Perhefutis

Perhefutis

 

Suositusta Perhefutiksesta nostetta ja uusia Harrastajia seuran toimintaan

Perhefutis on lapsen ja vanhemman yhteinen, suosittu harrastus, jossa nautitaan liikunnasta monipuolisesti ja turvallisesti ilman suorituspaineita. Toiminta on yhteistä oppimista ja oivaltamista kiireettömässä ilmapiirissä. Lapselle toiminta tarjoaa aikuisen jakamattoman huomion. Vanhemmalle Perhefutis on mahdollisuus rentoutua arjen kiireen keskellä yhteisen tekemisen parissa.

Laadullisesti ja määrällisesti vahva, pienten lasten toiminta takaa seuran elinvoiman tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Valtakunnallinen Perhefutis-toiminta on osa Palloliiton Volkswagen-yhteistyökumppanuutta. Haku Perhefutis -konseptin vetäjäksi on avataan jälleen 2.12.2019 ja uusien ryhmien toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2020 starttikoulutuksella. 

Palautteet Perhefutiksen toteutuksesta (koulutus, materiaalit ym) ovat olleet erittäin positiivisia. Pääosin toiminta on ollut seuroissa huippusuosittua! Mukana olleet seurat kertovat, että Perhefutis on tuonut uudenlaista virtaa seuratoimintaan ja tarjonnut ratkaisun jalkapallotoimintaan tutustumiselle myös perheen pienimmille. Perhefutiksen avulla on saatu käynnistettyä uusia joukkueita ja uusia toimijoita joukkueiden taustatehtäviin. 

Mitkä ovat olleet hankkeenne onnistumiset? (otteita palautteista 2019)

"Seuran palvelutarjonnan laajentaminen nuorempiin. Pelaajamäärän kasvattaminen ja laadukkaan käyntikortin luominen."
"Pelaajamäärän kasvu, positiivinen palaute toiminnasta, vanhempien aktivoituminen."
"Lapsien innostus, ryhmien suuri määrä."
"Saimme perustettua uudet ikäkausijoukkueet"
"Saimme hyviä ideoita toiminnan kehittämiseen. Toimihenkilöitä on ollut helpompi saada tuleviin nappula- sekä ikäkausijoukkueisiin."

Perhefutiksen tavoitteet

 • Perhelähtöinen toiminta
 • Tukea lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta, antaa vinkkejä myös vapaa-aikaan
 • Nauttia ja iloita liikkumisesta leikinomaisesti yhdessä oppien
 • Oppia motorisia perusliikuntataitoja ja tukea lapsen oman kehon hahmottamista
 • Vahvistaa ja tukea lapsen myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa
 • Tukea lapsen pallon- ja välineenhallintakykyä
 • Aikuiselle omalle kuntotasolle sopivaa aerobista- ja lihaskuntoharjoittelua

Perhefutis-seurat saavat materiaalia toiminnan tueksi

 • Starttikoulutuksen 
 • Ohjaajakoulutuksen sekä vinkkejä ja materiaalia uuden toiminnan markkinointiin
 • Valmiin lapsi-aikuinen toimintamallin 3–6-vuotiaiden lasten toimintaan
 • Tukimateriaalit (peliliivit, leikkivarjon, tötsät, muotolaatat, temppukortit ja ohjaajien materiaalin)

Hankeseurojen valintakriteerit

 • Seura on sitoutunut hankkeeseen ja toteuttamaan Perhefutistoimintamallia
 • Toiminnalla on nimetty vastuuhenkilö
 • Seura osallistuu sovittuihin Perhefutiksen koulutuksiin
 • Seura on valmis ottamaan toimintaansa mukaan uusia lapsia ja perheitä
 • Seuran tuen tarve

HAE MUKAAN, haku on auki 22.1.2020 asti.