Ansökan om dubbelrepresentation i Vasa distrikt 2019

Distriktet behandlar ansökningarna för dubbelrepresentation första gången då anmälningstiden för berörda åldersklass har gått ut. Ansökningarna behandlas senast inom en vecka. För ansökningar som gäller fotboll så behandlas inga ansökningar som gäller för vårsäsongen efter den 31.5 och för höstsäsongen efter den 2.9. För ansökningar som gäller futsal så behandlas inga ansökningar efter den 31.1.

1. Tillstånd för dubbelrepresentation kan godkännas för ungdomsspelare som deltar i distriktets tävlingsverksamhet.

2. Tillstånd för spelare med dubbelrepresentation skall alltid på förhand ansökas via blanketten som finns nedan.

3. Tillståndet för spelare med dubbelrepresentation är i kraft en spelsäsong och nationellt. Om förening skall delta i turnering utanför distriktet är föreningen skyldig att kontrollera med arrangören vilka turneringsspecifika regler denna har för spelare med dubbelrepresentation.

4. Laget kan ha högst fem (5) dispenser (överåriga och dubbelrepresentation tillsammans).

5. En spelare kan inte inneha flera dispenser. Spelare kan få tillstånd för överårig eller dubbel-representation, men inte båda samtidigt.

6. Spelaren kan spela i det lag var spelaren har fått tillstånd för dubbelrepresentation, samt i egna föreningens äldre åldersklasser samt i egna föreningens seniorlag.

7. Distriktet märker ut dispensen för spelare med dubbelrepresentation i Taso.

8. Dispens för spelare med dubbelrepresentation inom tävlingsverksamheten för fotboll och futsal skall ansökas skilt.

9. Distriktet behandlar ansökningarna och fakturerar lagen en hanteringsavgift som är 15 €/spelare. Godkänt tillstånd för spelare med dubbelrepresentation är ikraft först då hanteringsavgiften är betald.

DUBBELREPRESENTATION MELLAN TVÅ OLIKA FÖRENINGARS LAG

1. I spelarens egna förening finns inte ett lag som motsvarar spelarens åldersklass.

  • Spelaren kan spela med dubbelrepresentation i distriktsserie i en annan förening i egna åldersklassen utan ändring av representationsrätten.
  • Spelaren kan representera sin egen förening i distriktsserier för äldre ungdomar och seniorlag.
  • Om spelare byter under pågående säsong till förening som spelar i förbundets serie enligt spelarens ålder (A-pojkar, B-pojkar och B-flickor), skall spelaren flytta representationsrätten till berörda nya förening. Spelaren kan spela med dubbelrepresentation med tidigare föreningen i distriktsserier för äldre ungdomar och seniorlag.

2. I spelarens egna förening finns inte ett lag som motsvarar spelarens åldersklass eller i ett år äldre åldersklass.

  • Spelaren kan spela med dubbelrepresentation i distriktsserie i en annan förening i ett år äldre åldersklassen utan ändring av representationsrätten. Detta kan godkännas endast då den andra föreningen inte även kan erbjuda ett lag som motsvarar spelarens egna ålder.
  • Spelaren kan representera sin egen förening i distriktsserier för äldre ungdomar och seniorlag.

3. Föreningen har bara lag i serie med färre antal spelare på plan som motsvarar spelarens åldersklass.

  • Spelaren kan spela med dubbelrepresentation i distriktsserie i annan förening i den egna åldersklassen i serie med större antal spelare på plan (t.ex. 11mot11) utan ändring av representationsrätten.

4. I spelarens egna förening i spelarens egna åldersklass finns endast lag som spelar på en lägre nivå.

  • Spelaren kan spela i en annan förenings lag som spelar på en högre nivå i spelarens egna åldersklass, dock så att spelarens representationsrätt skall överflyttas till laget som spelar på den högre nivån.