Palkkiosääntö futsal

Keski-Suomen Piirin futsalin erotuomaripalkkiot on sidottu indeksiin. Indeksiluku tarkistetaan vuosittain syyskuussa ennen futsalsarjojen alkua. Syyskuussa 2016 indeksiluku oli 1917.

Sarja Palkkio yhdellä erotuomarilla Palkkio kahdella erotuomarilla Aseteltavien erotuomarien määrä
Miehet Kakkonen - 40,60 € 2
Miehet Kolmonen, Naiset Kakkonen / Kilpasarja 28,20 € 23,20 € 2
Miehet Nelonen 24,20 € 20,20 € 2
Naiset & Miehet Harrastesarja 20,40 € - 1
A-juniorit 24,20 € 20,20 € 2
 B-juniorit 22,20 € 19,10 € 2
C-juniorit 20,30 € 16,10 € 1
Cn-juniorit ja nuoremmat 17,20 € 13,20 € 1

Toimitsijapalkkio (FinalFour-ottelut): 9,20€

Matkakustannukset ja päivärahat

1. Matka on aina tehtävä niin, että seuralle/maksajalle siitä aiheutuvat kokonaiskustannukset (palkkiot, matkat, päivärahat) muodostuvat mahdollisimman pieniksi. Vaihtaessaan erotuomaritehtäviä erotuomarin tulee pyrkiä siihen, ettei tehtävän vaihdoksen johdosta järjestävälle seuralle tule oleellisia lisäkustannuksia alkuperäiseen erotuomarimääräykseen verrattuna.
2. Yleisillä kulkuneuvoilla matkustettaessa on matkakulujen kuittien kopiot liitettävä Tasossa matkalaskuihin.
3. Erotuomareiden matkustaessa on pyrittävä siihen, että koko kolmikko saapuu mahdollisuuksien mukaan samalla kuljetuksella.
4. Matkakulut korvataan todellisten matkakilometrien mukaan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti. (verohallinnon ohjeet>>)
5. Päivä- ja osapäivärahaa maksetaan verohallinon ohjeistuksen mukaisesti.
Tarkennuksia kohtaan 5.:
- mikäli taulukkomatkasta yhteiskuljetuksen takia poiketaan, siitä tulee antaa selvitys matkalaskussa perusteluineen.
- matka-aikaan lasketaan erotuomariston ottelun jälkeen peseytymiseen, tarkkailupalaveriin ja ruokailuun käyttämä aika, kuitenkin enintään kaksi ja puoli tuntia.
- erotuomarin tulee aina päivärahaa veloittaessa mainita laskussaan matkan lähtöaika ja matkan päättymisaika.
- päivärahaa veloitettaessa kaiken pohjana tulee olla laskun oikeellisuus ja rehellisyys.