Ansökan för överåriga spelare

Ansökningar för överåriga spelare behandlas en gång per veckan och behandlingsdag är onsdag. Med undantag för juli, när ansökningar inte behandlas. Ansökningen för överåriga spelare behandlingsavgift är 15 € / spelare. Behandlingsavgifter faktureras efter ansökningar har behandlat. Överåriga spelaren har tillstånd att spela först då behandlingsavgift är betalt.

Distriktets regler för överåriga spelare (bara på finska) >>>