Pelaajan edustusoikeus

Alla Suomen Palloliiton kilpailumääräyksistä poimittuja kohtia liittyen pelaajan edustusoikeuteen. Määräykset löytyvät kokonaisuudessaan liiton futsal -sivuilta >>

Pelaajasiirtojen rekisteröinnin piirissä hoitaa jäsenpalvelu. Edustusoikeuden muutosten ohjeet jäsenpalvelun sivuilta >>.

10 § Pelipassi ja vakuutusturva
1. Jokaisella viralliseen kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa kyseessä olevaan kilpailuun oikeuttava pelipassi ja 3§:n f)-kohdassa määritelty vakuutusturva. Seura on vastuussa pelaajan pakollisen vakuutusturvan järjestämisestä, ellei siitä ole kirjallisesti toisin sovittu.
2. Ilman pelipassia oleva pelaaja katsotaan pelioikeudettomaksi pelaajaksi.

11 § Yleiset kansalliset edustusoikeusmääräykset
1. Pelaaja voi osallistua pelaajana viralliseen otteluun vain sen liiton jäsenseuran, jossa hänen edustusoikeutensa on, joukkueessa ellei näistä säännöistä tai erillismääräyksistä muuta johdu.
2. Pelaajan edustusoikeus rekisteröityy ensimmäisen kerran siihen liiton seuraan, jonka joukkueessa hän pelaa ensimmäisen virallisen ottelunsa tai jonka pelaajana hän ensimmäisen kerran lunastaa liiton pelipassin.
4. Jos pelaaja haluaa siirtää edustusoikeutensa toiseen seuraan, on hänen tai hänen valtuuttamansa henkilön PalloVerkossa pyydettävä edustustodistus siitä seurasta, missä hänellä on edustusoikeus. Näiden määräysten 12 §:ssä määritellään ne pelaajan iästä ja asemasta riippuvat ajankohdat, jolloin pelaajalla on oikeus tällaisen edustusoikeuden muutoksen tekemiseen.
9. Tämän pykälän aiemmista määräyksistä poiketen voi sellainen sopimukseton pelaaja, jolla ei edellisellä eikä kuluvalla pelikaudella ole ollut liiton pelipassia tai joka ei edellisellä eikä kuluvalla pelikaudella ole pelannut virallisessa ottelussa Suomessa, siirtää vapaasti ja ilman edustusoikeuden rekisteröintimaksun suorittamista edustusoikeutensa uuteen seuraan.

Määräaikainen siirto
12. Pelaajan edustusoikeus voidaan siirtää määräajaksi toiseen seuraan seuraavin ehdoin ja 14 momentissa mainituin rajoituksin:
– Määräaikaisuus alkaa maksupäivästä ja päättyy siihen merkittyä loppumispäivää seuraavana päivänä ja kestää vähintään 10 vuorokautta ja enintään 1.6. saakka;
– Määräaika ei saa päättyä 16.2.- 31.5. välisenä aikana;
– Kaikki osapuolet, vanha ja uusi seura sekä pelaaja, suostuvat siirtoon;
– Edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettava ennen pelaajan ensimmäistä peliä uudessa seurassa. 

12 § Vapaa siirto-aika ja rekisteröinti
1. Vapaa siirtoaika, jolloin sopimuksettoman pelaajan tulee pyytää edelliseltä seuraltaan edustustodistusta 11 §:n mukaisesti on 1.6. – 31.8.
2. Vapaan siirtoajan jälkeen pelaaja voi saada pelioikeuden uuteen seuraan vain entisen seuran suostumuksella. Pelaajasiirto eli edustusoikeuden siirtäminen seurasta toiseen voidaan tehdä liiton kilpailuissa 1.6. – 15.2. välisenä aikana. Piiri voi erikseen määrätä omissa kilpailuissaan siirtojen takarajan.
Huom! Uudenmaan piirissä siirron takaraja on 31.1.
4. Rekisteröinti uuteen seuraan on tehtävä aina ennen pelaajan ensimmäistä virallista ottelua uudessa seurassa ja viimeistään 15.2.

