Etelän Futisnaiset -verkosto

Etelän Futisnaiset on 2016 perustettu vapaamuotoinen verkosto Uudenmaan ja Helsingin futisaktiivinaisille. Verkoston päätavoite on naisten määrän lisääminen jalkapallotoiminnassa ja -päätöksenteossa. Lisäksi tavoitteena on jakaa kokemuksia, tietoa ja tukea. 

Etelän Futisnaiset -verkosto osoittaa toiminnallaan esimerkkiä laajasta ja avoimesta seurojen välisestä yhteistyöstä jalkapallon hyväksi. Ryhmässä jaetaan tietoa, kysytään neuvoja, kehitetään seuroja yhdessä, tavataan, tutustutaan ja parannetaan futismaailmaa. Ja pidetään hauskaa!

Verkosto on matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo tulla mukaan. Verkostotapaamisia järjestetään vähintään 2 vuodessa, lisäksi kaikki jäsenet voivat järjestää tapaamisia oma-aloitteisesti.

Ryhmään toivotaan naisia, joilla on kiinnostus kehittää suomalaista jalkapallotoimintaa sekä halu verkostoitua. Ryhmä toimii ja viestii ”Etelän futisnaiset” facebook-ryhmän kautta. 

Lisätietoja: Silja Ranta, (09) 229 29 123