Palkkiosääntö futsal

Itäisen alueen futsalin erotuomaripalkkiot 2019 -2020.

Sarja Palkkio yhdellä erotuomarilla Palkkio kahdella erotuomarilla / erotuomari Aseteltavien erotuomarien määrä
Miehet Kakkonen (FM2) - 42,56 € 2
Miehet Kolmonen (FM3) ja Naiset Kakkonen (FN2) - 28,45 € 2
Miehet Nelonen (FM4) 28,45 € 20,17 € 2
KKI, Miehet Harraste (FMH) ja Naiset Harraste (FNH) 20,17 € - 1
FP17 ja FT18 28,75 € 21,10 € 2
FP15 ja FT15  20,17 € 20,17 € 2
FP13, FP12 ja FT13  15,02 € 15,02 € 1
FP11, FT11 ja nuoremmat  14,75 € 14,75 € 1

Yksittäisten piirinmestaruusturnausten palkkiot päätetään tapahtumakohtaisesti, ottelun peliajan perusteella.

Matkakustannukset ja päivärahat

1. Matka on aina tehtävä niin, että seuralle/maksajalle siitä aiheutuvat kokonaiskustannukset (palkkiot, matkat, päivärahat) muodostuvat mahdollisimman pieniksi. Vaihtaessaan erotuomaritehtäviä erotuomarin tulee pyrkiä siihen, ettei tehtävän vaihdoksen johdosta järjestävälle seuralle tule oleellisia lisäkustannuksia alkuperäiseen erotuomarimääräykseen verrattuna.
2. Yleisillä kulkuneuvoilla matkustettaessa on matkakulujen kuittien kopiot liitettävä Tasossa matkalaskuihin.
3. Erotuomareiden matkustaessa on pyrittävä siihen, että koko kolmikko saapuu mahdollisuuksien mukaan samalla kuljetuksella.
4. Matkakulut korvataan todellisten matkakilometrien mukaan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti. (verohallinnon ohjeet>>)
5. Päivä- ja osapäivärahaa maksetaan verohallinon ohjeistuksen mukaisesti.
Tarkennuksia kohtaan 5.:
- mikäli taulukkomatkasta yhteiskuljetuksen takia poiketaan, siitä tulee antaa selvitys matkalaskussa perusteluineen.
- matka-aikaan lasketaan erotuomariston ottelun jälkeen peseytymiseen, tarkkailupalaveriin ja ruokailuun käyttämä aika, kuitenkin enintään kaksi ja puoli tuntia.
- erotuomarin tulee aina päivärahaa veloittaessa mainita laskussaan matkan lähtöaika ja matkan päättymisaika.
- päivärahaa veloitettaessa kaiken pohjana tulee olla laskun oikeellisuus ja rehellisyys.