannukset, mikäli erotuomaristo on niitä esittänyt.

Mikäli vieraileva joukkue luovuttaa ottelun, eikä ole siitä ilmoittanut kahta (2) vuorokautta ennen ottelupäivää kotijoukkueelle, joutuu se korvaamaan kotijoukkueelle mahdollisesti koituneet erotuomari- ja kenttäkustannukset.

Mikäli joukkue luopuu kilpailusta pelaamatta otteluakaan, se joutuu maksamaan sarjan  osanottomaksun sekä luovutusmaksun.

jatko-otteluista luopuminen
Niissä nuorten piirisarjaluokissa, joissa ratkaistaan piirinmestaruus, pelataan sarjan kaikista sijoituksista. 
Mikäli jokin joukkue ei halua osallistua jatko-otteluihin, sen tulee ilmoittaa tästä viimeistään ennen alkusarjan viimeistä ottelukierrosta.  Tällöin joukkueelle ei tule luovutussakkoa.

OTTELUJEN TALOUS
Kaikissa piirin kilpailutoiminnan otteluissa joukkueet vastaavat omista kuluistaan.

Miesten Kolmosen otteluista ja futsalin otteluista erotuomaripalkkiot hoidetaan erotuomareille piirin kautta heidän ilmoittamilleen pankkitileille -  piiri laskuttaa ne erikseen kilpailuun osallistuvilta joukkueilta.
Futsalin ottelujen erotuomari- ja kenttämaksut jakautuvat tasan kussakin turnauksessa mukana olleiden joukkueiden kesken.

VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT
Kts toisaalla varoitukset ja kentältäpoistot 2018

Piirin kilpailutoiminnassa noudatetaan liiton varoitus- ja kentältäpoistojärjestelmän mukaisia ohjeita ja määräyksiä.

Kolmosessa, Nelosessa ja Viitosessa huomioidaan yksittäiset varoitukset.  Näisä sarjoissa yksittäiset varoitukset ovat sarjakohtaisia.
Suomen Cupin ja Suomen Regions Cupin yksittäisillä varoituksilla ei ole vaikutusta Kolmoseen, Neloseen tai Viitoseen.

Jos pelaaja on oikeutettu pelaamaan useammassa seuransa/useamman seuran joukkueessa ja hän on pelikiellossa, ei hän voi pelata missään joukkueessa ennen kuin kilpailumääräysten edellyttämä aika on kulunut pelikiellon päättymisestä.

Junioricupin, pienkenttäpelin ja piirisarjan sekä piirin järjestämien karsintojen ottelut katsotaan samaksi kilpailuksi.

Nuorten ikäluokissa on käytössä ns. lyhyt pelikeilto, joka määräytyy punaiseen korttiin perusteena olevaan koodiin.  Piiri voi kuitenkin raportin pohjalta ottaa tapahtumat kurinpitokäsittelyyn.

Koodi Kentältäpoiston syy Tulevaisuus-
Maailma
Kaveri-
Maailma
Leikki-
Maailma
H - raaka peli 2 1 0
I - väkivaltainen peli 2 1 0
J - vastustajan tai jonkun muun päälle sylkeminen 2 1 0
K - vastustajan maalin tai ilmeisen maalintekomahdollisuuden
estäminen pelaamalla palloa tarkoitukselliseti käsin
1 0 0
L - kohti vastustajan maalia liikkuvan vastapelaajan ilmeisen
maalintekomahdollisuuden estäminen rikkomalla tätä vapaa-
tai rangaistuspotkun aiheuttamalla tavalla
1 0 0
M - hävytön, loukkaava tai solvaava kielenkäyttö ja/tai eleet 2 1 0
N - toinen varoitus samassa ottelussa 1 0 0

Rasismiin liittyvistä tapahtumista erotuomarin tulee aina raportoida ja ne menevät kurinpitokäsittelyyn.
Turnausmuotoisissa kilpailuissa ulosajon tapahduttua joukkueen turnauksen ensimmäisessä ottelussa, pelaaja saa pelata seuraavassa ottelussa, mikäli ulosajo ei ole aiheutunut pelaajan törkeästä sopimattomasta käyttäytymisestä.
Joukkueen tulee varmistaa pelikiellon voimaantulo ennen joukkueen seuraavaa ottelua/turnausta.

E- ja sitä nuorempien otteluissa Pelin Ohjaaja käyttää vain Vihreää Korttia.
-
varoitus:
  
erotuomari kertoo pelaajalle varoituksen syyn ja kirjaa varoituksen, muttei näytä keltaista korttia
- kentältäpoisto:
  
lievä rikkomus - erotuomari kertoo pelaajalle toisen varoituksen syyn ja ohjaa pelaajan kentältä
   törkeä rikkomus  - erotuomari kertoo pelaajalle syyn ja ohjaa pelaajan kentältä, ei näytä punaista korttia
   - joukkue saa ottaa uuden pelaajan kentältäpoistetun tilalle

Jos erotuomarit/Pelin ohjaajat joutuvat raportoimaan joukkueiden ottelupöytäkirjaan merkittyjen taustahenkilöiden Fair Play-vastaisesta toiminnasta, sakotetaan ko. joukkuetta vähintään 150 €:n Fair Play-sakolla.

VASTALAUSEET - KURINPITOPÄÄTÖKSET
Piirin kilpailutoiminnassa vastalauseet tulee jättää kahden (2) vuorokauden kuluessa paitsi kun vastalause koskee edustusoikeutta, joilloin se lähetettävä viikon kuluessa ottelusta piiriin.  Vastalause on tarkoin perusteltava ja sitä on seurattava piirikokouksen vahvistama sarjakohtainen vastalausemaksu, joka palautetaan jos vastalause hyväksytään.  Vastalausetta kenttien, pelivälineiden yms. vastaavien kysymysten johdosta ei oteta käsiteltäväksi, ellei ottelun erotuomarille ole tehty ennen ottelun alkua ilmoitusta vastalauseen jättämisestä.

