Överflyttade spelförbud till nästa säsong, futsal

Överflyttade spelförbud till säsongen 2018-2019

- inga spelförbud överflyttas från föregående säsong

 

 

I. ÖVERFLYTTNING AV SPEL- OCH FUNKTIONÄRSFÖRBUD

1. Spelförbud som är följden av enskilda varningar överflyttas till nästa säsong endast om spelaren i tävlingens sista omgång erhållit två enskilda varningar eller om spelförbudet är längre än en match.

2. Spelförbud till följden av direkt utvisning överflyttas alltid till följande spelsäsong om straffet inte är avtjänat under den tävlingssäsong där spelaren fått straffet.

3. Spel- eller funktionärsförbud som överflyttas till följande tävlingssäsong kan lindras eller tas bort genom disciplinutskottets beslut efter att spelaren eller föreningen har ansökt om detta.

4. Överflyttade spelförbud är alltid personliga och de avtjänas i den tävling i vilken spelarens följande säsongs lag deltar.

5. Ungdomsspelare avtjänar sitt överflyttade spelförbud i första hand i den tävling var spelaren fick sitt spelförbud.

6. Funktionärsförbud överflyttas alltid till följand säsong.

7. Överflyttat funktionärsförbud skall avtjänas i det lag var funktionären är aktiv följande säsong.