Uudenmaan piirin erityismääräykset ja tulkintaohjeet - päivitetty 22.1.2019

Joukkueet voivat peluuttaa pelaajia joko:

 1. vuoden 2019 kilpailumääräysten 14§:n mukaan tai,
 2. näiden poikkeuslupamääräysten mukaisesti.

Piirillä on oikeus myöntää nuorten sarjoissa yksittäisen pelaajan edun perusteella poikkeuslupia, joita ovat:

 • kaksoisedustus kahden eri seuran välillä,
 • yli-ikäisyyslupa,
 • piirin yhteistyöseurasopimuksen mukaiset pelaajasiirrot.

Poikkeuslupa myönnetään aina määräajaksi joko yhdeksi pelikaudeksi (1.1. - 31.12.) kerrallaan tai vain kevät- tai syyskierrosta koskevaksi. Lupia ei voi muuttaa kesken kevät- tai syyskierroksen; sen sijaan lupia voidaan täydentää tai muuttaa kevätkierroksen jälkeen syksyn sarjojen osalta silloin, kun ne muodostavat omat erilliset kokonaisuutensa. 14 § kohdassa 3 mainitut siirtymiset joukkueiden välillä ovat mahdollisia koko kauden ajan. 

Miten poikkeuslupaa haetaan? Ennen poikkeuslupien hakemista kannattaa tarkoin perehtyä:

 • yksittäisten pelaajien niiden käytöstä saamaan hyötyyn verrattuna,
 • niiden käytöstä aiheutuviin joukkuetta koskeviin rajoituksiin,
 • ​sekä pelaajien peluuttamisessa saman ikäluokan joukkueissa, vanhemman ikäluokan joukkueissa että aikuisten sarjoissa.

Kaikki anomukset tehdään seuran vastuuhenkilöiden koordinoimina joko erillisellä lomakkeella tai sähköpostiviestillä. Anomuksissa tulee olla seuran valmennus- / junioripäällikön tai vastaavan lausunto, muuten anomuksia ei käsitellä. Määräyksen tarkoituksena on varmistaa, että seuran vastuuhenkilöt ovat tietoisia kokonaisuudesta ja että joukkueiden toiminta on kiinteä osa seuran kokonaisuutta. Lisäksi poikkeusluvista on pitänyt keskustella joukkueen pelisääntökeskusteluissa.

Pääsääntöisesti anomukset vuoden 2019 kevään osalta tulee jättää viimeistään 15.3. mennessä ja syksyn osalta (muutokset / täydennykset / uudet hakemukset) 30.6. mennessä. Anomuksia voi jättää piirille käsiteltäväksi siitä alkaen, kun sarjailmoittautumiset avataan. Kaikki määräajan jälkeen jätetyt anomukset käsittelee piirin kilpailuvaliokunta, jolloin niiden käsittelyaikaan saattaa tulla huomattavia viiveitä riippuen kilpailuvaliokunnan kokousrytmistä.

Kaikissa anomuksissa tulee olla:

 • nimettynä seura, joukkue, sarjataso, pelaaja(t), joita anomus koskee,
 • perusteet luvalle, miten lupa palvelee yksittäisen pelaajan etua,
 • seuran puolto / lausunto.

Myönnetyt luvat löytyvät kilpailuhallintajärjestelmästä (TASO:sta) eikä niistä lähetetä erillistä ilmoitusta kuin tapauksissa, joita ei hyväksytä tai joista vaaditaan lisäselvitystä. Myönnetyt poikkeusluvat näkyvät sekä joukkueiden pelaajaluetteloissa että ottelupöytäkirjoissa seuraavasti:

 • K* = kaksoisedustus kahdessa eri seurassa tai,
 • Y = yli-ikäisyyslupa.

Poikkeuslupien reunaehdot ja rajoitukset

Lupien tarkoituksena ei ole kilpailullisen menestyksen lisääminen, mistä johtuen alemmalla sarjatasolla pelaavalle joukkueelle voidaan asettaa rajoitus sarjanousuun eikä joukkue voi pelata piirin mitaleista. Jalkapalloon myönnetyt poikkeusluvat eivät ole automaattisesti voimassa futsalissa ja vastaavasti futsaliin myönnetyt luvat eivät ole voimassa jalkapallossa.

Rangaistusmääräykset

Määräysten rikkominen voi johtaa luvan peruuttamiseen ja rikkoneen joukkueen seuralle voidaan määrätä maksu kilpailumääräysten rikkomisesta ja/tai joukkueen ottelu/t voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä tuomita sääntöjä rikkoneen joukkueen tappioksi (3 – 0).