Erillismääräykset

Tässä futsalin erillismääräykset. Määräykset koskevat ensisijaisesti piirisarjoja ja Helsingin piirin kanssa pelattavia yhteisiä sarjoja.

Futsalin säännöt ja määrykset kokonaisuudessaan futsal.fi sivuilta >>

Edustusoikeus
Pelaaja saa edustaa futsalissa eri seuraa kuin kesän sarjoissa. Mikäli pelaaja ei ole aiemmin pelannut futsalia, rekisteröityy hän siihen seuraan jossa pelaa ensimmäisen virallisen ottelunsa.

Piirin sarjoissa pelaajan edustusoikeuden muutoksen voi tehdä 31.1. saakka, siirron rekisteröinnissä käytetään normaalia edustusoikeuden muutostoimintaa. Liiton kilpailuissa siirto voidaan tehdä 1.6.-15.2.

Pelaajan joukkue
Nuoren pelaajan pelioikeus on siinä seuran nuorten joukkueessa, mihin hän ikänsä puolesta kuuluu. Jos seuralla on samassa ikäluokassa useampia joukkueita, pelaajan edustusoikeus on siinä ikäluokan joukkueista, jossa hän pelaa pelikauden ensimmäisen virallisen ottelun ao. ikäluokassa.

Aikuisen pelaajan pelioikeus on seuransa siinä joukkueessa, missä hän pelaa pelikauden ensimmäisen virallisen aikuisten ottelun.

Harrastesarjat
Aikuisten harrastesarjoihin voivat osallistua kuluvalla kaudella korkeintaan miesten Nelosessa tai naisten Kakkosessa pelanneet pelaajat.

Pelaajaluettelo
Joukkueen pelaajat voidaan lisätä Taso -järjestelmään joukkueen toimihenkilön toimesta.

Pelipassi
Pelaaja ei saa pelata virallisissa otteluissa ennen kuin hänellä on voimassa oleva pelipassi.

Poikkeuksena tästä ovat aikuisten harrastesarjoihin osallistuvat kaveriporukat jotka eivät kuulu viralliseen seuraan. Huom! Ko. pelaajia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta!
Mikäli seurajoukkue osallistuu harrastesarjaan, tulee pelaajalla olla vähintään harrastepassi.

Poikkeusluvat
- kesän sarjoihin myönnetyt poikkeusluvat eivät ole voimassa futsalissa,
- poikkeuksena LKKI -ali-ikäisyydet joissa toimitaan kuten kesän sarjoissa >>.

Vakuutusturva
Kaikilla nuorilla pelaajilla pitää olla vakuutusturva. Piirin sarjoissa pelaavilla aikuisilla pelaajilla vakuutus on vapaaehtoinen, mutta suositeltava.

Ottelupöytäkirja
Kaikissa otteluissa käytetään sähköistä ottelupöytäkirjaa 
Mikäli joukkue laiminlyö sähköisen pöytäkirjan täytön, huomautetaan joukkuetta asiasta kerran ja tapauksen toistuessa seuraa siitä aina 50e sakko.
Joukkueiden tulee huolehtia, että joukkueiden pelaajalistat ovat ajan tasalla. Joukkue voi käyttää otteluissaan vain niitä, pelaajia jotka löytyvät joukkueen pelaajalistalta.
Vierasjoukkueen tulee päivittää pelaajat pöytäkirjaan peliä edeltävänä päivänä ja kotijoukkue tulostaa ottelupäivänä ennen peliä kaksi kappaletta pöytäkirjoja, jotka allekirjoitetaan ja toinen jää erotuomarille ja toinen kotijoukkueelle.
Erotuomarin pitää hyväksyä pöytäkirja 24 tuntia pelin päättymisestä.
Kotijoukkue asettaa otteluun toimitsijan joka kirjaa ottelutapahtumat (maalit, kumuloituvat virheet, varoitukset, kentältäpoistot).

Toimitsija
Kotijoukkue asettaa otteluun vähintään yhden toimitsijan joka kirjaa ottelupöytäkirjaan kumuloituvat virheet, maalit ja toimii ajanottajana. Ajanottaja voi olla myös eri henkilö (suositus).

Katso ohjeet toimitsijalle täältä >>

Tulospalvelu
Piirin sarjojen tulospalvelua ylläpidetään Taso-järjestelmässä . Kullakin joukkueella on yhteyshenkilö jolla on tulospalveluoikeus ja mahdollisuus antaa ottelutulos joukkueensa kotiotteluista, tulos ilmoitettava heti pelin jälkeen. Ilmoitukset käsitellään automaattisesti ja sarjatilanne on välittömästi ajan tasalla.

