Seuraviestintä

Palloliiton  strategiassa 2016-2020 viestintä ja vaikuttaminen on yksi neljästä päävalinnasta. Seuraviestintää on kehitetty osana laatujärjestelmää, alueellisissa viestinnän prosessikoulutuksissa sekä vaihtuvien viestintäteemojen koulutusilloissa. Lisäksi Kannusta mua –kampanja nostaa esiin juniorijalkapalloa.  Näiden lisäksi seurojen viestintävastaaville on tarjolla viestintäverkosto.

1) Viestinnän valmennuksen ohjelma on toteutettu 4 kertaa ja mukana on ollut 32 seuraa. ​Vuodeksi 2019 painopistetta käännettään enemmän kohti markkinointiviestintää, kumppanuuksia ja varainhankintaa. Valmennusten kumppanina ja  toteuttajana on viestintätoimisto Kaiku Helsinki. Rautaisen viestintäosaamisen lisäksi heillä on vahva seuratoiminnan toimintaympäristön tuntemus. Seurasta mukana on prosessin ajan 2 henkilöä ja osallistuminen vaatii seuralta sitoutumisen ohjelmaan. Uudistettu valmennus sopii mainiosti myös aikaisemmin mukana olleille seuroille.

  1. Valitaan 6-8 seuraa mukaan prosessiin
  2. Rakennetaan sisältö seuralähtöisesti.
  3. Teemoina mm. asiakasymmärrys, kumppaniviestintä, some sekä kirjallinen viestintä osana markkinointiviestintää
  4. Seuran tavoitteiden/kehityskohteiden valinta
  5. Neljä työpajaa kevään aikana välitehtävineen
Sisältö ja teemat 2019 - Haku ohjelmaan 9.2.2019 mennessä täältä. Lähijaksot pidetään tiistaina 12.3., tiistaina 9.4., keskiviikkona 15.5. ja tiistaina 11.6. Tuemme valittuja seuroja taloudellisesti ja omavastuuosuus seuralle on 500€/seura.

 

Lisätietoa: Taneli Haara, 0408280746

 
 
2) Viestintäverkosto

Tavoitteet:

- tutustuminen
- osaamisen jakaminen ja lisääminen
- yhteistyön lisääminen
- viestinnän kehittäminen yhdessä
- antaa tukea ja nostetta tehtävään

Verkosto kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa vaihtuvilla teemoilla. Lisäksi verkostolla on oma facebook-ryhmä. Tapaamiset  vuonna 2017: 19.1., 12.4., 30.8. ja 31.10. Lisätietoa: Silja Ranta, (09) 229 29 123.

 

3) Kannusta mua -kampanja