Futsal-ohjeet

Alue Etelän erillismääräykset

Yleisesti noudatetaan Futsalsääntöjä. Alla tarkennuksia sääntöihin, joita noudatetaan Etelän alueen järjestämissä futsalsarjoissa kaudella 2019 - 2020.

1. OTTELUPÖYTÄKIRJA
Kaikissa otteluissa käytetään sähköistä ottelupöytäkirjaa pelaajalistojen vahvistamiseen. Paperinen pöytäkirja pitää kuitenkin tulostaa toimitsijaa varten (jos vaaditaan). Joukkueilla on oltava ottelupöytäkirja vahvistettuna Tasossa ja toimitsija (jos vaaditaan) valmiina aloittamaan ottelu 5 min ennen virallista aikaa. Näin varmistetaan otteluiden alkaminen ajallaan. Joukkueita voidaan sakottaa, mikäli eivät ole ajoissa valmiina. Yhdessä pelissä saa olla 14 pelaajaa.

2. TOIMITSIJA
Kotijoukkue asettaa otteluun aina vähintään yhden toimitsijan joka kirjaa ottelupöytäkirjaan kumuloituvat virheet, maalit ja toimii tarvittaessa ajanottajana. Ajanottajan suositellaan olevan eri henkilö. Toimitsijaa ei tarvita otteluissa, joissa on suora peliaika. 

3. PELIPASSI
Kaikissa sarjoissa lukuun ottamatta aikuisten harrastesarjoja voimassa oleva pelipassi on pakollinen. Uusi passi pitää hankkia 1.1.2020 alkaen ennen seuraavaa peliä. Uuden passin pystyy ostamaan joulukuun alusta alkaen.

4. EDUSTUSOIKEUS
Futsalissa ja jalkapallossa voi edustusoikeus olla eri seuroissa. Pelaajalle pitää merkitä Pelipaikassa futsal-rooli. Jos rooli on eri seurassa, kuin missä pelaa futsalia, tulee pelaajasta tehdä futsalsiirto oikeaan seuraan. Tämä siirto on maksullinen. Pelaaja, joka ei ole pelannut futsalia edellisellä kaudella, pitää siirtää uuteen seuraan, jos hänellä on futsal-rooli joskus ollut. Jos pelaajalla ei ole ollut pelipassia kuluvana tai edellisenä vuotena, pelaajasiirto on maksuton ja tulee tehdä ennen pelipassin ostamista.
Pelaaja voi vaihtaa seuraa tai joukkuetta 15.2. saakka. Tällöin siirto tehdään Pelipaikassa ja maksu on saman suuruinen kuin jalkapallossa. 

Alueen futsalsarjoissa ei ole käytössä Palloliiton futsalin kilpailumääräysten 23§ fkohdan laiminlyöntiin liittyvää rangaistusta. (23§ 2.kohta). Ko. pykälän f-kohdan laiminlyönti voidaan käsitellä kuitenkin erillisenä kurinpitoasiana.

Aikuinen pelaaja ei saa pelata samana päivänä kahdessa eri joukkueessa, paitsi jos toinen joukkueista on FM35 (KKI) tai harrastesarjan joukkue. Nuori pelaaja saa pelata vain yhdessä joukkueessa/päivä.

Aikuinen pelaaja voi ylemmällä sarjatasolla pelaavassa joukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä pelata alemmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen ylemmän sarjatason joukkueessa. Ylemmällä sarjatasolla pelaavasta joukkueesta voi kuitenkin kerrallaan siirtyä alempaan joukkueeseen enintään kolme kyseisen joukkueen edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta aikuista pelaajaa. Aikuinen pelaaja, joka 15.2. jälkeen pelaa ylemmän sarjatason joukkueen ottelussa, ei voi enää samalla pelikaudella pelata alemmalla sarjatasolla pelaavassa joukkueessa.

