Valmentajalisenssit

Suomen Palloliiton järjestämä valmentajakoulutus on UEFA:n B- ja A-lisenssien osalta hyväksytty UEFA:n kriteerien mukaiseksi 24.6.1999 ja UEFA:n Pro-lisenssin osalta 24.4.2002. UEFA Futsal B koulutuksen osalta hyväksyntä saatu 24.5.2016. ja Maalivahtien UEFA GK A koulutuksen hyväksyntä 25.11.2016.

UEFA:n B-lisenssi myönnetään valmentajalle, joka on suorittanut hyväksytysti UEFA B valmentajakoulutuksen.

UEFA:n A-lisenssi myönnetään valmentajalle, joka on suorittanut hyväksytysti UEFA A valmentajakoulutuksen.

UEFA:n Pro-lisenssi myönnetään valmentajalle, joka on suorittanut hyväksytysti UEFA PRO valmentajakoulutuksen.

UEFA:n Futsal B-lisenssi myönnetään valmentajalle, joka on suorittanut hyväksyttävästi UEFA Futsal B koulutuksen.

UEFA B- ja A- ja PRO- sekä Futsal B- koulutuksiin on määritelty osaamistavoitteet, jotka valmentajan tulee hallita koulutuksen päätteeksi. Mikäli tavoitteet eivät täyty, valmentajalle ei voida myöntää koulutustasoa vastaavaa UEFA valmentajalisenssiä.  Koulutuksessa vaadittava osaamistaso ja näytöt on suoritettava hyväksytysti koulutusta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Valmentajalla on halutessaan mahdollisuus saada omalla kustannuksellaan tutori, jonka avulla voidaan paneutua tarvittaviin kehittämisalueisiin.

UEFA B-, UEFA A- ja UEFA PRO-tasojen suoritusten välissä on valmennettava vähintään yksi vuosi ennen kuin voi hakea seuraavalle tasolle.

Lisenssien voimassaoloaika on kolme vuotta.

UEFA-lisenssin voimassaoloon pitää seuraavat asiat olla suoritettuna:
1. Asianomainen koulutus suoritettu hyväksytysti
2. SPL:n hyväksymää täydennyskoulutusta minimissään 15 tuntia kolmen vuoden aikana

Kotimaisen valmentajalisenssin päivittäminen UEFA:n valmentajalisenssiksi