Farmisopimus

FARMISOPIMUSSÄÄNNÖT

1. Kaudella  2019-2020 voi piirin miesten futsalsarjoissa: Kakkosessa, Kolmosessa ja Nelosessa pelaava seura tehdä farmisopimuksen yhden eri piirinsarjan sarjatasolla pelaavan seuran kanssa.

Seuralla voi olla vain yksi farmisopimus, joko liiton tai piirin, kerrallaan voimassa. Piirin farmisopimuksen voi tehdä 16.9.2019-19.10.2019 välisenä aikana, liiton farmisopimuksen tekoajan päättymisen jälkeen.

Jos sopimusjoukkueet joutuvat kesken kilpailukauden sarjojen jakautuessa samaan jatkokilpailuun, farmisopimus raukeaa ja 3 § mukaisesti suoritetusta rekisteröintimaksusta palautetaan puolet.

2. Sopimus tulee tehdä piirin futsalin farmisopimuskaavakkeella ja se tulee vahvistaa viimeistään 19.10.2019 maksamalla rekisteröintimaksu piirin tilille.

Kilpailun järjestäjä voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen aikaisemman sarjan alkua. Sopimus tulee voimaan, kun rekisteröintimaksu on suoritettu.

3. Rekisterointimaksu kaudelle 2019-2020 on 150 euroa.

4. Sopimuksen tultua voimaan saavat ne pelaajat, joiden edustusoikeus on jommankumman sopimusosapuolen seurassa, pelioikeuden 6-8 §:n mukaisesti toisen osapuolen joukkueessa ilman edustusoikeuden muutosta.

5. Siirroista tulee aina tehdä ilmoitus piirin ennen peliä. Siirrot ilmoitetaan piirin s-postitse kilpailupäällikölle ennen ottelua. Ilmoituksen laiminlyönti voi johtaa kurinpitomenettelyyn.

6. Siirtojen määrää ei ole rajoitettu. Kuitenkin ylemmästä seurasta siirretyistä ylemmän seuran aikuisista pelaajista voi alemmassa seurassa pelata samassa ottelussa vain kolme pelaaja. Siirtoja ei voi tehdä 15.2.2020 jälkeen.

Aikarajoitus ei koske maalivahteja, kun siirto tapahtuu tämän sopimuksen alemmasta seurasta ylempään. Mikäli maalivahti pelaa 15.2. jälkeen ylemmän sarjan ottelussa, hän ei voi enää siirtyä farmisopimuksen perusteella alempaan sarjaan pelaamaan.

7. Aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa edellisen virallisen ottelun jälkeen KUUDENTENA päivänä, kun pelaaja siirtyy ylemmästä seurasta alempaan ja seuraavana päivänä, kun pelaaja siirtyy alemmasta seurasta ylempään.

Nuoren pelaajan pelioikeus alkaa toisessa seurassa seuraavana päivänä.

Ylemmän seuran aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa kuitenkin kuudentena päivänä ja nuoren pelaajan seuraavana päivänä siirryttäessä alemmasta seurasta ylemmän seuran reservijoukkueeseen, jos se pelaa samalla tai alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura.

Ylemmän seuran aikuisella pelaajalla, joka on pelannut ylemmän seuran reservijoukkueessa, on pelioikeus alemmassa seurassa seuraavana päivänä, mikäli ylemmän seuran reservijoukkue pelaa alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura, kuitenkin aikaisintaan kuudentena päivänä ylemmän seuran ylemmässä joukkueessa pelatun ottelun jälkeen.

8. Aikuisen pelaajan pelioikeus on 15.2.2020 jälkeen loppukauden ajan siinä seurassa, jossa hän pelaa ensimmäisen virallisen ottelun edellä mainitun päivämäärän jälkeen. Nuori pelaaja voi siirtyä näiden määräysten mukaisesti myös 15.2.2020 jälkeen.

9. Pelikauden jälkeen pelioikeus palautuu siihen seuraan, jossa pelaajalla on edustusoikeus.

10. Farmisopimuksen piiriin kuuluvalla pelaajalla ei ole pelioikeutta toisen sopimuspuolen reservi- tai juniorijoukkueessa.

11. Pelikiellossa oleva pelaaja voi vaihtaa seuraa pelikiellon aikana, mutta pelioikeus toisessa seurassa voi alkaa vasta, kun pelaajan pelikielto on päättynyt. Pelioikeus toisessa seurassa alkaa

  • aikuisella pelaajalla siirryttäessä ylemmästä seurasta alempaan kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä
  • aikuisella pelaajalla siirryttäessä alemmasta seurasta ylempään seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä
  • nuorella pelaajalla seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä

12. Pelaajan katsotaan pelanneen ottelussa, jos hänet on kirjattu ottelupöytäkirjaan pelaajaksi.

13. Muilta osin sovelletaan liiton ja piirin futsalin kilpailu- ja muita määräyksiä.