13 § Nuoren pelaajan edustusoikeusmääräykset 
3. Nuorella pelaajalla on pelioikeus myös seuransa vanhemmissa nuorten joukkueissa, sekä yhteensä kahdessa, eri sarjatasolla pelaavassa seuransa aikuisten joukkueessa. Pelioikeus kolmannessa aikuisten joukkueessa edellyttää luetteloinnin muutosta.
4. Nuori pelaaja voi pelata seuran saman ikäluokan joukkueessa ylemmällä sarjatasolla pelaavassa joukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä alemmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja seuraavana päivänä ylemmän sarjatason joukkueessa alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen.
5. Nuorella pelaajalla on pelioikeus myös 15.2. jälkeen kaikissa niissä seuran aikuisten ja nuorten joukkueissa, joissa hänellä näiden määräysten mukaan on pelioikeus. 
6. Siirryttäessä 4 momentissa mainittujen kahden joukkueen välillä ei tarvitse tehdä luetteloinnin muutosta.
7. Siirtyminen samassa seurassa kahden samalla sarjatasolla pelaavan joukkueen välillä vaatii aina luetteloinnin muutoksen.
8. Nuori pelaaja saa pelata vain yhden ottelun päivässä, lukuun ottamatta turnausmuotoisia kilpailuja. Kilpailun järjestäjä voi painavista syistä antaa luvan pelata useampia otteluita päivässä.
9. Liiton kilpailuissa luetteloinnin muutosta ei voi tehdä 15.2. jälkeen. Piiri voi erikseen määrätä omissa kilpailuissaan luetteloinnin muutoksen takarajan.
Huom! Uudenmaan piirissä luetteloinnin takaraja on 31.1. 
10. Tytöt saavat pelata poikien joukkueissa C-15 ja sitä nuoremmissa ikäluokissa. Kilpailun järjestäjä voi myöntää painavista syistä poikkeusluvan pelaamiseen vanhemmissa ikäluokissa.
11. Juniorisarjoissa noudatetaan futsal-kautta seuraavan jalkapallokauden ikäluokkia.  

14 § Aikuisen pelaajan joukkue
1. Aikuisen pelaajan pelioikeus on seuransa siinä joukkueessa, missä hän pelaa pelikauden ensimmäisen virallisen aikuisten ottelun. Pelaaja luetteloituu tähän joukkueeseen ja hän saa pelata ao. joukkueen lisäksi yhdessä muussa, eri sarjatasolla pelaavassa seuransa aikuisten joukkueista 3 ja 4 momentissa mainituin rajoituksin.
3. Aikuinen pelaaja voi 1 ja 2 momentissa mainituista joukkueista ylemmällä sarjatasolla pelaavassa joukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä pelata alemmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen ylemmän sarjatason joukkueessa. Ylemmällä sarjatasolla pelaavasta joukkueesta voi kuitenkin kerrallaan siirtyä alempaan joukkueeseen enintään kolme kyseisen joukkueen edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta aikuista pelaajaa.
4. Aikuinen pelaaja, joka 15.2. jälkeen pelaa ylemmän sarjatason joukkueen ottelussa, ei voi enää samalla pelikaudella pelata alemmalla sarjatasolla pelaavassa joukkueessa.
Huom! Uudenmaan piirissä luetteloinnin takarajan 31.1

16 § KKI-kilpailutoiminnan edustusoikeusmääräykset
1. Pelaajan KKI-edustusoikeus ikäluokassa on siinä seurassa, jossa hän pelaa ensimmäisen virallisen kyseisen ikäluokan KKI-ottelun.
2. Pelaaja voi edustaa eri KKI-ikäluokissa eri seuraa.
4. Pelaaja, joka on pelannut KKI-ikäluokan virallisessa ottelussa, voi aikaisintaan seuraavana päivänä pelata aikuisten virallisessa ottelussa tai KKI-ikäluokan virallisessa ottelussa. Aikuisten virallisessa ottelussa pelannut pelaaja voi aikaisintaan seuraavana päivänä pelata KKI-ikäluokan virallisessa ottelussa.
Huom! Mikäli KKI-pelaaja pelaa myös aikuisten sarjassa (Nelonen tms.), pitää edustusoikeuden olla tässä seurassa.