Nuoren pelaajan joukkue seurassa
1. Pelaajalla on pelioikeus vain yhdessä ikäluokan joukkueessa/sarjataso.
2. Nuorella pelaajalla on pelioikeus myös seuransa vanhemmissa nuorten joukkueissa sekä kaikissa seuransa aikuisten joukkueessa, kuitenkin vain yhdessä joukkueessa/sarjataso.
3. Nuori pelaaja voi pelata seuran saman nuorten ikäluokan joukkueessa ylemmällä sarjatasolla pelaavassa joukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja ylemmän sarjatason joukkueessa alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen. Ylemmällä sarjatasolla pelaavista joukkueista voi kuitenkin kerrallaan siirtyä alempaan joukkueeseen enintään kolme kyseisten joukkueiden edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta pelaajaa.

Yli-ikäinen
Nuorten sarjan joukkueen kokoonpanoon voidaan kirjata yksi sellainen pelaaja, joka on syntynyt ko. sarjan ikäluokkaa edeltävän vuoden aikana. Kyseisellä pelaajalla ei ole pelioikeutta muissa nuorten sarjojen joukkueissa. Yli-ikäisiä pelaajia (YI-pelaaja) voidaan nimetä kaikkiin nuorten sarjoihin ja ikäluokkiin. Joukkueen tulee ilmoittaa YI-pelaajansa nimi kilpailun järjestäjälle ennen kuin pelaaja pelaa sarjassa ensimmäisen ottelunsa, kuitenkin viimeistään 31.1.

Huom!. Edustusoikeudet voivat olla eri seuroissa jalkapallossa ja futsalissa.

Harrasteliigan edustusoikeusmääräykset ovat omalla sivulla.

5. KENTÄLTÄPOISTOT, PELIKIELLOT JA VAROITUSSAKKO
Miesten Kakkosessa ja Kolmosessa huomioidaan yksittäiset varoitukset liiton määräysten tapaanFutsal Cupissa kertyneet varoitukset eivät kuitenkaan kerrytä varoitustiliä näissä sarjoissa.
Joukkue saa ottaa toisen pelaajan kentältä poistetun pelaajan tilalle 2 minuutin (3 min jos on suora peliaika) kuluttua, jos vastustaja ei ole tehnyt maalia sinä aikana. Mikäli vastustaja tekee kyseisenä aikana maalin saa joukkue jatkaa maalin jälkeen täysilukuisena.

Kentältäpoistosta seuraa aina automaattisesti yhden ottelun pelikielto. Pelikielto koskee välittömästi seuraavia pelejä. Piirin kurinpitovaliokunta päättää erikseen mahdollisista lisärangaistuksista.
Joukkueen saadessa samassa ottelussa vähintään neljä varoitusta joukkueelle määrätään 85,- euron sakko, suora punainen lasketaan kahdeksi varoitukseksi kuten vaihtopenkiltä poistaminen.
Siirtyvät pelikiellot menevät liiton varoitussääntöjen mukaan.

6. POIKKEAVUUDET FUTSALSÄÄNNÖISTÄ
11-vuotiaiden ja sitä nuorempien sarjoissa maalivahti saa, vapautettuaan pallon hallinnasta tai käynnistettyään pelin, koskea uudestaan palloon muulla kehon osalla paitsi käsillään, vaikka vastapelaaja ei ole koskenut palloon. HUOM! Neljän sekunnin sääntö on silti voimassa, kun pallo on maalivahdin hallussa omalla kenttäpuoliskolla.
Piirin peleissä on aikalisä vain peleissä, jotka pelataan tehokkaalla peliajalla.
Rangaistuspotkukilpailussa laukaisee ensin kolme pelaajaa molemmista joukkueista ja sen jälkeen pareittain ratkaisuun asti.

