Pelipassiehdot

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ  PALLOLIITON PELIPASSEISTA JA VAKUUTUSTURVASTA

Pelipassien käyttö: Missä passilla voi pelata?
Aikuisten pelipassit

Aikuisten pelitoiminta piireissä ja liitossa
JKKI-toiminta (piirien ja /tai liiton järjestämä)

Nuorten pelipassit D12-A19 (piirien ja liiton sarjatoiminta)
Lasten pelipassit -E11 (piirisarjatoiminta)
Nuorten korttelipassi Piirien järjestämä kilpailutoiminnan ulkopuolinen toiminta ja hyväksytyt seurojen kortteliliigat
Lasten korttelipassi Piirien hyväksymät seurojen kortteliliigat
Piirien hyväksymät seurojen turnaukset,
peli-illat ja karusellit

Kilpailumääräykset >>

1§ Soveltamisala

1. Suomen Palloliiton liittohallituksen vuosittain päättämät kilpailumääräykset sisältävät jalkapallon kilpailutoiminnassa noudatettavat yleiset säännöt ja määräykset.

2. Liiton sääntöjen, näiden kilpailumääräysten, liiton rangaistusmääräysten ja muiden liittohallituksen tai sen valtuuttaman elimen antamien määräysten ja päätösten alaisia ovat kaikki jalkapallon kilpailutoimintaan osallistuvat jäsenyhteisöt ja niiden toimihenkilöt ja jäsenet sekä ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti tai kilpailun järjestäjän erikseen määrittämällä tavalla sitoutuneet noudattamaan edellä mainittuja sääntöjä tai lunastaneet liiton pelipassin.   

3 § Määritelmät

d) Pelipassi

Liiton vuosittain määrittelemä lisenssi, joka antaa oikeuden pelata virallisissa otteluissa. 

e) Pelipassikausi:

Pelipassi on voimassa pelipassikauden, joka on pisimmillään 1.1. – 31.12. välinen aika.

f) Vakuutusturva

Seuraavissa tapauksissa pelaajalla on oltava vakuutusturva:

- kaikilla nuorilla pelaajilla
- Veikkausliigan, Naisten Liigan, miesten ja naisten Ykkösen ja Kakkosen pelaajilla (jalkapallo)
- Liiga, Ykkönen , Naisten Liiga (futsal)
- mikäli pelaaja on urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (24.4.2009/276) piirissä.

 Muilla kuin edellä mainituilla aikuisilla pelaajilla vakuutus on vapaaehtoinen, mutta suositeltava.

10 § Pelipassi ja vakuutusturva

1. Jokaisella viralliseen kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa kyseessä olevaan kilpailuun oikeuttava pelipassi ja 3§:n f)-kohdassa määritelty vakuutusturva.  Seura on vastuussa pelaajan pakollisen vakuutusturvan järjestämisestä, ellei siitä ole kirjallisesti toisin sovittu.

2. Ilman pelipassia oleva pelaaja katsotaan pelioikeudettomaksi pelaajaksi.

3. Ilmoitus vakuutusturvan voimassaolosta on annettava liiton ohjeiden mukaisesti.

4. Mikäli vakuutusturva on järjestämättä, voi kilpailun järjestäjä todeta pelaajan pelioikeudettomaksi kunnes turva on järjestetty ja muilta osin siirtää asian kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi.

5. Pelaajan tai joukkueen edustajan on pyydettäessä esitettävä pelipassi tai selvitys sen olemassaolosta kilpailun järjestäjälle tai hänen edustajalleen.

6. Seuralle, joka on peluuttanut pelaajaa ilman pelipassia tai väärällä pelipassilla, voidaan määrätä maksu kilpailumääräysten rikkomisesta ja/tai pelipassin vaihtamisesta.