Yhteisjoukkuesopimuslomake Kaakkois-Suomi

Jäljempänä olevat seurat ovat sopineet muodostavansa Suomen Palloliiton Yhteisjoukkuemääräysten tai Kaakkois-Suomen piirin määräysten mukaisen yhteisjoukkueen ja sitoutuneet luovuttamaan seuraan rekisteröidyt tai siihen rekisteröitävät, sopimuksen piiriin kuuluvat pelaajat yhteisjoukkueen käyttöön.

Muodostettu yhteisjoukkue tulee toimimaan alla nimetyn yhteistoimintaseuran alaisuudessa ja olemme erillisellä keskinäisellä sopimuksella sopineet tarkemmin ko. organisaatiolle kohdistettavista, yhteisjoukkuetoiminnan edellyttämistä tukitoimista.

Perustelu vaaditaan 11-vuotiaiden ja nuorempien yhteisjoukkueissa. Tähän kenttään selvitys myös jos sopimus koskee useampaa saman ikäluokan eri tasolohkoissa pelaavaa joukkuetta.
"Vastuuseura", jonka alla joukkue pelaa ja joka vastaa mm. taloudelliisesti joukkueen toiminnasta.