Seurakehitys

Tavoitteena on tukea seuratoiminnan kehittymistä, arviointia ja jatkuvuutta. Seurajohdon tueksi on olemassa kohdennettuja toimenpiteitä, joiden avulla seurojen elivoimaa tuetaan. Seurojen päätoimisille ja vapaaehtoisille on omat koulutuksensa, joiden kautta osaamista ja pitkäjänteisyyttä on mahdollista lisätä.

 

Lisätietoja seurakehitysasioissa antaa SPL Tampereen toiminnanjohtaja Timo Korsumäki, timo.korsumaki(at)palloliitto.fi

 

Seuraohjelma.fi sivusto kokoaa keskeisen seuran hallinnon, urheilutoiminnan sekä viestinnän ja markkinoinnin materiaalit ja työkalut yhteen. Kattava hakupalvelu mahdollistaa asioiden helpon löytämisen. www.seuraohjelma.fi

Seuraohjelman osana seurojen kehittymisen tueksi on eri kohderyhmille erilaisia palveluja, joista seura voi valita omaan tilanteeseensa sopivat vaihtoehdot.

Seurojen ja toimihenkilöiden kehittämiseen suunnatut toimenpiteet

Seurojen laatujärjestelmä

Seurojen laatujärjestelmä on osa seuraohjelmaa ja rakentuu kolmeen osa-alueeseen. Johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta sekä viestintä ja markkinointi ovat osa-alueet, joihin kriteerit on laadittu. Laatujärjestelmä on työkalu seuran kehittämseen.

Laatujärjestelmä (seuraohjelma.fi -sivustolla)
Laatujärjestelmä-esite
Kvalitetssystem

Laatujärjestelmä on avattu kaikille seuroille. Seurat tulevat mukaan järjestelmään ohjatun itsearvioinnin kautta. Työkalu on seuroille erinomainen mahdollisuus kartoitaa om toiminta tekä tehdä kehityssuunnitelmia tulevaisuuteen. Työkalu sopii erilaisille ja eri tilanteissa oleville seuroille.

Mukaan ohjatun itsearvioinnin kautta (2 1/2-3h)

Avoin kaikille
Konsultoiva vierailu, jossa seuran henkilöt käyvät kriteereistä keskustelua
Tavoitteena tunnistaa seuran kehitystarpeet
Tilaisuudessa paikalla :

 • Seuran hallituksen edustus (vähintään pj ja hallituksen jäsen)
 • Hallinnosta vastaava (toiminnanjohtaja tms.)
 • Valmennuksesta vastaava
 • Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava
 • Seuran mahdolliset päätoimiset henkilöt
 • Palloliiton edustaja (SPL Tampere: Timo Korsumäki)
   

Miten mukaan?

Olkaa yhteydessä, sovitaan tapaaminen ja järjestetään tilaisuus (nopeammin mukaan)
Tulemme myös vuoden aikana olemaan valittuihin seuroihin yhteydessä suoraan

 • Tapaamisen sopiminen
 • Infokirje seuralle
 • Tunnusten lähettäminen
   

Lisenssijärjestelmä (Veikkausliiga, Ykkönen, Naisten liiga) on erillinen järjestelmä, mutta yhteensopiva laatujärjestelmän kautta. Näin samoja asioita ei tarvitse käydä useita kertoja läpi.

Sinettiseurat ovat nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet Nuori Suomi Sinetin tunnustuksena laadukkaasta nuorisotoiminnastaan. Nuori Suomi Sinetin seuralle myöntää lajiliitto. Nuori Suomi Sinettiseuroja on noin 500 lähes 40 eri urheilulajissa.

SPL Tampereen sinettiseurat

JanPa, Tuisku, Haka-j., NoPS, Ilves, TPV, HJS, TKT

Sinettiseuran toiminnan on mm. oltava:
- monipuolista ja kasvatuksellista
- seuran on pidettävä huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta
- seuran ohjaajat ovat saaneet tehtäväänsä asianmukaisen koulutuksen

Näiden yhteisten sääntöjen pohjalta Palloliitto on määrittänyt lajin omat Sinettikriteerinsä, jotka on integroitu seurojen laatujärjestelmään.

Puheenjohtaja-tapaamiset

Tapaamiset ovat seurojen puheenjohtajille suunnattuja tukiverkostotapaamisia, jotka kokoavat puheenjohtajat säännöllisesti yhteen keskustelemaan, jakamaan tietoa ja kehittämään yhdessä suomalaista seuratoimintaa. Tapahtumat on suunnattu puheenjohtajalle tai hänen estyessään varapuheenjohtajalle. Vuosittain järjestetään kaksi tapaamista.

PJ-tapaamisten tavoitteet:
•          Lisätä seurojen puheenjohtajien verkostoitumista
•          Seuratoiminnan hyvän hallinnon kehittäminen yhdessä
•          Seurojen välisen yhteistyön lisääminen
•          Arvostuksen osoittaminen puheenjohtajille

Seurojen ääni -seminaari

27.-28.1.2017 Tampereella, Sokos Hotel Ilves
Perinteinen Isännän ääni -seminaari on saanut uuden nimen, Seurojen ääni - seminaari.Tervetuloa Tampereelle vaikuttamaan ja jakamaan kokemuksia Suomalaisesta ja jalkapapallosta ja seuratoiminnasta.