7. TASAPISTEET
Tasapisteiden sattuessa joukkueiden sijoitus ratkeaa seuraavassa järjestyksessä:
a) maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus
b) tehtyjen maalien lukumäärä
c) kaikkien a – ja b-kohtien soveltamisen jälkeen jäljellä olevien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten ottelujen:
1) pisteet
2) maaliero
3) tehdyt maalit
d) jos c-kohdan soveltamisen jälkeen kahden tai useamman joukkueen kesken ei sijoitusta voida määritellä, ratkaisee näiden joukkueiden keskinäinen ottelu tai ottelut
e) arpa

8. OTTELUSIIRROT
1. Otteluita ei saa siirtää ilman piirin lupaa.
2. Kun ottelu halutaan siirtää, pitää ensin ottaa yhteys vastustajaan ja sopia siirrosta sekä mahdollisista uusista pelipäivistä. Mikäli siirto sopii molemmille, otetaan yhteys piiriin. Mikäli siirto on hyväksyttävissä, etsii piiri uuden ajan ja paikan ottelulle, esitetyt toiveet huomioiden.
3. Ottelusiirroista peritään maksu (piirien tasojen mukaan). Mikäli joukkueet siirtävät pelin ilman piirin lupaa, peritään siirtomaksu kummaltakin seuralta.
4. Otteluita ei saa ensisijaisesti siirtää myöhemmäksi kuin lohkon ohjelman viimeinen ottelu.

9. LUOVUTUKSET
Luovuttaneeksi katsotaan joukkue, joka ei saavu otteluun tai saapuu vajaalukuisena tai myöhästyneenä esittämättä pätevää syytä. Joukkuetta kohdanneesta esteestä on viipymättä ilmoitettava kilpailun järjestäjälle, erotuomarille ja vastustajalle.
Vajaalukuiseksi katsotaan joukkue, jossa ottelun alkamishetkenä ei ole vähintään kolmea pelaajaa.
Joukkue, joka olisi voinut aloittaa ottelun, tuomitaan voittajaksi 5-0.
Sarjoissa sallitaan yksi luovutus, samana päivänä olevat pelit luetaan yhdeksi luovutukseksi. Miesten Kakkosessa ja Kolmosessa ei sallita luovutuksia eikä nuorten ylimmissä tasolohkoissa.
Luovutuksesta peritään sakko, joka on ensimmäisestä kerrasta 100 ja toisesta 200 euroa.

10. VASTALAUSEET
Vastalause on lähetettävä kirjallisesti kahden vuorokauden kuluessa ottelusta. Jos vastalause koskee pelaajan edustuskelpoisuutta, se on lähetettävä viikon kuluessa ottelusta. Vastalausetta ei oteta tutkittavaksi, jos sitä ei ole riittävästi perusteltu tai sitä ei ole maksettu tai siihen ei ole kirjattu sitoumusta vastalausemaksun maksamisesta, mikäli vastalausetta ei hyväksytä. Vastalausemaksu on 250 euroa. Maksu palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään.
Erotuomarin ratkaisuja koskevasta vastalauseesta on ilmoitettava erotuomarille heti ottelun jälkeen, ennen kuin erotuomari on poistunut ottelupaikalta, ja tuomarin on tehtävä vastalauseesta merkintä pöytäkirjaan. Kenttää tai varusteita koskevaa vastalausetta ei tutkita, ellei siitä ole ilmoitettu erotuomarille ennen ottelun alkua.

11. OTTELUN KESKEYTTÄMINEN
Mikäli ottelu keskeytetään erotuomarin koskemattomuuden loukkaamisen vuoksi, tuomitaan syyllinen joukkue häviäjäksi ottelussa sekä lisäksi suljettaneen sarjasta.
Mikäli ottelu keskeytetään joukkueen pelaajamäärän vähentyessä kahteen futsalsäännöissä mainitulla tavalla, keskeyttämisen aiheuttanut joukkue tuomitaan hävinneeksi 5-0.
Jos joukkue, joka ei ole aiheuttanut ottelun keskeytystä on keskeytyshetkellä johdossa vähintään viidellä maalilla, jää keskeytyshetken tulos voimaan.