Farmisopimus

SPL LÄNSI-SUOMEN piirin futsalin farmisopimussäännöt

1 § Kaudella 2018 - 2019 voi SPL Länsi-Suomen piirin Futsalsarjoissa pelaava seura tehdä farmisopimuksen yhden eri tasolla pelaavan seuran kanssa.
Seuralla voi olla vain yksi farmisopimus kerrallaan voimassa (ml. liiton farmisopimus).
Jos sopimusjoukkueet joutuvat kesken kilpailukauden sarjojen jakautuessa samaan jatkokilpailuun, farmisopimus raukeaa.
Tällainen piirin farmisopimus ei anna kenellekään pelaajalle oikeutta pelata sopimuskaudella Palloliiton kilpailuissa (ml. Futsal Cup) eikä sellaisissa jatkosarjoissa tai karsintaotteluissa, joissa karsitaan
Palloliiton sarjaan ja johon osallistuu eri piirien alueelta olevia joukkueita, muussa kuin siinä seurassa, jossa hänen virallinen edustusoikeutensa on.

2 § Sopimus tulee tehdä piirin toimittamalle kaavakkeelle ja se tulee vahvistaa viimeistään 20.11.2018 maksamalla rekisteröintimaksu SPL Länsi-Suomen piirin tilille (TOP: FI27 5710 0420 0802 93). Sopimus tulee voimaan, kun rekisteröintimaksu on suoritettu.

3 § Piirin vahvistama rekisteröintimaksu on 150 €

4 § Sopimuksen tultua voimaan saavat ne pelaajat, joiden edustusoikeus on jommankumman sopimusosapuolen seurassa, pelioikeuden 6 - 8 §:n mukaisesti toisen osapuolen joukkueessa ilman edustusoikeuden muutosta.

5 § Siirroista tulee aina tehdä ilmoitus SPL Länsi-Suomen piiriin ennen peliä. Ilmoituksen laiminlyönti voi johtaa kurinpitomenettelyyn.

6 § Siirtojen määrää ei ole rajoitettu. Kuitenkin ylemmästä seurasta siirretyistä ylemmän seuran aikuisista pelaajista voi alemmassa seurassa pelata samassa ottelussa vain kolme pelaaja. Siirtoja ei voi tehdä 15.2.2019 jälkeen. Aikarajoitus ei koske maalivahteja, kun siirto tapahtuu tämän sopimuksen alemmasta seurasta ylempään.

7 § Aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa edellisen virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä, kun pelaaja siirtyy ylemmästä seurasta alempaan ja seuraavana päivänä, kun pelaaja siirtyy alemmasta seurasta ylempään.
Nuoren pelaajan pelioikeus alkaa toisessa seurassa seuraavana päivänä.
Ylemmän seuran aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa kuitenkin kuudentena päivänä ja nuoren pelaajan seuraavana päivänä siirryttäessä alemmasta seurasta ylemmän seuran reservijoukkueeseen, jos se pelaa samalla tai alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura.
Ylemmän seuran aikuisella pelaajalla, joka on pelannut ylemmän seuran reservijoukkueessa, on pelioikeus alemmassa seurassa seuraavana päivänä, mikäli ylemmän seuran reservijoukkue pelaa alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura, kuitenkin aikaisintaan kuudentena päivänä ylemmän seuran ylemmässä joukkueessa pelatun ottelun jälkeen.

8 § Aikuisen pelaajan pelioikeus on 15.2.2019 jälkeen loppukauden ajan siinä seurassa, johon sopimusosapuolet ovat sen 15.2.2019 mennessä kirjallisesti SPL Länsi-Suome piiriin ilmoittaneet. Nuori pelaaja voi siirtyä näiden määräysten mukaisesti myös 15.2.2019 jälkeen.

9 § Pelikauden jälkeen pelioikeus palautuu siihen seuraan, jossa pelaajalla on edustusoikeus.

10 § Farmisopimuksen piiriin kuuluvalla pelaajalla ei ole pelioikeutta toisen sopimusosapuolen reservi- tai juniorijoukkueessa.

11 § Pelikiellossa oleva pelaaja voi vaihtaa seuraa pelikiellon aikana, mutta pelioikeus toisessa seurassa voi alkaa vasta, kun pelaajan pelikielto on päättynyt. Pelioikeus toisessa seurassa alkaa:

-aikuisella pelaajalla siirryttäessä ylemmästä seurasta alempaan kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä
-aikuisella pelaajalla siirryttäessä alemmasta seurasta ylempään seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä
-nuorella pelaajalla seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä 

12 § Pelaajan katsotaan pelanneen ottelussa, jos hänet on kirjattu ottelupöytäkirjaan pelaajaksi.

13 § Muilta osin sovelletaan liiton ja piirin futsalin kilpailu- ja muita määräyksiä.