Distriktets avgifter

FBF:s VASA DISTRIKTS AVGIFTER 2019
 

Medlemsavgift 300 €
Deltagaravgifter:  
Trean 300 €
Fyran 300 €
Femman 300 €
Sexan 300 €
Oldboys 300 €
Damernas Trean 300 €
Damernas Fyran 300 €
Ladies-30 200 €
P19–P12 och T18–T12 200 €
P11–P8 och T11–T8 120 €
Futsal vuxna  
Futsal juniorer  
Avgift för gemensamt lag 100 €
Ansökningar för överåriga och dubbelrepresentation   15 €
Uppgivningsavgifter:  
första uppgivning 250 €
andra uppgivning och uteslutningen ur serien 250 €
Protestavgift 250 €
Flyttning av match uyan tillstånd   50 €
Sprllpassförseelse:  
Straffavgift, vilken är lika stor som den obetalda spelpassavgiften. Dessutom skall spelaren anskaffa spelpass.  

 

 

Dra sig ur serien 2019  
Före 15.2.2019 gratis
16.2-15.3 deltagaravgiften
16.3-seriestart deltagaravgiften + 250 €
Serien har börjat deltagaravgiften + 500 €