Kurinpito ja vastalauseet

Kurinpitoasiat Uudenmaan piirin alaisissa sarjoissa käsittelee ja ratkaisee piirihallituksen nimeämä kurinpitovaliokunta. Muiden piirien kanssa pelattavissa yhteisissä sarjoissa kurinpitoasiat käsittelee sarjasta vastaavan piirin kurinpitoelin.

Kurinpitovaliokunnan jäsenet,  johtosääntö ja pöytäkirjat>>

Siirtyvät pelikiellot>> 

Lisenssitarkistukset>> 

Kurinpitotilasto>>      

Vastalauseet
Vastalauseiden tekemisestä on ohjeet SPL:n kilpailumääräyksissä >> kohdassa 25 §. Vastalausemaksu vahvistetetaan vuosittain, lue lisää >>. Vastalauseet maksetaan tilille FI73 5612 1120 2809 01. Suoritettu maksu palautetaan mikäli vastalause hyväksytään.