Ansökan om överårig spelare i Vasa distrikt 2019

Distriktet behandlar ansökningarna för överåriga första gången då anmälningstiden för berörda åldersklass har gått ut. Ansökningarna behandlas senast inom en vecka. För ansökningar som gäller fotboll så behandlas inga ansökningar som gäller för vårsäsongen efter den 31.5 och för höstsäsongen efter den 2.9.

1. Tillstånd för överårig kan godkännas för spelare, som är födda ett år före berörda åldersklass, och som deltar i distriktets tävlingsverksamhet för ungdomar.

2. Tillstånd för överårig spelare skall alltid på förhand ansökas via blanketten som finns nedan.

3. Tillståndet för överårig spelare är i kraft en spelsäsong och nationellt. Om förening skall delta i turnering utanför distriktet är föreningen skyldig att kontrollera med arrangören vilka turneringsspecifika regler denna har för överåriga spelare.

4. Laget kan ha högst fem (5) dispenser (överåriga och dubbelrepresentation tillsammans).

5. En spelare kan inte inneha flera dispenser. Spelare kan få tillstånd för överårig eller dubbelrepresentation, men inte båda samtidigt.

6. Spelaren kan spela endast i det juniorlag var han har dispens för att vara överårig, dvs spelaren har inte spelrätt i föreningens övriga ungdomslag. Om man bryter mot denna regel saknar spelaren spelrätt och dispensen slutar att gälla

7. Distriktet märker ut dispensen för överårig spelare i Taso.

8. Dispens för överårig spelare inom tävlingsverksamheten för fotboll och futsal skall ansökas skilt.

9. Distriktet behandlar ansökningarna och fakturerar lagen en hanteringsavgift som är 15 €/spelare. Godkänt tillstånd för överårig spelare är ikraft först då hanteringsavgiften är betald.

FOTBOLLENS REGLER TÄVLINGSVIS

Tävlingar ordnade av förbundet

I tävlingar som ordnas av förbundet gäller tävlingsbestämmelsernas 14 § 6 moment för överåriga spelare.

Puolen Suomen Liiga och Regionserie

Lag i Puolen Suomen Liiga, som ordnas gemensamt av flera distrikt, eller i Regionserien kan ha max två (2) spelare som har tillstånd att vara överåriga.

Laget kan använda två (2) spelare som har tillstånd att vara överåriga/match, båda spelarna kan vara samtidigt på planen.

Övriga tävlingar ordnade av distriktet

I övriga än ovan nämnda distriktet serier kan laget få tillstånd för högst fem (5) överåriga spelare, laget kan dock använda endast två (2) spelare som har tillstånd att vara överåriga/match, båda spelarna kan vara samtidigt på planen.

Om laget får tillstånd för fler än två (2) överåriga spelare, så kan inte laget stiga till regionserien eller delta i kvalet till B-ungdomars division I.

FUTSALENS REGLER TÄVLINGSVIS

Tävlingar ordnade av förbundet

I tävlingar som ordnas av förbundet gäller futsal-tävlingsbestämmelsernas 14 § 7 moment för överåriga spelare.

Övriga tävlingar ordnade av distriktet

I övriga än ovan nämnda distriktet serier kan laget få tillstånd för högst fem (5) överåriga spelare, laget kan dock använda endast två (2) spelare som har tillstånd att vara överåriga/match, båda spelarna kan vara samtidigt på planen.

Om laget får tillstånd för fler än en (1) överårig spelare, så kan inte laget delta i kvalet till FM-slutspelet.

För ansökningar som gäller futsal så behandlas inga ansökningar efter den 31.1.