Ottelusiirrot
Ottelusiirroista peritään 75 euron maksu. Koska siirtoja on vaikea toteuttaa hallitilanteen vuoksi, tulee siirtoa haluavan joukkueen aina sopia ottelun siirto sekä piirin että vastustajan kanssa!

Poikkeussääntö
E 11 ja nuoremmat, maalivahti saa vapautettuaan pallon hallinnasta tai käynnistettyään pelin koskea uudestaan palloon muilla kehon osalla paitsi käsillä, vaikka vastapelaaja ei ole koskenut palloon. HUOM! Neljän sekunnin sääntö on silti voimassa, kun pallo on maalivahdin hallussa omalla kenttäpuoliskolla.

Kentältä poistot ja pelikiellot
Kentältä poistosta seuraa automaattisesti pelikielto, joka koskee välittömästi seuraavaa/seuraavia pelejä. Mahdollisista lisärangaistuksista päättää piirin kurinpitovaliokunta. Lue lisää >>

Varoitukset ja varoitussakko
Joukkueen saadessa samassa ottelussa vähintään viisi (5) varoitusta (suora kentältäpoisto tai vaihtopenkiltä poisto katsotaan kahdeksi varoitukseksi), sakotetaan seuraa 85 €. Toistuvissa tapauksissa kauden aikana sakko on 170 €.

Erotuomari
Piiri asettelee otteluihin erotuomarin

Erotuomarin laiminlyönti
Mikäli erotuomari jää pois ottelusta, on ottelut kuitenkin pelattava aikataulun mukaisesti. Tällöin on erotuomariksi valittava pätevin saatavissa oleva erotuomari. Ellei ketään erotuomaria ole paikalla, tulee otteluun osallistuvien seurojen valita erotuomariksi sopivaksi katsomansa henkilö, jonka valinnasta ja ratkaisuista ei voida tehdä vastalausetta. Erotuomarin laiminlyönti on saatettava piirin tietoon.

Luovutukset
Sarjoissa sallitaan yksi luovutus, samana päivänä olevat pelit luetaan yhdeksi luovutukseksi. Joukkue, joka olisi voinut aloittaa ottelun, tuomitaan voittajaksi 5-0. 

Luovuttaneeksi katsotaan joukkue, joka ei saavu otteluun tai saapuu vajaalukuisena tai myöhästyneenä esittämättä pätevää syytä. Joukkuetta kohdanneesta esteestä on viipymättä ilmoitettava kilpailun järjestäjälle, erotuomarille ja vastustajalle. Vajaalukuiseksi katsotaan joukkue, jossa ottelun alkamishetkenä ei ole pelisääntöjen edellyttämää vähintä pelaajamäärää. 

Luovutuksesta peritään lisäksi sakko, joka on ensimmäisestä kerrasta 100 € (LeikkiMaailma 85 €). Mikäli joukkue luopuu/suljetaan sarjasta on sakko kolminkertainen.

Vastalauseet
Vastalause on lähetettävä kirjallisesti kahden vuorokauden kuluessa ottelusta. Jos vastalause koskee pelaajan edustuskelpoisuutta, se on lähetettävä viikon kuluessa ottelusta. Vastalause on tarkoin perusteltava ja siihen tulee liittää kuitti kilpailun järjestäjän määräämän vastalausemaksun maksamisesta. Vastalausetta ei oteta tutkittavaksi jos vastalausemaksua ei ole maksettu ajoissa tai jos vastalausetta ei ole riittävästi perusteltu.  Vastalausemaksu  on 170 €. Maksu palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään.

Erotuomarin ratkaisuja koskevasta vastalauseesta on ilmoitettava erotuomarille heti ottelun jälkeen, ennen kuin erotuomari on poistunut ottelupaikalta. Kenttää tai varusteita koskevaa vastalausetta ei tutkita, ellei siitä ole ilmoitettu erotuomarille ennen ottelun alkua.

Sijoitusten määrittäminen
Tasapisteissä sijoitus ratkaistaan futsalin kilpailumääräysten mukaisesti >>.
Sijoitusotteluissa ei pelata jatkoaikaa, vaan varsinaisen peliajan päättyessä tasan ottelut ratkaistaan rangaistuslaukauskilpailulla.

Palkinnot
Sarjojen kolmelle parhaalle joukkueelle jaetaan 14 mitalia. Mitaleista voi tehdä lisätilauksen.

Pallo
Molemmat jokkueet tuovat peliin oman futsaliin tarkoitetun pelipallon, josta tuomari valitsee paremman.