Anhållan om att flytta en match

Innan man anhåller om att flytta en match bör lagen sinsemellan komma överens om ett nytt speldatum för matchen, försäkra sig om planreservering och om matchens skiljedomare, ifall det till ifrågavarande match redan utsetts skiljedomare.

För otillåtet flyttade matcher uppbärs de av distriktets höstmöte godkända böterna 100€.