Piirin kilpailutoiminnan vastalauseet, havaitut pelioikeudettomat pelaajat ja enintään kahden lisäottelun pelikiellon aiheuttavat kurinpitotapaukset käsitellään ensin piirijohtajan viranhaltijakäsittelynä.
Piirijohtajan tekemästä päätöksestä on valitusoikeus piirin kurinpitoryhmälle. Valitusta tulee seurata päätöksestä valiitamiselle määritelty maksu, joka on vastalausemaksun suuruinen.

Piirin kurinpitoryhmän antama päätös on lopullinen, mikäli liiton rangaistussäännöt eivät anna oikeutta tehdä päätöksestä valitusta.

Erotuomarin ottelua koskevat pelisääntötulkinnat ja –päätökset ovat lopullisia.  Tällaisia päätöksiä vastaan tehdyt vastalauseet eivät voi johtaa uusintaotteluun.

Kilpailu-, peli- ja rangaistussääntöjen rikkomuksista voi vastalauseen tehdä samaan kilpailuun osallistuva seura, ei siis pelkästään vastustaja.

SAAPUMATTA JÄÄNYT EROTUOMARI
Mikäli otteluun määrätty erotuomari ei ole saapunut, ottelu on kuitenkin pelattava seurojen kesken sovitun erotuomarin tuomitsemana.  Tästä valinnasta ei voida tehdä vastalausetta. 
- Ottelu ei saa jäädä pelaamatta
Erotuomarin laiminlyönti on ilmoitettava piiriin.  Samoin kotijoukkueen toivotaan ilmoittavan tapaukset, joissa otteluun nimetty erotuomari on saapunut otteluun vasta viime hetkellä.

PIIRIN KILPAILUTOIMINNAN EROTUOMARIPALKKIOT
Kts erotuomareiden matkustussääntö ja korvaukset 2018

Järjestävän seuran on maksettava erotuomarin esittämän laskun mukaiset erotuomaripalkkiot paikanpäällä, ellei seuran ja erotuomarikerhon/piirin kesken ole tehty kirjallista sopimusta pankin kautta suoritettavasta maksutavasta.
Kolmosen ottelujen erotuomaripalkkiot maksetaan piirin kautta erotuomarin ilmoittamalla pankkitilille kaksi kertaa kuukaudessa.

SIJOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN
Piirin kilpailutoiminnassa sijoitukset ratkaistaan kaikissa tapauksissa ilman uusintaottelua.
Sarjoissa joissa on voimassa edestakaiset pelaajavaihdot (koskee myös aikuisten sarjoja), tasapisteissä ratkaistaan järjestys liiton kilpailusääntöjen mukaisesti
- kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten ottelujen
   a) pisteet  b) maaliero  c) tehdyt maalit    

E- ja sitä nuorempien ikäluokissa ei laadita eikä julkaista sarjataulukoita.

PELIPALLOT
Kaikissa kilpailussa sarjoissa tulee käyttää vähintään kolmea (3) pelipalloa (vähintään kolme samanlaista palloa).  Lisäpallot sijoitetaan päätyihin.
Pelipallojen ei tarvitse olla uusia.  Aikuisten sarjojen ja alueellisisten sarjojen pelipalloissa on oltava joku kolmesta FIFA:n hyväksytyn pelipallon logosta tai niiden on oltava sellaisia jotka ovat olleet mukana SPL:n virallisten ottelupallojen listalla
- virallinen ”FIFA APPROVED” logo
- virallinen ”FIFA INSPECTED” logo
- ”INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD” logo

Myös pallopoikien käyttö on suositeltavaa.

EROTUOMARISTOLLE
-
Kaikkien eriväristen erotuomaripaitojen käyttö on piirin kilpailutoiminnassa sallittua
- Ole ottelupaikalla riittävän ajoissa, vähintään 30 min ennen ilmoitettua alkamisaikaa
- Jos havaitset joukkueiden rikkovan kilpailusääntöjä - raportoi tapauksesta
   - väärällä nimellä pelaaminen/pelikiellossa oleva pelaaja
- Ollessasi estynyt hoitamasta Sinulle määrättyä erotuomaritehtävää, tulee sinun itse etsiä itsellesi tuuraaja ko sarjatasolle hyväksytyistä erotuomareista – ilmoita muutos piiriin.
   - Erotuomarivaihdot eivät saa merkittävästi lisätä erotuomarikustannuksia
- Mikäli piirin tietoon tulee, että erotuomari on vastoin erotuomarien palkkiosäännön ohjeita laskuttanut piirin kilpailutoiminnassa päivärahoja, hänet tullaan välittömästi ”hyllyttämään.”
- Piirin kilpailutoiminnassa ei saa sallia seurojen keskenään sopimia sääntösovellutuksia, jotka ovat piirin/liiton sääntöjen vastaisia.
- Minkääntasoisia otteluita ei saisi sallia pelattavan kentillä, joihin ei ole tehty asianmukaisia kenttämerkintöjä.  Jos kenttämerkinnät ovat puutteelliset, on järjestävän joukkueen hoidettava ne hyväksyttävään kuntoon.  Yksikään ottelua ei saa jäädä pelaamattaa puutteelisten kenttämerkintöjen johdosta.  E11- ja E10-ikäluokissa paitsioalue hyväksytään merkittäväksi sivurajoille asetettavin merkintäkartioin.