Koderna för varnig och utvisning

  VARNINGSKODER
A osportsligt uppträdande (lindrig förseelse, farligt spel, eller fasthållning)
B att kritisera domarna verbalt eller med gester (kritik eller protest mot domslut)
C fortsatt regelstridigt spel
D fördröjande av spelet
E brott mot i regel bestämda avstånd hörna och frispark / 9,15m och inkast / 2m
F beträda spelplanen utan domarens tillstånd
G att avlägsna sig från spelplanen utan domarens tillstånd

 

  KODERNA FÖR UTVISNING
H brutalt spel (oacceptabelt eller orimligt bruk av kraft)
I våldsamt uppträdande (såsom hänsynslöst och våldsamt uppträdande)
J spotta på motståndare eller på någon annan
K hindra motståndarnas mål eller uppenbar målchans genom att avsiktligt spela bollen med handen
L hindra motståndare som rör sig mot målet och som har en uppenbar målchans på ett sådant sätt att frispark eller straff utdöms
M skamlöst, sårande eller förolämpande språkbruk eller/och gester
N andra varningen i samma match